Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda helskärmsläge i Internet Explorer

Sammanfattning
I Internet Explorer finns ett helskärmsläge där bara webbsidorna visas. I den här artikeln beskrivs användning av helskärmsläget i Internet Explorer.
Mer Information
När du använder Internet Explorer i helskärmsläge visas inte namnlist, menyer, verktygsfält och statusfält. Aktivitetsfältet i Windows 95 visas inte, men du kan växla till andra program som körs genom att trycka på ALT+TAB eller CTRL+ALT+DEL. Eftersom Internet Explorer körs i helskärmsläge kommer du inte åt skrivbordet i Windows 95 förrän du avslutar Internet Explorer.

Starta Internet Explorer i helskärmsläge

Så här startar du Internet Explorer i helskärmsläge: klicka på Start, klicka på Kör, skriv följande kommando i rutan Öppna och klicka sedan på OK
iexplore -k sida
Här är sida adressen till webbsidan du vill ska visas när Internet Explorer startar. Om du inte anger någon webbsida i rutan Öppna öppnas startsidan. Observera att webbsidan du anger kan vara en webbsida på Internet, på din dator eller på en annan dator i nätverket.

Så här startar du Internet Explorer i helskärmsläge med Microsofts webbplats: klicka på Start, peka på Kör och skriv iexplore -k www.microsoft.com i rutan Öppna.

Så här startar du Internet Explorer i helskärmsläge med webbsidan Example.htm från mappen Mina dokument på datorn: klicka på Start, peka på Kör och skriv iexplore -k "c:\mina dokument\example.htm" i rutan Öppna.

Så här startar du Internet Explorer i helskärmsläge med webbsidan Example.htm som finns på en annan dator i nätverket: klicka på Start, peka på Kör och skriv iexplore -k \\server\resurs\example.htm i rutan Öppna. Här är server och resurs nätverksservern respektive resursen där webbsidan finns.

Avsluta Internet Explorer

Avsluta Internet Explorer i helskärmsläge genom att trycka på ALT+F4. Observera att du inte kan avsluta helskärmsläge om du inte också avslutar Internet Explorer.

Kortkommandon för helskärmsläge

  Tangentkombination Funktion  -----------------------------------------------------------  CTRL+A      Markera allt (redigering)  CTRL+B      Ordna favoriter  CTRL+C      Kopiera (redigering)  CTRL+F      Sök (på aktuell sida)  CTRL+H      Visa mappen Tidigare  CTRL+L      Dialogrutan Öppna  CTRL+N      Nytt fönster (öppnas i icke-helskärmsläge)  CTRL+O      Dialogrutan Öppna (samma som CTRL+L)  CTRL+P      Skriv ut  CTRL+R      Uppdatera  CTRL+S      Spara  CTRL+V      Klistra in (redigering)  CTRL+W      Stäng (samma som ALT+F4)  CTRL+X      Klipp ut (redigering)  ALT+F4      Stäng  ALT+VÄNSTERPIL  Bakåt  ALT+HÖGERPIL Framåt  ESC       Stopp  F5        Uppdatera				
4 5
Egenskaper

Artikel-id: 154780 – senaste granskning 02/15/2008 17:25:00 – revision: 4.0

 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbhowto KB154780
Feedback
ript" src="https://c.microsoft.com/ms.js" '="">