Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Konfigurera flervalsstart efter installation av Windows

Denna artikel har tidigare publicerats under SV153762
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur Windows konfigureras för flervalsstart med MS-DOS på en dator som ursprungligen konfigurerats endast för Windows. För flervalsstart måste datorpartitionen vara en FAT-partition (File Allocation Table) och inte en Windows NTFS-partition (NT File System).
Mer Information
 1. Starta datorn från en MS-DOS-diskett som innehåller Sys.com-filen. Aktivera MS-DOS för startenheten genom att skriva följande kommando vid en kommandotolk:
  a:\>sys c:
  Efter kommandot får du ett systemöverfört meddelande när proceduren har slutförts.

  Obs! Genom det här kommandot inaktiveras Windows-startprogrammet så att start från datorns hårddisk sker med MS-DOS. Windows-startprogrammet måste repareras efter följande åtgärder.
 2. Starta om datorn från hårddisken till en kommandotolk och installera MS-DOS på datorn om det inte redan är installerat.
 3. När du har installerat MS-DOS fullständigt och startat om datorn, gör du en ny omstart med hjälp av disketterna för Windows-installationsprogrammet. Välj R under installationen för reparation av Windows.

  Obs! Du behöver bara reparera Windows-startsektorn. Välj inte att undersöka registerfilerna, Windows-systemfilerna eller Windows-startmiljön under denna procedur.
 4. När du har reparerat Windows-startsektorn måste du redigera filen Boot.ini manuellt så att det även finns ett alternativ för start till MS-DOS. Filen Boot.ini är en skrivskyddad, dold systemfil i startenhetens rotmapp. Lägg till följande rad i Boot.ini under operativsystemavsnittet:
  c:\="Microsoft DOS".
Nästa gång du startar om datorn har du möjlighet att välja MS-DOS på Start-menyn.

Du kan använda proceduren i den här artikeln för att aktivera flervalsstart mellan Windows NT och Windows 95. För flervalsstart av Windows 95 startar du datorn i MS-DOS och installerar Windows 95. En installation av Windows 95 är känslig för Windows NT och skriver inte över information i NT-startprogrammet när du använder den här proceduren.
Egenskaper

Artikel-id: 153762 – senaste granskning 01/22/2007 16:57:46 – revision: 2.1

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • kbinfo kbsetup KB153762
Feedback