Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Stöd i Windows för stora IDE-hårddiskar

Denna artikel har tidigare publicerats under SV126855
Om du inte hittar ditt maskinvaruproblem i den här artikeln kan du söka efter fler artiklar om maskinvara på följande Microsoft-webbplats:
Sammanfattning
Windows 95 och Windows 98 stöder användning av IDE-hårddiskar (Integrated Drive Electronics) som är större än 504 MB (1024 cylindrar) med någon av följande metoder:
 • ROM BIOS-stöd för INT13h-tillägg (till exempel Logisk blockadressering eller LBA)
 • Busskortsstöd på hårddisken (styrenhet för hårddisk) för INT13h-tillägg (till exempel: LBA)
 • Användning av endast de första1024 cylindrarna på hårddisken
 • Stöd för drivrutiner för realläge för geometriomvandling
Dessutom används drivrutinen för skyddat läge för IDE-hårddiskar i Windows 95 och Windows 98 (Esdi_506.pdr) för 32-bitars diskåtkomst när någon av de första tre metoderna i listan ovan används. När du använder en drivrutin för realläge för geometriöversättning, ges 32-bitars diskåtkomst av Esdi_506.pdr endast om du använder version 6.03 (eller senare) av OnTrack Disk Managers XBIOS-drivrutiner. Om du vill ha information om eller hjälp med Disk Manager kontaktar du teknisk support på OnTrack.

Obs! Relaterad information om FAT32-filsystemet i Windows 95 och Windows 98 finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
154997 Beskrivning av filsystemet FAT32 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information
IDE-hårddiskar med ATA-gränssnittet (AT Attachment) nås via datorns AT ROM BIOS INT13h-tjänster. IDE anger hårddiskens kapacitet för system-BIOS genom att ange antal cylindrar, huvuden och sektorer per spår (CHS) i CMOS-minnet.

Sektorer är alltid 512 byte stora, så en IDE-hårddisks kapacitet kan avgöras med följande formel:
cylindrar x huvuden x sektorer per spår x 512 (byte per sektor) = kapacitet
Datorns BIOS INT13h-gränssnitt medger maximalt 1024 cylindrar, 255 huvuden och 63 sektorer per spår. IDE-gränssnittet medger maximalt 65 536 cylindrar, 16 huvuden och 255 sektorer per spår. För att säkerställa kompatibel kommunikation mellan system-BIOS och IDE-gränssnittet måste de minsta gemensamma nämnarna 1024 cylindrar, 16 huvuden och 63 sektorer per spår användas. När du använder INT13h-tjänsterna för att komma åt en hårddisk är därför den största enhet som kan nås 504 MB, vilket beräknas enligt följande:
1024 cylindrar x 16 huvuden x 63 sektorer per spår x 512 = 528 482 304 byte, eller 504 MB
Obs! Vissa hårddisktillverkare anser att 1 MB är 1 000 000 byte och skulle därför anse att 528 482 304 byte är 528 MB. I programmeringssammanhang och i MS-DOS och Windows 95/98 motsvarar emellertid 1 MB normalt 1 048 576 byte, så 528 482 304 byte motsvarar 504 MB.

IDE-hårddiskar som är större än 504 MB kräver mer än 1024 cylindrar i CMOS-minnet (eller skulle i stället kunna använda mer än 63 sektorer per spår, men det är mycket ovanligt). Därigenom är enheter av denna storlek inte kompatibla med system-BIOS-gränssnittet INT13h, och hela enheten kan inte användas om inte geometriomvandling används av styrenheten för hårddisken. Eftersom geometriomvandling inte används i de flesta IDE-styrenheter, är IDE-diskar nästan alltid underkastade gränsen 1024 cylindrar, vilken bestäms av datorns AT ROM BIOS.

Obs! SCSI-styrenheter (Small Computer System Interface) har vanligen en drivrutin eller BIOS ROM som ersätter datorns AT ROM BIOS-tjänster vid kommunikation med en SCSI-hårddisk och är därför inte begränsade till 1024 cylindrar (504 MB). I ESDI-enheter (Enhanced Small Device Interface) används BIOS ROM-baserade INT13h-funktioner för att ge möjlighet för geometriomvandling som är kompatibel med ATA-gränssnittet. Observera att det vid användning av IDE-hårddiskar är möjligt att ha en CMOS-inställning som ger möjlighet att visa hela antalet cylindrar, men ändå begränsa ROM BIOS till endast 1024 cylindrar.

MS-DOS, Windows 95 och Windows 98 stöder IDE-enheter som överskrider gränsen på 504 MB (1024 cylindrar) med hjälp av geometriomvandling eller LBA. Geometriomvandling implementeras av BIOS-drivrutiner som översätter IDE-hårddiskens faktiska geometri till en geometri som passar in i INT13h-begränsningarna för system-BIOS. LBA implementeras av datorns BIOS eller hårddiskbusskort, som översätter den CHS-information som överförs till BIOS till en 28-bitars logisk blockadress, som används av enheten för att hämta data från disken.

Om du vill använda en större hårddisk än 504 MB (1024 cylindrar) med MS-DOS, Windows 95 eller Windows 98, kan du använda någon av följande metoder:

ROM BIOS-stöd för INT13h-tillägg

Uppdatera datorns ROM BIOS till en version som stöder INT13h-tillägg. Ett BIOS som stöder LBA ger automatisk översättning av IDE-hårddiskar som är konfigurerade för mer än 1024 cylindrar. Därigenom kan du partitionera och formatera hela enheten med MS-DOS, Windows 95 eller Windows 98 och använda diskdrivrutinen för skyddat läge i Windows 95 (Esdi_506.pdr) för 32-bitars diskåtkomst.

Obs! Kontakta datortillverkaren för information om hur du uppdaterar ROM BIOS eller aktiverar LBA-stöd i CMOS-minnet. Om du vill veta hur du ställer in CHS-information för hårddisken i CMOS-minnet kan du kontakta hårddisktillverkaren.

Mer information om INT13H-TILLÄGG finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
122052 Logisk blockadressering (LBA) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
153550 Begränsning av hårddisk till 8 gigabytes partition (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Busskortsstöd på hårddisken för INT13h-tillägg

Du behöver kanske köpa ett styrenhetskort för hårddisken som stöder INT13H-tillägg eller utför geometriomvandling. Därigenom kan du partitionera och formatera hela disken med MS-DOS, Windows 95 eller Windows 98 och använda diskdrivrutinen för skyddat läge i Windows 95 eller Windows 98 (Esdi_506.pdr) för 32-bitars diskåtkomst.

Obs! Om du vill veta var du kan köpa en hårddiskstyrenhet som stöder INT13H-tillägg eller utför geometriomvandling kan du kontakta tillverkaren av hårddisken eller hårddiskstyrenheten.

Stöd för drivrutiner för realläge för geometriomvandling

Du kan använda ett verktyg från en annan tillverkare för att utföra geometriomvandling. Några sådana omvandlingsprogram är SpeedStor från Storage Dimensions, EZ-Drive från Micro House och Disk Manager från OnTrack Computer Systems.

Om du använder version 6.03 eller senare av OnTrack Disk Managers XBIOS-drivrutiner (både Master Boot Record- och CONFIG.SYS-drivrutinerna måste vara version 6.03 eller senare), erhåller drivrutinen för Windows 95/Windows 98 för skyddat läge (Esdi_506.pdr) den faktiska geometrin och sektorsnedställningsfaktorn från OnTrack-drivrutinen med hjälp av en API som definieras i OnTrack Disk Managers XBIOS-specifikation. I det här fallet är 32-bitars diskåtkomst tillgänglig i Windows 95 och Windows 98.

Om du använder en tidigare version av OnTrack Disk Managers XBIOS-drivrutiner än 6.03 eller ett annat verktyg från en annan tillverkare, sker utläsningar och diskåtkomst i Esdi_506.pdr i realläge med hjälp av INT13h-gränssnittet för system-BIOS. I så fall har du fortfarande tillgång till hårddisken i Windows, men åtkomsten sker med hjälp av kompatibilitetsläget i MS-DOS.

Obs! Disk Manager 6.03 stöds i skyddat läge på hårddiskar på den primära IDE-kanalen och när DriveSpace-diskkomprimering inte har installerats. För hårddiskar på den sekundära IDE-kanalen krävs Disk Manager 7.0 eller senare. Vid användning av det DriveSpace-komprimeringsprogram som ingår i Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Plus!, måste Disk Manager 7.04 eller senare användas.OnTrack Disk Managers XBIOS-drivrutin (Xbios.ovl) lagras i rotmappen på startenheten och laddas från Master Boot Record för att stödja den primära partitionen (enhet C). Config.sys-drivrutinen (Dmdrvr.bin) stöder utökade partitioner och måste laddas, om enheter i den utökade partitionen ska kunna nås.

Om du vill veta hur du ställer in CHS-information för enheten i CMOS-minnet kan du kontakta hårddisktillverkaren. Dessutom kräver dessa program vanligen att du partitionerar och formaterar hårddisken med ett särskilt verktyg som medföljer programmet. Om du vill veta hur du ska göra kan du läsa dokumentationen som medföljer programmet eller kontakta programtillverkaren.

Använd bara de första 1024 cylindrarna på disken

Ange CHS-parametrarna i CMOS-inställningarna, så att högst 1024 cylindrar används. Därigenom kan du partitionera och formatera hårddisken till 504 MB kapacitet med MS-DOS, Windows 95 eller Windows 98 och använda diskdrivrutinen för skyddat läge i Windows 95 (Esdi_506.pdr) för 32-bitars diskåtkomst.

Om du vill veta hur du ställer in CHS-information för enheten i CMOS-inställningarna kan du kontakta hårddisktillverkaren.

Använda stora hårddiskar med Windows och Windows for Workgroups

Du kan följa instruktionerna ovan om du vill använda en större hårddisk än 504 MB (1024 cylindrar) med Windows 3.0 eller senare eller Windows for Workgroups 3.1 eller 3.11. När du använder någon av dessa metoder kan du dessutom utnyttja funktionen för 32-bitars filåtkomst (VFAT) i Windows for Workgroups på de flesta datorer. Om du använder INT13h-tillägg eller geometriomvandling enligt ovanstående beskrivning kan du inte utnyttja diskåtkomstfunktionen i Windows eller Windows for Workgroups.

I Windows och Windows for Workgroups 3.1 och senare ges 32-bitars diskåtkomst av en FastDisk-drivrutin med beteckningen WDCTRL. WDCTRL jämför det totala antalet cylindrar som anges för hårddisken i CMOS-minnet i BIOS-parameterblocket (BPB) med det antal cylindrar som rapporteras av hårddisken som svar på ett Identify Drive-kommando. Om BIOS rapporterar mer än 1024 cylindrar misslyckas WDCTRL-valideringen, oavsett om system-BIOS eller busskortet stöder geometriomvandling eller INT13h-tillägg.

Om du vill använda 32-bitars diskåtkomst med hårddiskar som är konfigurerade för mer än 1024 cylindrar och därför är inkompatibla med WDCTRL, måste du använda en FastDisk-drivrutin från tillverkaren av hårddisken eller hårddiskstyrenheten. Du kan även använda en sådan FastDisk-drivrutin i stället för Esdi_506.pdr för att ge 32-bitars diskåtkomst i Windows 95 och Windows 98, även om detta inte bör vara nödvändigt för de flesta hårddiskar.

Disk Manager tillverkas av OnTrack Computer Systems, ett företag som är oberoende av Microsoft. Vi lämnar ingen garanti, underförstådd eller annan, avseende produktens prestanda eller tillförlitlighet.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Förbereda en hårddisk

Information om hur du kombinerar partitioner eller förbereder hårddisken för installation eller ominstallation av Windows 95 eller Windows 98 finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
255867 Använda verktygen Fdisk och Format för att partitionera eller partitionera om en hårddisk (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
221829 Installera Windows 98 på en dator utan operativsystem (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
HWDDRV 3.x 5.x 6.00 6.20 6.21 6.22 atapi wd enhanced eide fast-ata msdos ms-dos ms dos w95hw
Egenskaper

Artikel-id: 126855 – senaste granskning 01/22/2007 16:57:46 – revision: 3.0

 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 3.0a
 • Microsoft Windows 3.1 Standard Edition
 • Microsoft Windows 3.11 Standard Edition
 • Microsoft Windows för Workgroups 3.2
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
 • kbenv kbfaq kbhardware kbinfo KB126855
Feedback