Bekräfta öppnande av fil efter hämtning

Denna artikel har tidigare publicerats under SV140991
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Jag har råkat avmarkera kryssrutan, "Fråga alltid innan filer av den här typen ska öppnas" när jag sparade ner en fil i Internet Explorer. Nu kan jag inte spara ner filer med liknande filtyp, utan de öppnas automatiskt efter att de laddats ner. Hur gör jag för att inte en fil ska öppnas automatiskt när jag laddar hem den?
Lösning

Lösningsförslag 1


När en fil hämtas ner från Internet finns ingen möjlighet att ange sökväg till mapp dit filen ska sparas. Filen öppnas istället automatiskt om filtillägget är associerat till ett program.

Orsak:
Detta beteende kan förekomma om alternativet "Bekräfta öppnande av fil efter hämtning" tidigare har avmarkerats då en fil med liknande filtyp har hämtats hem. Har denna inställningar gjorts hämtas filen och sparas i mappen för temporära Internet-filer och öppnas därefter automatiskt med det program som filtillägget är associerat till.


Lösningsförslag:
Om du vill bli tillfrågad om var den hämtade filen ska sparas gör du så här:
1. Dubbelklicka på Den här datorn på Skrivbordet.
2. Klicka på Visa-menyn, sedan på Mappalternativ och därefter på fliken Filtyper.
3. I rutan Registrerade filtyper letar du upp och klickar på den filtyp du vill ändra inställningar för.
4. Klicka på knappen Redigera.
5. Markera alternativet "Bekräfta öppnande av fil efter hämtning" för att aktivera funktionen.
6. Klicka på OK och därefter på OK igen.

Övrig information:
Första gången du hämtar en viss filtyp genom att klicka på en länk på en sida visas en dialogruta med följande alternativ:
- Öppna filen från dess nuvarande position
- Spara fil till disk
- Bekräfta öppnande av fil efter hämtning

Om du avmarkerar alternativet "Bekräfta öppnande av fil efter hämtning" kommer filer med samma filtyp i fortsättningen öppnas med programmet som är associerat till filtillägget. Filen hämtas hem, sparas i mappen för temporära Internet-filer och öppnas därefter automatiskt.

Om alternativet "Bekräfta öppnande av fil efter hämtning" inte är tillgängligt i dialogrutan är inte filtypen som hämtas associerat till något program. Om t ex en fil med filtillägget ".ZIP" hämtas och inget program för hantering av filarkiv (*.ZIP) finns är inte alternativet tillgängligt.

Mer information om hur körbara filer ("*.EXE") hämtas utan att de öppnas automatiskt hittar du i följande artiklar (Obs! Texten är på engelska.):

(Obs! Texten är på engelska.)
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 140991 – senaste granskning 12/04/2015 12:35:10 – revision: 3.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Plus! 95 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB140991
Feedback