Nätverksanslutningar utförda med AT kommandot är "permanenta" för samtliga användare på en dator i ett NT nätverk

Denna artikel har tidigare publicerats under SV103650
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Varför kommer vissa anslutningar gjorda av en användare tillbaka när andra användare loggar på?

Lösning
Nätverksanslutningar gjorde med AT kommandot är permanenta för samtliga användare på ett system. AT kommandot körs av system kontot och tjänsten scheduler. När man skapar nätverksanslutningar genom systemkontot blir anslutningarna permanenta för alla användare
som loggar på och av datorn. Om datorn startas om kommer anslutningen inte att finnas tillgänglig längre.

Nätverksanslutningar skapade med AT kommandot kan tas bort genom att använda systemkontot eller av en administratör. Denna typ av nätverksanslutning liknar den gemensamma programgrupp som en administratör kan skapa i programhanteraren.

MER INFORMATION:
Steg för att reproducera uppträdandet
1. i kontrollpanelen, välj tjänster och starta tjänsten scheduler om den inte redan är igång.
2. Skapa en batch fil med namnet atnetuse.bat som innehåller följande kommandorad:
NET USE W: \\servernamn\resurs
3. Använd AT kommandot för att köra filen ATNETUSE om 5 minuter, exempel:
AT 12:00 ATNETUSE.BAT
4. Sedan filen ATNETUSE körts av AT kommandot finns den permanenta enheten W: tillgänglig i kommandoprompten och utforskaren.
5. Enheten W representeras av en nätverkssymbol i filhanteraren, men resursnamnet \\servernamn\resurs visas inte efter W: i listrutan för nätverksenheter. Kommandot NET USE från kommandorpompten (Cmd.exe) kommer inte att visa enhet W eller \\servernamn\resurs,
men man kan använda enheten som en vanlig nätverksenhet. Enhet W kommer att finnas tillgänglig för alla användare, oavsett vem som loggar in kommer enhet W att finnas ansluten mot nätverket, även om enhet W inte finns med bland användarens anslutna
nätverksenheter.

En användare utan administratörsrättigheter när en anslutning av den här typen existerar kan inte koppla ifrån enheten utan att använda AT kommandot.

Använd någon av följande metoder för att koppla ifrån enheten:

- Använd AT kommandot för att schemalägga ett kommando som kopplar ifrån enheten (NET USE W: /D).
- En administratör kan använda kommandot NET USE W: /D från en kommandoprompt.
- Avsluta och starta om datorn.

LÄNKAR:

Denna artikel är baserad på den amerikanska artikeln Q103650 i Microsoft Knowledge Base
och finns på adressen
Egenskaper

Artikel-id: 103650 – senaste granskning 12/04/2015 09:41:50 – revision: 2.1

Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive KB103650
Feedback