Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda helskärmsläge i Internet Explorer

Sammanfattning
I Internet Explorer finns ett helskärmsläge där bara webbsidorna visas. I den här artikeln beskrivs användning av helskärmsläget i Internet Explorer.
Mer Information
När du använder Internet Explorer i helskärmsläge visas inte namnlist, menyer, verktygsfält och statusfält. Aktivitetsfältet i Windows 95 visas inte, men du kan växla till andra program som körs genom att trycka på ALT+TAB eller CTRL+ALT+DEL. Eftersom Internet Explorer körs i helskärmsläge kommer du inte åt skrivbordet i Windows 95 förrän du avslutar Internet Explorer.

Starta Internet Explorer i helskärmsläge

Så här startar du Internet Explorer i helskärmsläge: klicka på Start, klicka på Kör, skriv följande kommando i rutan Öppna och klicka sedan på OK
iexplore -k sida
Här är sida adressen till webbsidan du vill ska visas när Internet Explorer startar. Om du inte anger någon webbsida i rutan Öppna öppnas startsidan. Observera att webbsidan du anger kan vara en webbsida på Internet, på din dator eller på en annan dator i nätverket.

Så här startar du Internet Explorer i helskärmsläge med Microsofts webbplats: klicka på Start, peka på Kör och skriv iexplore -k www.microsoft.com i rutan Öppna.

Så här startar du Internet Explorer i helskärmsläge med webbsidan Example.htm från mappen Mina dokument på datorn: klicka på Start, peka på Kör och skriv iexplore -k "c:\mina dokument\example.htm" i rutan Öppna.

Så här startar du Internet Explorer i helskärmsläge med webbsidan Example.htm som finns på en annan dator i nätverket: klicka på Start, peka på Kör och skriv iexplore -k \\server\resurs\example.htm i rutan Öppna. Här är server och resurs nätverksservern respektive resursen där webbsidan finns.

Avsluta Internet Explorer

Avsluta Internet Explorer i helskärmsläge genom att trycka på ALT+F4. Observera att du inte kan avsluta helskärmsläge om du inte också avslutar Internet Explorer.

Kortkommandon för helskärmsläge

  Tangentkombination Funktion  -----------------------------------------------------------  CTRL+A      Markera allt (redigering)  CTRL+B      Ordna favoriter  CTRL+C      Kopiera (redigering)  CTRL+F      Sök (på aktuell sida)  CTRL+H      Visa mappen Tidigare  CTRL+L      Dialogrutan Öppna  CTRL+N      Nytt fönster (öppnas i icke-helskärmsläge)  CTRL+O      Dialogrutan Öppna (samma som CTRL+L)  CTRL+P      Skriv ut  CTRL+R      Uppdatera  CTRL+S      Spara  CTRL+V      Klistra in (redigering)  CTRL+W      Stäng (samma som ALT+F4)  CTRL+X      Klipp ut (redigering)  ALT+F4      Stäng  ALT+VÄNSTERPIL  Bakåt  ALT+HÖGERPIL Framåt  ESC       Stopp  F5        Uppdatera				
4 5
Egenskaper

Artikel-id: 154780 – senaste granskning 02/15/2008 17:25:00 – revision: 4.0

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto KB154780
Feedback