Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här tar du bort en ActiveX-kontroll i Windows

Sammanfattning
I artikeln beskrivs hur du tar bort en ActiveX-kontroll från datorn, felmeddelanden som kan visas om du försöker ta bort en ActiveX-kontroll och användningen av flera mappar (Occache) för ActiveX-kontroller i Internet Explorer 4.0 och senare.
Mer Information
Följ instruktionerna i lämpligt avsnitt om du vill ta bort en ActiveX-kontroll.

Internet Explorer 3.0, 3.01 och 3.02

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen, dubbelklicka på Lägg till/ta bort program och klicka sedan på fliken Installera/avinstallera.
 2. Om ActiveX-kontrollen du vill ta bort visas i listan med installerade program ska du klicka på kontrollen, klicka på Lägg till/ta bort och sedan följa instruktionerna på skärmen. Om kontrollen inte visas i listan fortsätter du med nästa steg.
 3. Klicka på Start, Kör, skriv följande kommando i rutan Öppna och klicka på OK:
  regsvr32 enhet:\windows\occache\filnamn.ocx /u
  Obs!Enhet är enhetsbokstaven för enheten med Windows-mappen, windows är namnet på mappen där Windows är installerat och filnamn.ocx är ActiveX-kontrollen som du vill ta bort.

  Obs! Om du inte känner till filnamnet på ActiveX-kontrollen (.ocx) kan du kanske ta reda på det genom att visa HTML-källan (Hypertext Markup Language) för webbsidan där kontrollen installeras och används. Du visar HTML-källan genom att högerklicka på en tom plats på webbsidan och sedan klicka på Visa källa.
 4. Klicka på OCX-filen i mappen Windows\Occache folder i Utforskaren och klicka sedan på Ta bortArkiv-menyn.
Occache är namnet på mappen där ActiveX-kontroller installeras i alla versioner av Internet Explorer 3.x. Filen Regsvr32.exe installeras i Internet Explorer och kan användas för att registrera och ta bort registerposter för ActiveX-kontroller.

Internet Explorer 4.x och senare (alla plattformar)

I Internet Explorer 4.x och senare finns filen Occache.dll som används för att räkna upp, uppdatera och avinstallera ActiveX-kontroller med hjälp av en "gränssnittsmapp".
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen, dubbelklicka på Lägg till/ta bort program och klicka sedan på fliken Installera/avinstallera.
 2. Om ActiveX-kontrollen du vill ta bort visas i listan med installerade program ska du klicka på kontrollen, klicka på Lägg till/ta bort och sedan följa instruktionerna på skärmen. Om kontrollen inte visas i listan fortsätter du med nästa steg.
 3. Dubbelklicka på mappen Windows\Hämtade programfiler eller Winnt\Hämtade programfiler i Utforskaren, högerklicka på ActiveX-kontrollen och klicka sedan på Ta bort.
 4. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill ta bort ActiveX-kontrollen.
VIKTIGT! Om du kör Internet Explorer 4.0 ska du inte ta bort följande ActiveX-kontroller:
 • Java-klasser för DirectAnimation
 • Internet Explorer-klasser för Java
 • Microsoft XML Parser för Java
 • Win32-klasser
Dessa komponenter behöver inte finnas i mappen Hämtade programfiler för Internet Explorer 5.0 och senare.

Felmeddelanden vid borttagning av ActiveX-kontroller

Ett av följande felmeddelanden kan visas om du försöker ta bort en ActiveX-kontroll där en Occache-gränssnittsmapp används :
 • Delningsfel: Dessa programfiler används för närvarande av andra program. Avsluta några program och gör ett nytt försök. Du kanske behöver starta om Windows.
 • En system-DLL-fil för Windows kommer att tas bort via borttagning av komponenter: (<sökväg\filnamn>). Vill du ta bort filen?
Delningsfel:

Detta meddelande visas om ActiveX-kontrollen är inläst i minnet i Internet Explorer eller Active Desktop.

Lös problemet så här:
 1. Stäng alla öppna fönster i Internet Explorer.
 2. Inaktivera Active Desktop. Du inaktiverar Active Desktop genom att högerklicka i ett tomt område på Skrivbordet, peka på Active Desktop och sedan avmarkera Visa som webbsida.
 3. Ta bort ActiveX-kontrollen enligt instruktionerna under "Internet Explorer 4.0 och senare" i denna artikel.

  Obs! Du kanske behöver starta om Windows för att kunna ta bort ActiveX-kontrollen.
Borttagning av komponenter:

Detta meddelande visas endast i Internet Explorer 4-versioner före 4.01 Service Pack 1 (SP1), när filer har installerats via ActiveX-kontrollen i en annan mapp än den registrerade Occache-mappen (t ex Windows\System eller Winnt\System32). Det går inte alltid att avgöra som dessa filer delas av olika program.

Klicka på Ja om du är säker på att filerna i meddelandet inte används i Windows eller något annat program. I annat fall klickar du på Nej.

Obs! I Internet Explorer 4.01 SP1 och senare tas inte beroende filer bort (eller du uppmanas inte ta bort dem) som finns på annan plats än i den registrerade Occache-mappen.

Stöd för flera Occache-mappar

Internet Explorer 4.0 och senare har stöd för flera Occache-mappar. Mapplistan finns i följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ActiveX Cache
Som standard används Windows\Hämtade programfiler eller Winnt\Hämtade programfiler i Internet Explorer 4.0 och senare. Om du har uppgraderat från Internet Explorer 3.x kan det finnas både en Occache- och en Hämtade programfiler-mapp. Om så är fallet installeras alla nya ActiveX-kontroller i mappen Hämtade programfiler, men tidigare installerade kontroller körs från mappen Occache. Om du öppnar mappen Occache eller Hämtade programfiler i Utforskaren eller Den här datorn, visas alla ActiveX-kontroller oavsett vilka mappar filerna för dem finns i. I detta fall visas följande strängvärden i registernyckeln:
"0"="C:\\WINDOWS\\OCCACHE""1"="C:\\WINDOWS\\Downloaded Program Files"				
Det finns mer information om ActiveX-kontroller i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
154544 Beskrivning av ActiveX-tekniker (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Det finns mer mer information om hur ActiveX-kontroller hämtas i Internet Explorer om det uppstår en konflikt (t ex om filen redan finns) i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
196150 INFO: Därför skapas CONFLICT-kataloger när kod hämtas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
3.00 4.00 5.00 5.50 win95 win98 win2000 winme
Egenskaper

Artikel-id: 154850 – senaste granskning 02/15/2008 17:24:00 – revision: 5.0

 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbhowto kbenv KB154850
Feedback