Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Inaktivera POSIX-undersystemet

Sammanfattning
Det är onödigt att inaktivera POSIX-undersystemet i Windows NT, eftersom POSIX inte startar förrän ett POSIX-baserat program startar. Inaktivering medför varken minnesbesparing eller prestandaökning.
Mer Information
Om du trots allt vill inaktivera POSIX-undersystemet kan du göra det genom att ta bort POSIX-värdet i följande undernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Subsystems
Obs! Samma sak gäller för OS/2-undersystemet: det är inte förrän ett OS/2-baserat program startar som OS/2-undersystemservern laddas.
prodnt
Egenskaper

Artikel-id: 101270 – senaste granskning 07/12/2004 15:02:00 – revision: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kb3rdparty KB101270
Feedback