Allmänt skyddsfel efter att ha accepterat licensavtalet vid installation av Windows 95/98

Denna artikel har tidigare publicerats under SV135162
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När jag har accepterat licensavtalet vid installationen av Windows visas felmeddelandet "Suwin orsakade ett allmänt skyddsfel i 256_1280.drv på adress 0002:0D7B". Vad är fel?

SVAR:
Detta felmeddelande kan uppkomma då ett eller flera av dessa kriterier är uppfyllda:
- Minneshanteraren är felkonfigurerad.
- Datorn har en GSI-BIOS. När GSI-BIOS tillfrågas om antalet installerade hårddiskar svarar det att det
finns tre trots att det bara finns två. När information om disk 82 (den tredje enheten) efterfrågas returneras
en ogiltig sträng som skadar minnet.
- En drivrutin för Cirrus Logic är installerad och denna är inte kompatibel med installationsprogrammet för Windows.
- Dubbelbuffring av hårddisken krävs men är inte aktiverat.
- Ett antivirusskydd är aktiverat i BIOS. Detta hindrar program från att skriva till startsektorn på hårddisken, vilket gör att installationen inte kan slutföras.


Lösning
Egenskaper

Artikel-id: 135162 – senaste granskning 01/07/2015 06:13:35 – revision: 2.1

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB135162
Feedback