Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

SU-felmeddelanden vid installation av Windows 95, Windows 98 och Windows ME

Denna artikel har tidigare publicerats under SV129971
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Denna artikel innehåller en lista över de felmeddelanden som kan visas vid installation av Windows 95, Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows Millennium Edition (ME). I artikeln beskrivs också hur de problem som ger upphov till vissa felmeddelanden kan lösas.
Mer Information
Följande avsnitt innehåller felmeddelanden som kan visas under installationsproceduren och information om hur vissa av problemen kan lösas.

SU0010

Varning SU0010
Det finns en Boot Manager-partition på datorn. Om du installerar Windows kommer du inte att kunna använda Boot Manager. Om du vill ha mer information kan du avsluta installationsprogrammet och läsa INSTALL.TXT på installationsdiskett 1 eller Windows-CD:n.
Om du vill se en kopia av informationen i filen Install.txt för ditt operativsystem, kan du klicka på en av följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0011

Varning SU0011
En lösenordsskyddad partition har identifierats på hårddisken. Ta bort lösenordsskyddet innan du installerar Windows 95 (eller Windows 98). Mer information finns i INSTALL.TXT på installationsdiskett 1 eller Windows-CD:n.

Om du vill se en kopia av informationen i filen Install.txt för ditt operativsystem, kan du klicka på en av följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0012

Varning SU0012
Det finns en OS/2- eller Windows NT-filsystemspartition på hårddisken. Filerna på denna partition kommer inte att vara tillgängliga när du använder Windows 985 (eller Windows 98). Mer information finns i INSTALL.TXT på installationsdiskett 1 eller Windows-CD:n.
Om du vill se en kopia av informationen i filen Install.txt för ditt operativsystem, kan du klicka på en av följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0013

Fel SU0013
Windows kan inte installeras eftersom det inte gick att skapa filer på startenheten. Om du har HPFS (High Power-filsystem) eller NTFS (NT-filsystem), måste du skapa en MS-DOS-startpartition. Om du har LANtastic-server eller SuperStor-komprimering inaktiverar du dessa innan du kör installationsprogrammet. Mer information finns i INSTALL.TXT på installationsdisk 1 eller Windows-CD:n.
Detta felmeddelande kan visas om du installerar Windows 95 över Windows 95 OSR2 och använder filsystemet FAT32 på hårddisken. Detta felmeddelande kan också visas om du använder EZ Drive och har aktiverat alternativet Floppy Boot Protection i EZ Drive. Lös problemet genom att inaktivera alternativet Floppy Boot Protection i EZ Drive. Om du vill veta mer om detta felmeddelande kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
267782 Norton AntiVirus 7.0 Corporate Edition Prevents Upgrade
200119 Err Msg: Setup Cannot Create Files on Your Startup Drive and Cannot Set Up Windows 98
188166 Error Message "SU0013" Running Setup on Toshiba Tecra Computer
Om du vill se en kopia av den information som finns i filen Install.txt för ditt operativsystem, kan du klicka på en av följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0014

Varning SU0014
Det finns en maskinvara på datorn som inte svarar. Välj Fortsätt för att nå maskinvara igen.
Om du inte kan lösa problemet kan du avsluta installationsprogrammet och alla andra program som körs, stänga av datorn och sedan starta den igen. Kör installationsprogrammet igen när datorn har startat och välj Säker omstart när du tillfrågas.

Om du vill veta mer om detta felmeddelande kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
136747 SU0014 Error When Detection Reaches 100 Percent Complete
120388 Windows 95 Setup Err Msg: Warning SU-0014...

SU0015

Varning SU0015
En Windows NT-partition har identifierats på hårddisken. Filerna på partitionen kommer inte att vara tillgängliga när du använder Windows 95 (eller Windows 98).

SU0016

Varning SU0016
Det finns OS/2-filer på datorn. Om du installerar Windows 95 (eller Windows 98) kommer du inte att kunna använda OS/2. Mer information finns i INSTALL.TXT på installationsdiskett 1 eller Windows-CD:n.
Om du vill se en kopia av informationen i filen Install.txt för ditt operativsystem, kan du klicka på en av följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0018

Fel SU0018
Windows kan inte installeras eftersom det inte gick att skapa filer på startenheten.

Eventuellt finns det för många filer i rotkatalogen på startenheten, eller så kan startenhetsbeteckningen ha ersatts med en annan beteckning av ett nätverks- eller komprimeringsprogram. Mer information finns i INSTALL.TXT på installationsdiskett 1 eller Windows-CD:n.

Om du vill se en kopia av informationen i filen Install.txt för ditt operativsystem, kan du klicka på en av följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0019

Varning SU0019
Kommandon i AUTOEXEC.BAT eller CONFIG.SYS som inte är kompatibla med Windows 98 har hittats.
Om det behövs säkerhetskopierar installationsprogrammet befintliga AUTOEXEC.BAT- och CONFIG.SYS-filer och skapa nya filer.

SU0129

Fel SU0129
Det gick inte att bestämma maskinvarukonfigurationen. Installationen kan inte fortsätta och kommer nu att avslutas.
Lös problemet genom att stänga av datorn, köra installationsprogrammet igen och sedan välja alternativet Säker omstart. Om du vill veta mer om detta felmeddelande kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
186738 Reinstalling Windows 98 or Windows Me Causes Safe Recovery Error Message

SU0130

Varning SU0130
Kontrollera att användarnamn, beta-ID och lösenord är riktiga.

SU0133

Varning SU0133
Det gick inte att bestämma maskinvarukonfigurationen med fullständig systemidentifiering. Vill du försöka igen med minimal identifiering?

Obs! Om detta inte fungerar kan du köra installationsprogrammet igen och välja Säker omstart när du tillfrågas.
Om du vill veta mer om detta felmeddelande kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
186738 Reinstalling Windows 98 or Windows Me Causes Safe Recovery Error Message
258560 Reinstalling Windows 98 or Windows Me Causes Safe Recovery Error Message
262793 Cannot Cancel Saving System Files When Installing Windows Millennium Edition
262381 How to Troubleshoot Computer Hangs During Hardware Detection

SU0135

Varning SU0135
Det gick inte att identifiera all maskinvara. Bekräfta maskinvaruinställningarna genom att klicka på Ändra datorinställningar.
Om du vill veta mer kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
262381 How to Troubleshoot Computer Hangs During Hardware Detection

SU0136

Varning SU0136
Det gick inte att starta direkthjälpen för Windows. Det kan hända att direkthjälpen inte är tillgänglig under installationen av Windows.

SU0139

Warning SU0139
Du angav en katalog som innehåller en Windows-version med en annan teckenuppsättning. Det går inte att uppgradera den här versionen. Välj en annan katalog.

SU0141

Varning SU0141
Det gick inte att kopiera de filer som behövs för startdisketten. Du kan fortsätta installationen utan att skapa någon startdiskett. Välj OK om du vill fortsätta.

SU0142

Varning SU0142
Det finns inte tillräckligt många fria katalogposter i roten på följande enheter. Ta bort några filer eller kataloger för att frigöra utrymme. Installationen kräver minst X fria poster till på enheten.

SU0147

Varning SU0147
Det finns inte tillräckligt många katalogposter i roten påstartenheten. Ta bort några filer eller kataloger för att frigöra utrymme, och kör sedan installationsprogrammet igen. Installationen kräver minst X fria poster till på enheten. "X" är en utbytbar parameter.

SU0151

Varning SU0151
Det gick inte att verifiera att datorn har den minsta mängd minne (RAM) som krävs för att köra Windows 95 (eller Windows 98). Vill du fortsätta?

SU0152

Varning SU0152
Datorn har X byte minne (RAM). Windows 95 (eller Windows 98) kräver minst X byte. Du måste installera mer minne innan du installerar Windows 95 (eller Windows 98).

SU0153

Varning SU0153
Enhet X, värdenheten för den komprimerade enheten X, måste ha minst X byte ledigt diskutrymme för att installera Windows. Frigör diskutrymme och kör installationsprogrammet igen.

SU0156

Varning SU0156
Pen Extensions 1.0 har installerats på datorn. Om du fortsätter installationen kommer Pen Extensions 1.0 att tas bort. Välj OK om du vill fortsätta eller Avbryt om du vill avsluta installationsprogrammet.

SU0159

Varning SU0159
Den angivna katalogen innehåller en installation av Windows NT. Windows kan inte installeras i denna katalog. Välj en annan katalog.
Om du vill veta mer om flervalsstart med Windows NT kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
153762 How to Set Up Dual Boot After You Install Windows NT
221061 Cannot Dual Boot Windows 2000 on a Shared Partition
289283 Description of Supported Windows Dual-Boot Configurations
243896 How to Dual Boot Windows 98 and Windows NT 4.0 with FAT16 or NTFS Volumes
293401 How to Enable Dual Boot After You Install Windows Me on a Windows 2000-based Computer
155034 Dual-Booting Between Windows NT Workstation 4.0 and Windows 95

SU0160

Varning SU0160
Katalogen X, som behövs för att installera Windows i, innehåller redan en Windows-installation. Välj en annan katalog.

SU0161

Varning SU0161
Katalogen X, som behövs för att installera Windows i, innehåller redan en Windows-installation. En annan katalog används, och du kan ändra den senare.

SU0162

Varning SU0162
Katalogen X innehåller en Windows NT-installation. Det går inte att installera i den här katalogen. En annan katalog används, och du kan ändra den senare.
Om du vill veta mer om flervalsstart med Windows NT kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
153762 How to Set Up Dual Boot After You Install Windows NT
221061 Cannot Dual Boot Windows 2000 on a Shared Partition
289283 Description of Supported Windows Dual-Boot Configurations
243896 How to Dual Boot Windows 98 and Windows NT 4.0 with FAT16 or NTFS Volumes
293401 How to Enable Dual Boot After You Install Windows Me on a Windows 2000-based Computer
155034 Dual-Booting Between Windows NT Workstation 4.0 and Windows 95

SU0163

Varning SU0163
Katalogen X innehåller en MS-DOS-installation. Välj en annan katalog.
Om du vill veta mer kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
289283 Description of Supported Windows Dual-Boot Configurations

SU0164

Varning SU0164
Det går inte att uppgradera Windows-installationen i %1 eftersom du kör Windows från en annan katalog. Välj en annan katalog.

SU0165

Varning SU0165
Du skrev ett ogiltigt tecken (t ex ä, ü, ö, è, ã, æ) i sökvägen. Ange giltig sökväg.

SU0167

Varning SU0167
Den angivna katalogen innehåller en katalog med namnet "Skrivbord". Du måste flytta den eller byta namn på den innan installationen kan fortsätta. Mer information finns i INSTALL.TXT på installationsdiskett 1 eller Windows-CD:n.
Om du vill veta mer om detta felmeddelande kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
187580 "SUWIN Warning SU0167" Message During Windows 98 Setup
224836 "SUWIN General Protection Fault" Error Messages During Windows 95 or Windows 98 Setup

SU0168

Varning SU0168
Det finns ett operativsystem på datorn som inte kan uppgraderas med den här versionen av installationsprogrammet. Du måste skaffa en Windows 95-uppgradering (eller Windows 98-uppgradering).
Om du vill veta mer om detta felmeddelande kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
225252 Err Msg: Your Computer Already Has an Operating System

SU0325

Varning SU0325
Installationen av Windows Millennium kan inte fortsätta.

Detta problem kan orsakas av en skadad CAB-fil som har kopierats till hårddisken. Skadan kan orsakas av virus eller maskinvarufel, men beror sannolikt på en repad, smutsig eller skadad CD-ROM-skiva.
Om du vill veta mer om detta felmeddelande kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
270593 Error SU0325 When Windows Me Setup Is 10 Percent Complete

SU0335

Fel SU0335
Det gick inte att bestämma maskinvarukonfigurationen. En av installationsfilerna kan saknas eller vara skadad eller så finns det inte tillräckligt med minne för att fortsätta. Frigörminne och kör sedan installationsprogrammet igen.

SU0343

Varning SU0343
Det gick inte att skapa %1. Kontrollera att du har angivit en giltig enhetsbeteckning och katalog. Kontrollera också att katalognamnet inte är samma som befintliga filer på enheten.

SU0344

Varning SU0344
Du har angett en Windows-katalog, %1, som inte finns. Bekräfta att sökvägen är korrekt.

SU0346

Varning SU0346
Det går inte att uppgradera Windows. Katalogen X innehåller inte en giltig Windows-installation. Ange en annan katalog.

SU0347

Varning SU0347
Det går inte att uppgradera Windows <versionsnummer> i <katalognamn>. Du måste ha Windows 3.0 eller senare för att kunna uppgradera. Ange en annan katalog i rutan Ny katalog.

SU0349

Fel SU0349
En SETUPX.DLL som inte matchar laddas. Det går inte att fortsätta installationen. Avsluta alla Windows- och MS-DOS-baserade program och försök igen, eller avsluta Windows och starta installationsprogrammet från MS-DOS.
Om du vill veta mer om detta felmeddelande kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
299961 Error Message: Mismatched Setupx.dll Is Loaded - Setup Cannot Continue

SU0350

Fel SU0350
Det gick inte att visa avtalet om tystnadsplikt. Installationsprogrammet kommer nu att avslutas.

Problem

Detta problem kan bero på filen License.txt eller att datorns minne håller på att ta slut. Om du vill veta mer om detta felmeddelande kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
311009 Error Message: Error SU0350 Setup Was Unable to Display the Nondisclosure Agreement

SU0358

Fel SU0358
Ett eller flera MS-DOS-program upptäcktes. Avsluta alla program och välj OK för att fortsätta. Välj Avbryt om du vill avsluta installationsprogrammet.
Om du vill veta mer om detta felmeddelande kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
185354 Err Msg: Setup Detected One or More MS-DOS-Based Programs...
131663 Setup Error Message: Error SU0358

SU0360

Varning SU0360
Det gick inte att skapa X. Ange på vilken enhet och i vilken katalog du vill installera Windows 95 (eller Windows 98). Exempel: C:\WINDOWS.

SU0361

Varning SU0361
En Windows-registerfil hittades. Om Windows 95 (eller Windows 98) har installerats i en annan katalog kommer denna att inaktiveras om du fortsätter. Vill du fortsätta?

SU0362

Varning SU0362
Du bör inte fortsätta installationsprogrammet utan tillräckligt med ledigt diskutrymme. Om du fortsätter kanske installationen misslyckas.

SU0365

Varning SU0365
Det här alternativet kanske tar bort drivrutiner som behövs för att starta datorn eller nätverket.

SU0366

Varning SU0366
Det här alternativet inaktiverar några av kommandona i filerna AUTOEXEC.BAT och CONFIG.SYS för att Windows 95 (eller Windows 98) ska installeras korrekt med de snabbaste drivrutinerna.

SU0369

Varning SU0369
Alla valfria komponenter kommer att tas bort. I nästa bildskärm kommer du att kunna markera de komponenter du vill installera. Vill du fortsätta?

SU0370

Varning SU0370
Det går inte att installera Windows på en nätverksenhet i det här läget. Ange på vilken enhet och i vilken katalog du vill installera Windows 95 (eller Windows 98). Exempel på en giltig sökväg: C:\\WINDOWS.

SU0403

Fel SU0403
Det gick inte att hitta filen X för att konvertera till nytt registerformat.

SU0404

Fel SU0404
Installationsprogrammet körs redan.

SU0406

Fel SU0406
Windows 95 (eller Windows 98) kräver minst en dator med 386-processor.

SU0409

Fel SU0409
Det går inte att hitta filen X.

SU0409

Varning SU0409
Det gick inte att uppdatera systemfilerna. Detta kan orsakas av ett inbyggt virusskydd eller ett virusprogram som körs på datorn. Om du vill inaktivera ett inbyggt virusskydd måste du köra konfigurationsprogrammet som levererades med datorn eller kontakta datortillverkaren. Om du vill inaktivera ett virusprogram som körs på datorn kan du behöva ta bort raderna i AUTOEXEC.BAT eller CONFIG.SYS som startar programmet. Efter att du har inaktiverat virusskyddet startar du om datorn och kör installationsprogrammet igen.

SU0409

Detta felmeddelande kan visas om programmet WildFile Inc. GoBack är installerat på datorn. Du bör inaktivera programmet innan du fortsätter installationen.

SU0410

Fel SU0410
Det går inte att öppna X. Filen kanske saknas eller är skadad, eller så finns det inte tillräckligt med minne för att fortsätta. Frigör minne och försök igen. Installationsprogrammet kommer nu att avslutas.
Om du vill veta mer om detta felmeddelande kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
189143 PRB: Error During Preinstallation of Third-Party Driver

SU0433

Fel SU0433
Det går inte att läsa in INF-filerna. Installationsprogrammet kommer nu att avslutas.

SU0434

Fel SU0434
Fel vid laddning av INF-filerna X.

SU0507

Fel SU0507
Följande problem uppstod medan datorn analyserades: Installationen kan inte fortsätta och kommer nu att avslutas.
Om du vill veta mer kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
132186 Cannot Install/Upgrade Windows 95 from GUI on IBM Aptiva 710

SU0515

Fel SU0515
Det gick inte att konfigurera nätverkskomponenterna. Välj Ja om du vill fortsätta utan nätverksstöd. Välj Nej för att avsluta installationsprogrammet.

SU0516

Varning SU0516
Ett fel uppstod när följande enhet installerades: X

Ett försök att installera enheten kommer att utföras senare. Välj Säker omstart vid uppmaning om problemet kvarstår. Välj OK om du vill fortsätta.

SU0700

Varning SU0700
Det går inte att uppgradera Windows vid installation i AT-läge. Ange en annan katalog i rutan Ny katalog.

SU0701

Varning SU0701
Det går inte att uppgradera över Windows i engelskt läge. Ange en annan katalog i rutan Ny katalog eller avsluta installationsprogrammet, ställ det i japanskt läge och kör sedan installationsprogrammet igen.

SU5019

Installationsfel SU5019. Kontrolldata skadade.

SU5038

Fel på kommandoraden.
Detta felmeddelande kan visas om det finns ett fel på en kommandorad i installationsprogrammet. Det kan till exempel hända att ogiltiga argument överförs till Setup.exe.

SU8072

Fel SU8072
Det gick inte att hitta resurser för användargränssnittet.

SU8073

Fel SU8073
Det gick inte att starta teckenbaserade fönster.

SU8074

Fel SU8074
Det uppstod ett fel med en fönsterklass eller när ett fönster skulle skapas.

SU8075

Fel SU8075
Det gick inte att ändra skärmen till grafikläge.

SU8077

Fel SU8077
Det identifierades ett ogiltigt HINST-värde.

SU8078

Fel SU8078
Användargränssnittet initierades två gånger.

SU8079

Fel SU8079
Det uppstod ett okänt fel.

SU8080

Fel SU8080
Användaren begärde avslut.

SU8128

Varning SU8128
Det går inte att skapa katalogen X eftersom det redan finns en fil med det namnet. Välj OK för att ge filen ett nytt namn X till Y. Välj Avbryt om du vill avsluta installationsprogrammet.

SU8129

Varning SU8129
Enheten X är komprimerad med en betaversion av DoubleSpace. Uppdatera enheten med en fullständig version eller expandera enheten innan du installerar Windows.

SU8130

Varning SU8130
Enheten X är en delvis konverterad DriveSpace-enhet. Konvertera hela enheten innan du installerar Windows.

SU995038

Ogiltigt kommandoalternativ angivet. Kontrollera kommandoraden och försök igen, eller skriv install /? så får du hjälp om installationskommandon. (ox13ae)

Byta katalog

Det går inte att välja en annan katalog när Windows 95 körs. Om du vill installera Windows i en annan katalog måste du köra installationsprogrammet från MS-DOS.

Korslänkade filer

Det finns en korslänkad fil på enhet X. Kör SCANDISK.EXE från installationsdiskett 1 eller Windows-CD:n för att lösa problemet. Det går inte att fortsätta med installationen.

Katalogen finns redan

Katalogen X finns redan. Om du fortsätter kommer kanske filer i katalogen att skrivas över. Vill du fortsätta med den angivna katalogen?

Hemkatalog

Du måste ange en hemkatalog för att kunna fortsätta.

Problem med enhet

Det är ett problem med enhet X. Kör ScanDisk eller CHKDSK för att lösa problemet. Det går inte att fortsätta installationen.

UPI

Du måste ange produktens ID-nummer för att installera Windows 95 (eller Windows 98).

Virtuell dator

Det går inte att köra %s från en DOS-prompt i Windows. Kör %s från Windows.
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.Vänligen observera: Detta är en översättning av en engelskspråkig artikel. Det är möjligt att efterföljande ändringar i eller tillägg till den engelska originalartikeln inte har skett i denna översättning. Uppgifterna i denna artikel är baserade på den/de engelskspråkiga produktversionen/-erna. Dessa uppgifter har inte prövats med produkter i andra språkversioner i syfte att kontrollera riktigheten i denna översättning. Microsoft tillhandahåller denna information utan att garantera riktigheten eller lämplighet för visst ändamål samt utan att på något sätt garantera att översättningen är fullständig eller korrekt.
suwin
Egenskaper

Artikel-id: 129971 – senaste granskning 12/04/2015 11:21:19 – revision: 2.2

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo kbwinme kbsetup win98se win98 kbfaq win95 KB129971
Feedback