Så här får du Windows NT att "upptäcka" och använda mer än en processor (byta från singel- till multiprocessorkärna i Windows NT)

Denna artikel har tidigare publicerats under SV156358
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Jag har installerat en extra processor. Hur kan jag börja använda den i Windows NT?
Lösning
En del större tillverkare, t ex IBM och Compaq, har speciella installationsprogram som du kan använda för att installera stöd för multiprocessor. Om detta inte lyckas eller om den maskinvara som du använder inte stöder dessa program, kan du göra uppgraderingen manuellt.

Mer information finns i följande artikel:
Egenskaper

Artikel-id: 156358 – senaste granskning 12/04/2015 15:24:04 – revision: 1.0

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB156358
Feedback