Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Inaktivera aktivt innehåll i Internet Explorer

Obs!I den här artikeln beskrivs åtgärder för felsökning som kan bidra till att lösa problem med aktivt innehåll i Internet Explorer. De här åtgärderna, som inaktiverar aktivt innehåll i Internet Explorer, bör betraktas som tillfälliga åtgärder tills det underliggande problemet har lösts. Om stödet för skript inaktiveras i Internet Explorer påverkas funktioner på många webbplatser på Internet.
Sammanfattning
Den här artikeln innehåller åtgärder för felsökning av problem med aktivt innehåll som ActiveX-skript, ActiveX-kontroller och Java-program i Internet Explorer.
Mer Information
Om det inte går att ladda en viss webbsida med Internet Explorer kan det bero på aktivt innehåll på webbsidan. Så här tar du reda på om så är fallet:

Kontrollera efter varje åtgärd om du kan ladda webbsidan. Om du kan ladda den bör du rapportera problemet till webbplatsens administratör och fråga om det finns andra sätt att komma åt sidan.
 1. Konfigurera Internet Explorer så att aktiva skript inte körs automatiskt:

  Internet Explorer 3.x:
  1. Klicka på AlternativVisa-menyn, klicka på fliken Säkerhet och avmarkera sedan kryssrutan Kör ActiveX-skript under Aktivt innehåll.
  2. Klicka på OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Klicka på Internet-alternativVisa-menyn, fliken Säkerhet, webbinnehållszonenInternet, Anpassad (för vana användare) och sedan Inställningar.
  2. Rulla ned till avsnittet Skript, klicka på Inaktivera under Kör skript på Java-appletar och Active scripting, klicka på OK och sedan på OK igen.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn, fliken Säkerhet, webbinnehållszonenInternet och sedan på Anpassad nivå.
  2. Rulla ned till Skript i rutan Inställningar och klicka på Inaktivera under Active scripting och Kör skript på Java-appletar.
  3. Klicka på OK och sedan på OK igen.

   Obs!
   : I Internet Explorer syftar benämningarna "Active scripting" och "ActiveX scripting" både på Microsoft JScript-skript och på Microsoft Visual Basic Scripting Edition. När du utför de här åtgärderna inaktiverar du båda skripttyperna.
  Om du kan ladda webbsidan efter den här åtgärden beror problemet på Active scripting på webbsidan. Skriptet är sannolikt felaktigt skrivet eller innehåller objekt, egenskaper eller element som inte stöds.
 2. Konfigurera Internet Explorer så att objekt med aktivt innehåll, till exempel lodräta remsor eller animeringar, inte visas automatiskt.

  Internet Explorer 3.x:
  1. Klicka på AlternativVisa-menyn, klicka på fliken Säkerhet och avmarkera sedan kryssrutan Aktivera ActiveX-kontroller och plugin-program under Aktivt innehåll.
  2. Klicka på OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Klicka på Internet-alternativVisa-menyn, fliken Säkerhet, webbinnehållszonen Internet, Anpassad och Inställningar.
  2. Klicka på Inaktivera under Hämta osignerade Active X-kontroller, Kör skript på ActiveX-kontroller som markerats som säkra, Initiera och kör skript på ActiveX-kontroller som inte är säkra, Hämta signerade ActiveX-kontroller, Kör ActiveX-kontroller och plugin-program, OK och OK igen.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn, fliken Säkerhet, webbinnehållszonenInternet och Anpassad nivå.
  2. I rutan Inställningar klickar du på Inaktivera under Hämta signerade ActiveX-kontroller, Hämta osignerade ActiveX-kontroller, Initiera och kör skript på ActiveX-kontroller som inte är säkra, Kör ActiveX-kontroller och plugin-program och Kör skript på ActiveX-kontroller som markerats som säkra.
  3. Klicka på OK och sedan på OK igen.
  Om du kan ladda webbsidan efter den här åtgärden beror problemet på det aktiva innehållet på webbsidan.
 3. Kontrollera att den interna JIT-kompilatorn (Just-In-Time) i Internet Explorer är inaktiverad:

  Internet Explorer 3.x:
  1. Klicka på AlternativVisa-menyn, klicka på fliken Avancerat och avmarkera sedan kryssrutan Aktivera Java JIT-kompilator.
  2. Klicka på OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Klicka på Internet-alternativVisa-menyn, klicka på fliken Avancerat och avmarkera sedan kryssrutan Aktivera Java JIT-kompilator under Java VM.
  2. Klicka på OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn, klicka på fliken Avancerat och avmarkera sedan kryssrutan Java JIT-kompilatorn aktiveras (kräver omstart) under Java VM.
  2. Klicka på OK.
  Om problemet orsakas av ett Java-program på webbsidan,och problemet återkommer fastän Java JIT-kompilatorn är inaktiverad, ska ytterligare information visas i statusfältet i Internet Explorer. Om meddelandet anger att en viss klass inte har hittats finns den aktuella klassfilen kanske inte på servern med webbsidan, eller så är servern alltför upptagen.
 4. Konfigurera Internet Explorer så att Java-program inte körs automatiskt:

  Internet Explorer 3.x:
  1. Klicka på AlternativVisa-menyn, klicka på fliken Säkerhet och avmarkera sedan kryssrutan Aktivera Java-program under Aktivt innehåll.
  2. Klicka på OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Klicka på Internet-alternativVisa-menyn, fliken Säkerhet, webbinnehållszonen Internet, Anpassad och Inställningar.
  2. Klicka på Inaktivera Java under Java-behörighet i dialogrutan Säkerhetsinställningar, OK och OK igen.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn, fliken Säkerhet, webbinnehållszonen Internet och Anpassad nivå.
  2. Klicka på Inaktivera Java i rutan Inställningar under Java-behörighet, klicka på OK och sedan på OK igen.
  Om du kan ladda webbsidan efter den här åtgärden beror problemet på ett eller flera Java-program på webbsidan.

Anpassa säkerhetsnivåer för aktivt innehåll

Även om det mesta aktiva innehållet på webbsidor är säkert, innehåller vissa webbsidor aktivt innehåll som kan orsaka säkerhetsproblem på datorn. En ActiveX-kontroll som körs automatiskt vid laddning av en viss webbsida kan till exempel skada data eller medföra att datorn angrips av ett virus. I Internet Explorer används säkerhetsnivåer för aktivt innehåll för att förhindra detta.

Det finns följande säkerhetsnivåer för aktivt innehåll i Internet Explorer:

Internet Explorer 3.x:
 • Hög (rekommenderas för alla användare) Du är skyddad mot alla säkerhetsproblem. Innehåll som kan vara osäkert undviks, och du informeras.
 • Normal (rekommenderas för experter och utvecklare) Du varnas för alla säkerhetsproblem. Du kan själv välja om osäkert innehåll ska visas.
 • Ingen (rekommenderas ej) Du skyddas inte från några säkerhetsproblem. Använd den här inställningen endast om du vet att alla webbplatser du besöker är säkra.
Så här ändrar du säkerhetsnivå för det aktiva innehållet:
 1. Klicka på AlternativVisa-menyn, fliken Säkerhet och sedan Säkerhetsnivå under Aktivt innehåll.
 2. Klicka på önskad säkerhetsnivå och sedan på OK.
Internet Explorer 4.x:
 • Hög (säkrast) Stänger ute innehåll som kan skada datorn.
 • Normal (säkrare) En varning visas innan innehåll som kan skada datorn körs.
 • Låg Ingen varning visas innan innehåll som kan skada datorn körs.
 • Anpassad (för experter) Säkerheten baseras på dina inställningar.
Så här ändrar du säkerhetsnivå för det aktiva innehållet:
 1. Klicka på Internet-alternativVisa-menyn och sedan på fliken Säkerhet.
 2. Klicka på Zone och önskad säkerhetsnivå för zonen. Klicka sedan på OK.
Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
 • Hög (säkrast) Stänger ute innehåll som kan skada datorn.
 • Normal (säkrare) En varning visas innan innehåll som kan skada datorn körs.
 • Mellan normal och låg (samma som normal) Ingen varning visas innan innehåll som kan skada datorn visas.
 • Låg Minimal säkerhet och varning innan innehåll som kan skada datorn körs.
 • Anpassad nivå (för experter) Säkerheten baseras på dina inställningar.
Så här ändrar du säkerhetsnivå för det aktiva innehållet:
 1. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Säkerhet.
 2. Välj en zon i rutan Markera en zon om du vill ange säkerhetsinställningar för zonen.
 3. I rutan Säkerhetsnivå för zonen flyttar du skjutreglaget till önskad inställning. Du kan också anpassa inställningarna genom att klicka på Anpassad nivå.
 4. Klicka på OK tills du kommer tillbaka till Internet Explorer.
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
174360 Använda säkerhetszoner i Internet Explorer
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.01 SP1 4.01 SP2 5.01 SP1 5.01 SP2 5.01 SP3 5.5 5.5 SP1 5.5 SP2 6.0 6.01 SP1 skript vb java-skript säkerhet säkerhetsproblem sårbar skadlig kod
Egenskaper

Artikel-id: 154036 – senaste granskning 12/14/2004 19:13:00 – revision: 4.2

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.5 128-bitarsversion
 • Microsoft Internet Explorer 3.2
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • kbinfo kbtshoot kbenv kbfaq KB154036
Feedback