"Slut på minne" visas felmeddelandet när du har ett stort antal program som körs

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 126962
Symptom
När du kör ett stort antal Windows-baserade program "Slut på minne" visas felmeddelanden när du försöker starta nya program eller försök att useprograms som redan körs även om du fortfarande har gott ofphysical och växlingsfilen minne.
Orsak
Detta kan inträffa om heap-skrivbordet i WIN32-undersystemet isdepleted.

Obs! Det här problemet uppstår oftare under Windows NT 3.5 standardstorleken på skrivbordets heap är 512 kB. Standardvärdet är 3072K under Windows NT 3.1. Standard var minskas för att öka prestanda.
Lösning
Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Åtgärda problemet genom att öka storleken på skrivbordets heap:
 1. Starta Registereditorn (Regedt32.exe).
 2. Från den
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  underträd, gå till följande nyckel:
  \System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
 3. Markera den Windows värdet.
 4. Från den Redigera -menyn väljer du Sträng.
 5. Öka parametern SharedSection.

  För Windows NT:
  SharedSection anger system och desktop heap med följande format:
  SharedSection =xxxx,åååå
  Lägg till ", 256" eller "512" när den åååå nummer.

  För Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003:
  SharedSection används följande format för att ange system- och desktop heap:
  SharedSection =xxxx,åååå,zzzz
  32-bitars operativsystem, öka den ååååvärdet till "12288"
  Öka den zzzz värdet till "1024".
  64-bitars operativsystem ökar den ååååvärdet till "20480"
  Öka den zzzz värdet till "1024".
Mer Information
Windows NT använder särskilda minnes-heap för alla Windows-baserade programsrunning på skrivbordet. Skrivbordets heap används för alla objekt (windows, menyer, pennor, ikoner, etc.). När ett stort antal Windows basedprograms kör får denna heap slut på minne. När isnot tillräckligt med minne för att uppfylla en allokering begära system normallyreturns ett fel och meddelar användaren om att de med låg onmemory. Vissa program hanterar inte slutar att fungera smidigt och i somecases finns det inte tillräckligt med minne för att skapa i felmeddelandets dialogruta. Den begärda åtgärden misslyckas därför utan någon indikation.

Nyckeln SharedSection är en lång sträng när visas i registret Editor.The standardvärdet för nyckeln är följande.
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe  ObjectDirectory=\Windows  SharedSection=1024,3072,512  Windows=On  SubSystemType=Windows  ServerDll=basesrv,1  ServerDll=winsrv:GdiServerDllInitialization,4  ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3  ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2  ProfileControl=Off  MaxRequestThreads=16				


Det första värdet SharedSection (1024) definierar stackstorlek som är gemensamma för alldesktops. Detta omfattar globala referenstabellen (fönstret handtag är uniquemachine brett) och delade Systeminställningar (till exempel SystemMetrics). Den isunlikely som någonsin måste du ändra det här värdet.

Det andra värdet SharedSection (3072) styr storleken på desktopheap som är associerad med en interaktiv fönsterstation (används för Windows-objekt). Statiska värdet används för att förhindra felaktigt beter program från förbrukar för mycket resurser. Eftersom skrivbordets heap är mappade till varje process adressutrymme, detta värde inte anges till ett för högt värde (som det skulle minska prestanda), men endast höjas tillräckligt så att alla önskade program kan köras.

Det tredje värdet SharedSection (512) styr storleken på skrivbordets heap för varje skrivbord som är associerad med en "icke-interaktiva" fönsterstation. Om detta värde inte finns kommer storleken på skrivbordets heap för icke-interaktiv fönster stationer vara detsamma som den storlek som anges för interaktiva fönster stationer (andra SharedSection värdet).
prodnt låg fel fast storlek för växlingsfilen

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 126962 – Zadnji pregled: 08/06/2016 10:21:00 – Revizija: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

 • kbenv kbmt KB126962 KbMtsv
Povratne informacije