Spara användardatabasen i Windows NT på en diskett

Denna artikel har tidigare publicerats under SV122857
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Hur gör jag för att säkerhetskopiera användare och grupper på min Windows NT-dator?

Svar:
Du kan säkerhetskopiera användare och grupper till en diskett med hjälp av programmet RDISK. RDISK är ett verktyg som följer med Windows NT version 3.5 och senare. Det tillåter två tilläggsparametrar: RDISK /S och RDISK /S-
När kommandot RDISK /S används visas inte den vanliga dialogrutan "Skapa reparationsdiskett". Programmet börjar i stället spara konfigurationen direkt. När kommandot RDISK /S- används visas inte heller dialogrutan "Skapa reparationsdiskett". Programmet börjar i stället spara konfigurationen direkt, och när detta är klart avslutas programmet automatiskt.




VARNING! LÄS FÖLJANDE INNAN DU ANVÄNDER RDISK
Både RDISK /S och RDISK /S- skriver över databasfilerna SAM._ och SECURITY._ som
skapades under installationen av Windows NT. Dessa filer innehåller
standardadministratörskontot och lösenordet som används under
installationen. Om något av dessa två kommandon används kommer fullständiga
versioner av databasfilerna SAM och SECURITY att placeras i katalogen REPAIR.
Databasfilerna SAM och SECURITY innehåller SAMTLIGA användare och grupper
i Windows NT. Windows NT-datorer som är domänkontrollanter kan innehålla
flera tusen användare. Detta innebär att databasfilerna blir för stora för
att sparas på reparationsdisketten. Microsoft rekommenderar därför inte att någon av de ovanstående parametrarna används om ett stort antal användare och grupper finns inlagda i kontodatabasen.

Som en säkerhetsåtgärd bör du säkerhetskopiera katalogen %systemroot%\repair
för att vara säker på att en reparationsdiskett fortfarande kan skapas efter att ovanstående RDISK-parametrar har använts.
Lösning
Gör så här för att skapa en reparationsdiskett i Windows NT:
1. Klicka på Start och sedan på Kör.
2. Skriv RDISK och klicka på OK.
3. Dialogrutan Skapa reparationsdiskett visas. Klicka på knappen
"Skapa reparationsdiskett".
4. Sätt i en diskett i diskettenheten och ge den namnet Reparationsdiskett.
Observera att alla data på disketten kommer att raderas. Klicka på OK för att
fortsätta.
5. När disketten har formaterats kopieras innehållet i katalogen
%systemroot%\repair (t ex C:\WINNT\REPAIR) till reparationsdisketten.

Obs! Användarprofiler ingår ej i dessa filer. Säkerhetskopiering av användarprofilerna måste göras manuellt och bör ske regelbundet.



Mer information:
Denna artikel är baserad på följande artikel i Microsoft Knowledge Base (Obs! Texten är på engelska):
Egenskaper

Artikel-id: 122857 – senaste granskning 12/04/2015 10:43:07 – revision: 3.0

Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.5

  • kbnosurvey kbarchive KB122857
Feedback