Felmeddelandet "Laddningsfel KERNEL. Du måste installera om Windows."

Denna artikel har tidigare publicerats under SV146419
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När jag startar datorn får jag felmeddelandet "Laddningsfel KERNEL. Du måste installera om Windows.", och därefter avslutas Windows. Måste jag installera om Windows eller finns det andra sätt att åtgärda felet?

Detta problem uppstår då systemfilen kernel32.dll saknas eller är skadad. Det går att extrahera en ny version av denna fil från installationsfilerna för Windows, men eftersom filen är en systemfil är detta ganska svårt och rekommenderas endast för avancerade användare. Ovana användare bör installera om Windows (Obs! Informationen nedan gäller Microsoft Windows 95/98).

Lösning
Gör så här om du vill extrahera en ny version av kernel32.dll:
1. Starta om datorn.
2. a) För Windows 95: Tryck ned och håll knappen F8 nedtryckt när texten Startar Windows 95 visas.
2. b) För Windows 98: Tryck ned och håll knappen Ctrl nedtryckt när datorn startas.
3. Välj alternativet "Endast MS-DOS-prompt" på den meny som visas. Tryck sedan på Retur.
4. Skriv följande kommando och tryck på Retur: cd\Windows\System
5. Läs om att extrahera filer i artikel Q129605 i Microsoft KnowledgeBase (Obs! Texten är på engelska) och installera eventuellt programmet extract.exe om detta inte redan finns på datorn. Extrahera dock inga filer än - först måste du byta namn på den gamla filen.
6. Byt namn på systemfilen kernel32.dll till kernel32.xxx genom att skriva följande kommando och trycka på Retur: ren kernel32.dll kernel32.xxx
7. Extrahera en ny version av filen kernel32.dll från installationsfilerna för Windows till katalogen Windows\System, enligt instruktionerna i artikeln Q129605 i Microsoft KnowledgeBase (Obs! Texten är på engelska).
8. Starta om datorn.

MER INFORMATION

Q129605 - How to Extract Original Compressed Windows Files

Denna artikel är baserad på artikeln Q146419 i Microsoft KnowledgeBase (Obs! Texten är på engelska) som finns på adressen

Egenskaper

Artikel-id: 146419 – senaste granskning 12/04/2015 14:09:37 – revision: 2.2

Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB146419
Feedback