Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Lösenord efterfrågas vid anslutning till Windows NT

Denna artikel har tidigare publicerats under SV139592
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du försöker ansluta till en dator där operativsystemet är Windows NT eller Windows 2000, kan det hända att något av följande meddelanden visas:
 • Felaktigt lösenord eller okänt användarnamn för:
 • Du måste ange ett lösenord för att ansluta till:
 • \\<Datornamn>\<Resursnamn> är inte tillgänglig. Åtkomst nekad.
Orsak
Problemet kan uppstå om samtliga följande förutsättningar föreligger:
 • Gästkontot är inaktiverat på Windows NT-datorn du försöker ansluta till.
 • Användarnamnet och lösenordet du använder ingår inte i den lokala databasen med användarkonton på Windows NT-datorn du försöker ansluta till.
 • Om datorn du försöker ansluta till är medlem av en domän ingår användarnamnet och lösenordet du använder inte i databasen med användarkonton för domänen. Om användaren till exempel har loggat in på ett konto på den lokala datorn, finns kontot inte i domändatabasen med användarkonton. Även om användarnamnet och lösenordet stämmer nekas användaren åtkomst.
I Windows NT används din inloggningsinformation (användarnamn och lösenord) för verifiering, när du försöker ansluta till en nätverksresurs.
Lösning
Lös problemet med lämplig metod:

Aktivera gästkontot

Så här aktiverar du gästkontot:

Windows 2000

 1. Högerklicka på Den här datorn, klicka på Hantera och expandera trädet under Systemverktyg.
 2. Dubbelklicka på Lokala användare och grupper och klicka sedan på mappen Användare.
 3. Dubbelklicka på Gäst-kontot i den högra rutan, avmarkera kryssrutan Kontot är inaktivt och klicka på OK.

Windows NT

Använd verktyget Kontohanteraren för att aktivera gästkontot på Windows NT-datorn du försöker ansluta till. Gör så här:
 1. Klicka på Start, peka på Program, klicka på Administration (Delad) och klicka sedan på Kontohanteraren eller Kontohanteraren för domäner.
 2. Dubbelklicka på Gäst i rutan Användarnamn.
 3. Avmarkera kryssrutan Inaktivt konto och klicka sedan på OK.

Upprätta användarkonton i databasen med lokala konton

Använd verktyget Kontohanteraren för att upprätta användarkonton i databasen med lokala konton på Windows NT-datorn du försöker ansluta till. Dessa användarkonton måste innehålla samma inloggningsinformation (användarnamn och lösenord) som används när en användare loggar in på sin dator.

Upprätta användarkonton i databasen med domänkonton

Använd Kontohanteraren för domäner och Serverhanteraren för att konfigurera konton för din domän. I en domänmiljö lägger du normalt till användare i den centraliserade databasen med domänkonton och inte i databasen med lokala konton.
Mer Information
Gästkontot är normalt inaktiverat i Windows NT Workstation 4.0 och alla versioner av Windows NT Server. I tidigare versioner av Windows NT Workstation är gästkontot normalt aktiverat.
Egenskaper

Artikel-id: 139592 – senaste granskning 12/04/2015 12:23:07 – revision: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows för Workgroups 3.2

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbenv kbnetwork KB139592
Feedback