Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Visa en anpassad Gantt-stapel i utskriftens förklaringstext

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I Microsoft Project kan du formatera enskilda staplar i Gantt-scheman. Men de anpassade ändringarna visas inte i förklaringstexten i utskriften.

Om du vill att ett exempel på din Gantt-schemastapel ska visas i förklaringstexten måste du skapa anpassade stapelformat.
Mer Information
Du skapar anpassade stapelformat genom att klicka på Gantt-stapeln eller på StapelFormat-menyn.

Så här skapar du en egen stapel som visas i utskriften:
  1. Formatera Gantt-stapeln genom att klicka på den (eller klicka på StapelFormat-menyn).
  2. Format-menyn klickar du på Stil på staplar
  3. Rulla till nästa tomma rad i rutnätsdelen i dialogrutan.

    OBS! Du kan bara ange 40 stapeldefinitioner.
  4. Ange ett namn som beskriver stapeln.
  5. Ställ in utseendet så att det liknar formatet du valde i steg ett.
  6. I fältet Visa för anger du Normal, Sammanfattning och klickar på OK.
Genom att ange både Normal och Sammanfattning i fältet Visa för, förhindrar du att stapeln visas i andra icke-anpassade staplar i Gantt-schemat. Ditt "eget" stapelformat visas nu i förklaringstexten i utskriften.
PRJ2002 PRJ2003 PRJ PRJ2007 prj2000
Egenskaper

Artikel-id: 142079 – senaste granskning 09/18/2011 00:47:00 – revision: 3.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010

  • kbinfo kbusage KB142079
Feedback