Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ladda filen ansi.sys under Windows NT i en MS-DOS-prompt

Denna artikel har tidigare publicerats under SV101875
Symptom
Hur laddar jag filen ansi.sys under Windows NT i en MS-DOS-Prompt?


Filen ansi.sys är en drivrutin som bland annat gör det möjligt att rita enkel grafik i DOS-program. Windows NT tillåter inte escape-tecken (ANSI) i Win32-konsolprogram.
Lösning
Så här laddar du filen ansi.sys i en MS-DOS-prompt under Windows NT:

1. Klicka på Start och sedan på Kör...
2. Skriv notepad c:\winnt\system32\config.nt i textrutan och klicka på OK.
3. Lägg till raden device=%SystemRoot%\system32\ansi.sys sist i filen.
4. Avsluta Anteckningar och klicka på Ja när du får frågan om filen ska sparas.

Mer information:
Denna artikel är baserad på artikel Q101875 i Microsoft Knowledge Base som finns på adressen (Obs! Texten är på engelska.)

Egenskaper

Artikel-id: 101875 – senaste granskning 09/30/2003 22:16:00 – revision: 2.2

  • Microsoft Windows NT Server 3.5
  • Microsoft Windows NT Server 3.51
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • KB101875
Feedback