Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Rensa historikfilerna i Internet Explorer

VIKTIGT!: Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du tar bort de cachelagrade historikfilerna (eller posterna för Adress -fältet) i Internet Explorer.
Mer Information
VARNING!: Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Om du vill ta bort alla cachelagrade Internet-adressposter rensar du mappen Tidigare. Gör det med någon av metoderna nedan.

Internet Explorer 4.0, 4.01, 5, 5.5, 6.0

 1. Stäng alla instanser av Internet Explorer och alla webbläsarfönster.
 2. Klicka på Internet-alternativ på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Rensa Tidigare på fliken Allmänt.
 4. Klicka på Ja och sedan på OK, så att dialogrutan Internet-alternativ stängs.
Om de cachelagrade adresserna fortfarande visas i Adress -fältet i Internet Explorer gör du följande:
 1. Avsluta Internet Explorer.
 2. Ta bort alla värden utom (Standard) från följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
OBS!: Värden i den här registernyckeln anges som Url1, Url2, Url3 och så vidare. Om du bara tar bort vissa värden, och de återstående värdena inte är i löpande numerisk ordning, finns endast vissa av de återstående posterna i Adress -fältet. För att undvika detta måste du byta namn på de återstående värdena, så att de kommer i löpande numerisk ordning.

Internet Explorer 3.0

 1. Klicka på AlternativVisa -menyn.
 2. Klicka på fliken Utforska .
 3. Klicka på Rensa Tidigareoch sedan på OK.
Om de cachelagrade adresserna fortfarande visas i Adress -fältet i Internet Explorer gör du följande:
 1. Avsluta Internet Explorer.
 2. Ta bort alla värden utom (Standard) från följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
OBS!: Värden i den här registernyckeln anges som Url1, Url2, Url3 och så vidare. Om du bara tar bort vissa värden, och de återstående värdena inte är i löpande numerisk ordning, finns endast vissa av de återstående posterna i Adress -fältet. För att undvika detta måste du byta namn på de återstående värdena, så att de kommer i löpande numerisk ordning.
3.00 4.00 cache mru ta bort tömma rensa 5.00 5.0 5.50
Egenskaper

Artikel-id: 157729 – senaste granskning 08/05/2005 11:02:00 – revision: 5.0

Microsoft Internet Explorer 1.0, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 3.2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 2.01, Microsoft Internet Explorer 2.1, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.1, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 4.5 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto KB157729
Feedback