Avgöra vilken version av Windows 95/98/ME som används

Denna artikel har tidigare publicerats under SV158238
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln får du veta hur du tar reda på följande information om en installation av Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition (ME):
 • Vilken Windows-version som används
 • Om Windows-installationen är en OEM-installation
 • Om Windows-installationen är en internationell version
Mer Information
Så här tar du reda på vilken version av Windows 95, Windows 98 eller Windows ME som används på datorn:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på System på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på fliken Allmänt.
 4. Leta upp versionsnumret under rubriken System och jämför sedan med följande tabell:
  Utgåva          Version           Fildatum------------------------------------------------------------------------Windows 95 återförsäljning, OEM   4.00.950           1995-07-11Windows 95 återförsäljning SP1   4.00.950A          1995-07-11–1995-12-31OEM Service Release 2   4.00.1111* (4.00.950B)    1996-08-24OEM Service Release 2.1  4.03.1212-1214* (4.00.950B) 1996-08-24–1997-08-27 OEM Service Release 2.5  4.03.1214* (4.00.950C)    1996-08-24–1997-11-18Windows 98 återförsäljning, OEM   4.10.1998          1998-05-11Windows 98, Security CD  4.10.1998A Windows 98, andra utgåvan 4.10.2222A          1999-04-23Windows 98, andra utgåvan Security CD 4.10.2222BWindows ME         4.90.3000          2000-06-08Windows ME Security CD   4.90.3000A						

Anmärkningar

 • Microsoft Windows 98 System Update och Microsoft Windows 98 Customer Service Pack medför att alla filer inte har versionsangivelsen i tabellen. Windows 98 System Update ingick i Windows 98 Customer Service Pack. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  239937 Microsoft Windows 98 Customer Service Pack
  Du kan se filversionen så här: högerklicka på filen i Utforskaren, klicka på Egenskaper på snabbmenyn och klicka på fliken Version. Om det inte finns någon flik med namnet Version i filegenskaperna finns det ingen versionsinformation för filen.
 • I Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR 2.1) och 2.5 (OSR 2.5) har inte alla filer versionsbeteckningen i tabellen. I OSR 2.1 och OSR 2.5 kan bara filer som har uppdaterats så att de stöder Win32-drivrutinsmodellen (WDM) och Universal Serial Bus (USB) ha den här versionsbeteckningen (återstående filer har kvar samma versionsbeteckningar som motsvarande OSR2-filer).

  Du kan se filversionen så här: högerklicka på filen i Utforskaren, klicka på Egenskaper på snabbmenyn och klicka på fliken Version. Om det inte finns någon flik med namnet Version i filegenskaperna finns det ingen versionsinformation för filen.
 • Med få undantag har Windows 95-uppdateringar versionsnummer 4.00.951 eller senare, vilket anger att filen är en nyare version än den som ursprungligen ingick i Windows 95. Uppdateringar av Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) har i allmänhet versionsbeteckningen 4.00.1112 eller senare.
 • Flera korrigeringsfiler kan installeras i samma komponent. Med några få sällsynta undantag är dessa korrigeringsfiler alltid kumulativa. En ändring av en viss version av en viss komponent ingår också i senare versioner av komponenten, tillsammans med eventuella ytterligare ändringar i senare versioner. (Version 4.00.952 innehåller till exempel alla ändringar i version 4.00.951 samt den nya ändringen.)

  Ändringarnas kumulativa natur och de stigande versionsnumren innebär att det med ytterst få undantag alltid finns en "aktuell" version av en given komponent, med alla korrigeringar av komponenten.
 • Om du använder Windows 95 OSR 2.1 visas versionsbeteckningen 4.00.950B (samma som OSR2) när du vidtar ovanstående åtgärder. Så här tar du reda på om du använder OSR 2.1: se efter om "USB Supplement to OSR2" finns med i listan över installerade program i Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen, och se efter om filen Ntkern.vxd i mappen Windows\System\Vmm32 har versionsnumret 4.03.1212.
 • Om du använder OSR 2.5 och avinstallerar USB-tillägget med hjälp av Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen ändras versionsnumret till 4.00.950b på fliken Allmänt i System-egenskaperna.
 • Om du har installerat ett program där MSAA (Microsoft Active Accessibility) används kan versionsnumret för den uppdaterade User.exe-filen ändras till 4.01.0970 eller 4.01.970, följt av blanksteg eller en bokstav (A, B eller C), beroende på den ursprungliga versionen av Windows 95.

Identifiering av OEM-version (Original Equipment Manufacturer)

Windows kan vara förinstallerat på datorn, en så kallad OEM-installation. En OEM-Service Release (till exempel OSR 2) är en uppdaterad version av en produkt för datortillverkare (OEM-företag) som förinstalleras på nya datorer. Syftet är att OEM-företag ska kunna installera integrerade Windows-produkter som innehåller de senaste tillgängliga uppdateringarna och stöder ny maskinvara som kräver stöd från centrala delar av operativsystemet.

Obs! OSR-versionerna i den här artikeln kan bara erhållas från ett OEM-företag. En återförsäljningsinstallation av Windows 95 (version 950) kan inte uppgraderas med en OSR-version.

Så här tar du reda på om du har en OEM-installation av Windows:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på System på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på fliken Allmänt.
 4. Leta upp produkt-ID-numret under rubriken "Registrerad till". Numret innehåller vanligen 20 siffror. Om bokstäverna "OEM" finns vid siffrorna 6, 7 och 8 har du en OEM-installation av Windows. Följande produkt-ID-nummer anger till exempel en OEM-installation:
  12345-OEM-6789098-76543
Om du använder en OEM-installation av Windows kontaktar du datortillverkaren för allmän Windows-support.

Identifiering av språkversion

Så har tar du reda på vilken språkversion av Windows 95 eller Windows 98 du använder:
 1. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.
 2. Skriv winver.exe i rutan Namn och klicka sedan på Sök nu.
 3. När filen har hittats högerklickar du på den och klickar sedan på Egenskaper på menyn som visas.
 4. Klicka på fliken Version.
 5. Klicka på Språk i rutan Objektnamn. Språkversionen visas i rutan Värde.

Ytterligare information

Om du vill veta mer om innehållet i en OSR-version eller ett Service Pack klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
146449 Beskrivning av komponenter i Microsoft Windows 95 Service Pack 1
143003 Beskrivning av uppdateringar för Microsoft Windows 95 Service Pack 1
148761 Beskrivning av Windows 95 OEM Service Release 1
181661 Filer som ingår i USB-tillägget i OSR2.1 och OSR2.5
234762 Beskrivning av Windows 98, andra utgåvan
239937 Microsoft Windows 98 Customer Service Pack
232972 Innehåll i systemuppdateringen för Microsoft Windows 98
161020 Implementering av uppdateringar för Windows 95
servicepack1 imuwr 950a 950b 950 950c
Egenskaper

Artikel-id: 158238 – senaste granskning 12/04/2015 15:38:46 – revision: 3.3

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbfaq KB158238
Feedback