Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Standardklusterstorlek för NTFS, FAT och exFAT

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 140365
Sammanfattning
Alla filsystem som används av Windows strukturerar hårddisken utifrånklustrets storlek (kallas ävenallokeringsenhetsstorlek). Klusterstorleken representerar den minsta mängden diskutrymme som kan användas för att lagra en fil. När filstorleken inte kommer till en jämn multipel av klusterstorleken, användas ytterligare utrymme för att hålla filen (upp till den närmaste multipeln av klusterstorleken). På vanliga hårddiskpartitionen genomsnittliga mängden utrymme som försvinner i thismanner kan beräknas med hjälp av ekvation(cluster storlek) / 2 * (antal filer).

Om ingen klusterstorlek har angetts när du formaterar en partition väljs standardvärden utifrån storleken på partitionen. Dessa standardvärden väljs för att minska det förlorade diskutrymmet och minska fragmentering som sker på partitionen.
Mer Information
Ahard diskpartition (kallas även för volym) kan vara formattedto NTFS, FAT eller exFAT. Thedefault värden används av Windows när ett av följande methodsis används för att formatera partitionen:
  • Med hjälp av kommandot FORMAT från kommandoraden withoutspecifying en klusterstorlek.
  • Om du formaterar en volym från Windows Explorer när AllocationUnit rutan i dialogrutan Formatera visar Fördelningen i standardstorlek.

Som standard är 4 kilobyte (KB) i klustrets maximala storlek för NTFS under Windows NT 4.0 och senare versioner av Windows. Detta beror på att NTFS-komprimering inte är möjlig på enheter som har en större kluster. Kommandot format använda inte kluster som är större än 4 KB om användaren uttryckligen åsidosätter standardinställningarna. Du kan göra detta med hjälp av växeln/a: kommandot Format eller genom att ange en större klusterstorlek i dialogrutan Formatera i Windows Explorer.

När du konverterar en FAT-partition till NTFS med verktyget Convert.exe använder Windows alltid den ursprungliga FAT klusterstorleken som NTFS klusterstorleken för klustret storlekar upp till 4 KB. Om FAT Klusterstorleken är större än 4 KB konverteras kluster till NTFS 4 KB. Detta beror på att FAT strukturer är justerade på klustret gränser. Därför ger inte några större kluster för att konverteringen ska fungera. Observera även när du formaterar en partition under Windows NT 3.5, 3.51 och 4.0 installationen partitionen först formateras med FAT och konverteras till NTFS, så blir också alltid klusterstorleken som tidigare beskrivits när en partition som har formaterats i installationsprogrammet.

Klustret standardstorlekar för NTFS

I följande tabell beskrivs kluster standardstorlekar för NTFS.
Volymens storlek Windows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB – 512 MB 512 byte4 KB4 KB
512 MB – 1 GB 1 KB4 KB4 KB
1 GB – 2 GB 2 KB4 KB4 KB
2 GB – 2 TB 4 KB4 KB4 KB
2 TB–16 TB Stöds inte *Stöds inte *4 KB
16TB – 32 TB Stöds inte *Stöds inte *8 KB
TB 32 – 64 TBStöds inte *Stöds inte *16 KB
TB 64 – 128 TBStöds inte *Stöds inte *32 KB
TB 128 – 256 TBStöds inte *Stöds inte *64 KB
> 256 TBStöds inteStöds inteStöds inte

Obs! Asterisken (*) betyder att det inte stöds på grund av begränsningar i master boot record (MBR).

Klustret standardstorlekar för FAT16

Följande tabell beskriver klustret standardstorlekar för FAT16.
Volymens storlek Windows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB – 8 MB Stöds inte Stöds inteStöds inte
8 MB – 32 MB 512 byte512 byte512 byte
32 MB – 64 MB 1 KB 1 KB 1 KB
64 MB – 128 MB 2 KB2 KB2 KB
128 MB – 256 MB4 KB4 KB4 KB
256 MB – 512 MB8 KB8 KB8 KB
512 MB – 1 GB 16 KB 16 KB 16 KB
1 GB – 2 GB 32 KB32 KB32 KB
2 GB – 4 GB 64 KB64 KB64 KB
4 GB – 8 GB Stöds inte 128 KB *Stöds inte
8 GB – 16 GB Stöds inte 256 KB *Stöds inte
> 16 GBStöds inte Stöds inteStöds inte
Obs! Asterisk (*) betyder att den isavailable bara på media med en sektorstorleken är större än 512 byte.

Klustret standardstorlekar för FAT32

Följande tabell beskriver klustret standardstorlekar för FAT32.
Volymens storlekWindows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB – 16MB Stöds inte Stöds inteStöds inte
16 MB – 32 MB 512 byte512 byteStöds inte
32 MB – 64 MB 512 byte512 byte512 byte
64 MB – 128 MB 1 KB1 KB1 KB
128 MB – 256 MB2 KB2 KB2 KB
256 MB – 8GB4 KB4 KB4 KB
8GB – 16GB 8 KB8 KB8 KB
16GB – 32GB 16 KB16 KB16 KB
32GB – 2TB 32 KBStöds inte Stöds inte
> 2TBStöds inte Stöds inteStöds inte

Klustret standardstorlekar för exFAT

I följande tabell beskrivs standardstorlekar för exFAT kluster.
Volymens storlek Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
7 MB – 256 MB 4 KB
256 MB – 32 GB 32 KB
32 GB – 256 TB 128 KB
> 256 TB Stöds inte
prodnt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 140365 – senaste granskning 08/15/2015 03:16:00 – revision: 3.0

, , Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic Beta, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  • kbinfo kbother kbmt KB140365 KbMtsv
Feedback
end ngIf: !noChrome -->
>