Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här tar du bort en ActiveX-kontroll i Windows

Sammanfattning
I artikeln beskrivs hur du tar bort en ActiveX-kontroll från datorn, felmeddelanden som kan visas om du försöker ta bort en ActiveX-kontroll och användningen av flera mappar (Occache) för ActiveX-kontroller i Internet Explorer 4.0 och senare.
Mer Information
Följ instruktionerna i lämpligt avsnitt om du vill ta bort en ActiveX-kontroll.

Internet Explorer 3.0, 3.01 och 3.02

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen, dubbelklicka på Lägg till/ta bort program och klicka sedan på fliken Installera/avinstallera.
 2. Om ActiveX-kontrollen du vill ta bort visas i listan med installerade program ska du klicka på kontrollen, klicka på Lägg till/ta bort och sedan följa instruktionerna på skärmen. Om kontrollen inte visas i listan fortsätter du med nästa steg.
 3. Klicka på Start, Kör, skriv följande kommando i rutan Öppna och klicka på OK:
  regsvr32 enhet:\windows\occache\filnamn.ocx /u
  Obs!Enhet är enhetsbokstaven för enheten med Windows-mappen, windows är namnet på mappen där Windows är installerat och filnamn.ocx är ActiveX-kontrollen som du vill ta bort.

  Obs! Om du inte känner till filnamnet på ActiveX-kontrollen (.ocx) kan du kanske ta reda på det genom att visa HTML-källan (Hypertext Markup Language) för webbsidan där kontrollen installeras och används. Du visar HTML-källan genom att högerklicka på en tom plats på webbsidan och sedan klicka på Visa källa.
 4. Klicka på OCX-filen i mappen Windows\Occache folder i Utforskaren och klicka sedan på Ta bortArkiv-menyn.
Occache är namnet på mappen där ActiveX-kontroller installeras i alla versioner av Internet Explorer 3.x. Filen Regsvr32.exe installeras i Internet Explorer och kan användas för att registrera och ta bort registerposter för ActiveX-kontroller.

Internet Explorer 4.x och senare (alla plattformar)

I Internet Explorer 4.x och senare finns filen Occache.dll som används för att räkna upp, uppdatera och avinstallera ActiveX-kontroller med hjälp av en "gränssnittsmapp".
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen, dubbelklicka på Lägg till/ta bort program och klicka sedan på fliken Installera/avinstallera.
 2. Om ActiveX-kontrollen du vill ta bort visas i listan med installerade program ska du klicka på kontrollen, klicka på Lägg till/ta bort och sedan följa instruktionerna på skärmen. Om kontrollen inte visas i listan fortsätter du med nästa steg.
 3. Dubbelklicka på mappen Windows\Hämtade programfiler eller Winnt\Hämtade programfiler i Utforskaren, högerklicka på ActiveX-kontrollen och klicka sedan på Ta bort.
 4. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill ta bort ActiveX-kontrollen.
VIKTIGT! Om du kör Internet Explorer 4.0 ska du inte ta bort följande ActiveX-kontroller:
 • Java-klasser för DirectAnimation
 • Internet Explorer-klasser för Java
 • Microsoft XML Parser för Java
 • Win32-klasser
Dessa komponenter behöver inte finnas i mappen Hämtade programfiler för Internet Explorer 5.0 och senare.

Felmeddelanden vid borttagning av ActiveX-kontroller

Ett av följande felmeddelanden kan visas om du försöker ta bort en ActiveX-kontroll där en Occache-gränssnittsmapp används :
 • Delningsfel: Dessa programfiler används för närvarande av andra program. Avsluta några program och gör ett nytt försök. Du kanske behöver starta om Windows.
 • En system-DLL-fil för Windows kommer att tas bort via borttagning av komponenter: (<sökväg\filnamn>). Vill du ta bort filen?
Delningsfel:

Detta meddelande visas om ActiveX-kontrollen är inläst i minnet i Internet Explorer eller Active Desktop.

Lös problemet så här:
 1. Stäng alla öppna fönster i Internet Explorer.
 2. Inaktivera Active Desktop. Du inaktiverar Active Desktop genom att högerklicka i ett tomt område på Skrivbordet, peka på Active Desktop och sedan avmarkera Visa som webbsida.
 3. Ta bort ActiveX-kontrollen enligt instruktionerna under "Internet Explorer 4.0 och senare" i denna artikel.

  Obs! Du kanske behöver starta om Windows för att kunna ta bort ActiveX-kontrollen.
Borttagning av komponenter:

Detta meddelande visas endast i Internet Explorer 4-versioner före 4.01 Service Pack 1 (SP1), när filer har installerats via ActiveX-kontrollen i en annan mapp än den registrerade Occache-mappen (t ex Windows\System eller Winnt\System32). Det går inte alltid att avgöra som dessa filer delas av olika program.

Klicka på Ja om du är säker på att filerna i meddelandet inte används i Windows eller något annat program. I annat fall klickar du på Nej.

Obs! I Internet Explorer 4.01 SP1 och senare tas inte beroende filer bort (eller du uppmanas inte ta bort dem) som finns på annan plats än i den registrerade Occache-mappen.

Stöd för flera Occache-mappar

Internet Explorer 4.0 och senare har stöd för flera Occache-mappar. Mapplistan finns i följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ActiveX Cache
Som standard används Windows\Hämtade programfiler eller Winnt\Hämtade programfiler i Internet Explorer 4.0 och senare. Om du har uppgraderat från Internet Explorer 3.x kan det finnas både en Occache- och en Hämtade programfiler-mapp. Om så är fallet installeras alla nya ActiveX-kontroller i mappen Hämtade programfiler, men tidigare installerade kontroller körs från mappen Occache. Om du öppnar mappen Occache eller Hämtade programfiler i Utforskaren eller Den här datorn, visas alla ActiveX-kontroller oavsett vilka mappar filerna för dem finns i. I detta fall visas följande strängvärden i registernyckeln:
"0"="C:\\WINDOWS\\OCCACHE""1"="C:\\WINDOWS\\Downloaded Program Files"				
Det finns mer information om ActiveX-kontroller i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
154544 Beskrivning av ActiveX-tekniker (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Det finns mer mer information om hur ActiveX-kontroller hämtas i Internet Explorer om det uppstår en konflikt (t ex om filen redan finns) i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
196150 INFO: Därför skapas CONFLICT-kataloger när kod hämtas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
3.00 4.00 5.00 5.50 win95 win98 win2000 winme
Egenskaper

Artikel-id: 154850 – senaste granskning 02/15/2008 17:24:00 – revision: 5.0

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto kbenv KB154850
Feedback