Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Inaktivera POSIX-undersystemet

Sammanfattning
Det är onödigt att inaktivera POSIX-undersystemet i Windows NT, eftersom POSIX inte startar förrän ett POSIX-baserat program startar. Inaktivering medför varken minnesbesparing eller prestandaökning.
Mer Information
Om du trots allt vill inaktivera POSIX-undersystemet kan du göra det genom att ta bort POSIX-värdet i följande undernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems
Obs! Samma sak gäller för OS/2-undersystemet: det är inte förrän ett OS/2-baserat program startar som OS/2-undersystemservern laddas.
prodnt
Egenskaper

Artikel-id: 101270 – senaste granskning 07/12/2004 15:02:00 – revision: 2.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • kb3rdparty KB101270
Feedback