Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Tangentbordsgenvägar i Windows

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Den här artikeln innehåller tangentbordsgenvägar som kan användas i Windows.
Mer Information

Tangentkombinationer för Windows-systemet

 • F1: Hjälp
 • CTRL+ESC: Öppna Start-menyn
 • ALT+TAB: Växla mellan öppna program
 • ALT+F4: Avsluta program
 • SKIFT+DELETE: Ta bort objekt permanent
 • Windows-logotypen+L: Lås datorn (utan att använda CTRL+ALT+DELETE)

Tangentkombinationer för Windows-program

 • CTRL+C: Kopiera
 • CTRL+X: Klipp ut
 • CTRL+V: Klistra in
 • CTRL+Z: Ångra
 • CTRL+B: Fet
 • CTRL+U: Stryk under
 • CTRL+I: Kursiv

Kombinationer av musklickning och tangenttryckning för gränssnittsobjekt

 • SKIFT+högerklickning: En snabbmeny med alternativa kommandon visas
 • SKIFT+dubbelklickning: Det alternativa standardkommandot körs (det andra menyalternativet)
 • ALT+dubbelklickning: Egenskaper visas
 • SKIFT+DELETE: Ett objekt tas bort omedelbart utan att först placeras i papperskorgen

Allmänna tangentbordskommandon

 • F1: Startar Windows Hjälp
 • F10: Aktiverar menyradsalternativ
 • SKIFT+F10 Öppnar en snabbmeny för det markerade objektet (detsamma som att högerklicka på ett objekt)
 • CTRL+ESC: Start-menyn öppnas (använd piltangenterna för att markera ett alternativ)
 • CTRL+ESC eller ESC: Start-knappen väljs (välj Aktivitetsfältet med TAB eller en snabbmeny med SKIFT+F10)
 • CTRL+SHIFT+ESC: Öppnar Aktivitetshanteraren
 • ALT+NEDPIL: En listruta öppnas
 • ALT+TAB: Växla till ett annat program som körs (håll ned ALT-tangenten och tryck på TAB-tangenten, så visas fönstret för aktivitetsväxling)
 • SKIFT: Håll SKIFT-tangenten nedtryckt medan du sätter in en cd-skiva om du inte vill att skivan ska köras automatiskt
 • ALT+BLANKSTEG: Huvudfönstrets System-meny visas (på System-menyn kan du återställa, flytta, minimera, maximera och stänga fönstret samt ändra dess storlek)
 • ALT+- (ALT+bindestreck): System-menyn i det underordnade MDI-fönstret (Multiple Document Interface) visas. (På System-menyn kan du återställa, flytta, minimera, maximera och stänga det underordnade fönstret samt ändra dess storlek.)
 • CTRL+TAB: Nästa underordnade fönster i ett MDI-program (Multiple Document Interface) visas
 • ALT+understruken bokstav på menyn: Menyn öppnas
 • ALT+F4: Det aktuella fönstret stängs
 • CTRL+F4: Det aktuella MDI-fönstret (Multiple Document Interface) stängs
 • ALT+F6: Växla mellan olika fönster i samma program (Ett exempel: När dialogrutan Sök i Anteckningar visas kan du växla mellan dialogrutan Sök och huvudfönstret i Anteckningar med ALT+F6.)

Gränssnittsobjekt och allmänna genvägar för mappar och Utforskaren

För ett markerat objekt:
 • F2: Byt namn på objektet
 • F3: Sök alla filer
 • CTRL+X: Klipp ut
 • CTRL+C: Kopiera
 • CTRL+V: Klistra in
 • SKIFT+DELETE: Det markerade objektet tas bort omedelbart, utan att först flyttas till papperskorgen
 • ALT+RETUR: Egenskaperna för det markerade objektet öppnas

Så här kopierar du en fil

Håll CTRL-tangenten nedtryckt medan du drar filen till en annan mapp.

Så här skapar du en genväg

Håll CTRL+SKIFT nedtryckt medan du drar en fil till skrivbordet eller en mapp.

Allmän hantering av mappar och genvägar

 • F4: Rutan Gå till en annan mapp markeras och markeringen flyttas nedåt i rutan (om verktygsfältet är aktivt i Utforskaren)
 • F5: Det aktuella fönstret uppdateras.
 • F6: Markeringen flyttas mellan rutor i Utforskaren
 • CTRL+G: Verktyget Gå till mapp öppnas (endast i Utforskaren i Windows 95)
 • CTRL+Z: Ångra det senaste kommandot
 • CTRL+A: Markera alla objekt i det aktuella fönstret
 • BACKSTEG: Växla till den överordnade mappen
 • SKIFT+klickning+knappen Stäng: I mappar stängs den aktuella mappen plus alla överordnade mappar

Trädhantering i Utforskaren

 • * på numeriskt tangentbord: Allting under den aktuella markeringen expanderas
 • + på numeriskt tangentbord: Den aktuella markeringen expanderas
 • - på numeriskt tangentbord: Den aktuella markeringen döljs.
 • HÖGERPIL: Den aktuella markeringen expanderas om den inte redan är expanderad. Annars flyttas markeringen till det första underordnade objektet.
 • VÄNSTERPIL: Den aktuella markeringen döljs om den är expanderad. Annars flyttas markeringen till det överordnade objektet.

Egenskapshantering

 • CTRL+TAB/CTRL+SKIFT+TAB: Flytta bland egenskapsflikarna

Hjälpmedelsgenvägar

 • Tryck fem gånger på SKIFT: Tröga tangenter kopplas på och stängs av
 • Håll SKIFT nedtryckt i åtta sekunder: Tangentfilter kopplas på och stängs av
 • Håll NUM LOCK nedtryckt i fem sekunder: Låstangenter kopplas på och stängs av
 • Vänster ALT+vänster SKIFT+NUM LOCK: Mustangenter kopplas på och stängs av
 • Vänster ALT+vänster SKIFT+PRINT SCREEN: Högkontrast kopplas på och stängs av

Tangenter på Microsoft Natural Keyboard

 • Windows-logotypen: Start-menyn
 • Windows-logotypen+R: Dialogrutan Kör
 • Windows-logotypen+M: Minimera alla
 • SKIFT+Windows-logotypen+M: Ångra Minimera alla
 • Windows-logotypen+F1: Hjälp
 • Windows-logotypen+E: Utforskaren
 • Windows-logotypen+F: Sök filer eller mappar
 • Windows-logotypen+D: Alla öppna fönster minimeras och skrivbordet visas
 • CTRL+Windows-logotypen+F: Sök dator
 • CTRL+Windows-logotypen+TAB: Markeringen flyttas från Start till verktygsfältet Snabbstart till systemfältet (använd HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för att flytta markeringen till objekt i verktygsfältet Snabbstart och systemfältet)
 • Windows-logotypen+TAB: Växla mellan knappar i Aktivitetsfältet
 • Windows-logotypen+BREAK: Dialogrutan Systemegenskaper
 • Windows-tangenten: En snabbmeny för det markerade objektet visas

Microsoft Natural Keyboard med programmet IntelliType installerat

 • Windows-logotypen+L: Logga ut från Windows
 • Windows-logotypen+P: Utskriftshanteraren startas
 • Windows-logotypen+C: Kontrollpanelen öppnas
 • Windows-logotypen+V: Urklipp startas
 • Windows-logotypen+K: Dialogrutan Egenskaper för tangentbord öppnas
 • Windows-logotypen+I: Dialogrutan Mus öppnas
 • Windows-logotypen+A: Hjälpmedel startas (om det är installerat)
 • Windows-logotypen+BLANKSTEG: Listan över kortkommandon för Microsoft IntelliType visas
 • Windows-logotypen+S: CAPS LOCK slås på och stängs av

Kommandon i dialogrutan Tangentbord

 • TAB: Flytta till nästa kontroll i dialogrutan
 • SKIFT+TAB: Flytta till föregående kontroll i dialogrutan
 • BLANKSTEG: För knappar innebär detta en knapptryckning. För kryssrutor markeras eller avmarkeras kryssrutan. För menyalternativ väljs alternativet.
 • RETUR: Motsvarar en klickning på den markerade knappen (knappen med en kontur)
 • ESC: Motsvarar en klickning på Avbryt
 • ALT+understruken bokstav i alternativ i dialogruta: Flytta till motsvarande alternativ
Egenskaper

Artikel-id: 126449 – senaste granskning 10/20/2009 12:19:16 – revision: 2.1

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbpubtypekc kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo KB126449
Feedback
>
end ngIf: !noChrome -->