Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här ändrar du TCP/IP-största återöverförings-timeout

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 170359
Sammanfattning
TCP startar en timer för återöverföring när varje utgående segment avkunnats till IP-adresser. Om ingen bekräftelse har tagits emot för data i ett givet segment före timer, återsända segmentet till TcpMaxDataRetransmissions -värde. Standardvärdet för den här parametern är 5.

Timer för återöverföring initieras till tre sekunder när en TCP-anslutning har upprättats. Dock justeras den direkt att matcha egenskaperna för anslutningen med hjälp av ett utjämnat för förfluten tid (SRTT) beräkningar enligt RFC793. Timer för ett givet segment fördubblas efter varje återöverföring av segmentet. Med hjälp av den här algoritmen, justerar sig till normal fördröjning för en anslutning i TCP. TCP-anslutningar som görs via stor fördröjning länkar tar mycket längre tid timeout än de som görs via länkar låg fördröjning.

Som standard när timer för återöverföring träffar 240 sekunder används värdet för återöverföring av alla segment som skickas igen. Detta kan orsaka långa fördröjningar för en klient för timeout på en långsam länk.

Mer information om den senaste service Packet för Windows 2000 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows 2000
Mer Information
Viktigt! Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Registervärdet TcpMaxDataRetransmissions anger antalet gånger som TCP skickar ett enstaka datasegment innan anslutningen bryts. Det här värdet är inte konfigurerad som standard, men du kan ange om du vill ändra standardvärdet för antalet återförsök.

Ändra följande undernyckel i Windows 7, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2000, Windows Vista, Windows 2003 och Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Value Name: TcpMaxDataRetransmissionsData Type:  REG_DWORD - NumberValid Range: 0 - 0xFFFFFFFFDefault:   5					
Beskrivning: den här parametern avgör antalet gånger som TCP skickar om ett enstaka datasegment (icke ansluta segment) innan anslutningen avbryts. Timeout-värdet för återöverföring fördubblas vid varje följande återöverföring på en anslutning. Det återställs när överföringarna åter besvaras. Grundläggande timeout-värdet bestäms dynamiskt av den uppmätta tidsfördröjningen för anslutningen.

Windows innehåller en mekanism för att styra inledande återsända tid och RTO tid är sedan dynamiskt egen inställd. Om du vill ändra den ursprungliga RTO tid, ändra följande registervärden.

Ändra följande undernyckel i Windows 2003, Windows XP och Windows 2000:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Value Name: TCPInitialRttData Type:  REG_DWORDValid Range: 300-65535 (milliseconds in decimal)Default:   0xBB8 (3000 milliseconds expressed in hexadecimal)					
Beskrivning: den här parametern avgör första återöverförings-timeout som används av TCP på varje ny anslutning. Det gäller anslutningsbegäran (SYN) och de första datasegment som skickas för varje anslutning. Data för "5000 decimal" anger till exempel RTO för första gången på fem sekunder.

Obs: du kan öka värdet för ursprunglig timeout. Minska värdet stöds inte.

Ändra följande nyckel i Windows NT 4.0:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Value Name: InitialRttData Type:  REG_DWORDValid Range: 0-65535 (decimal)Default:   0xBB8 (3000 decimal)
Beskrivning: den här parametern avgör första återöverförings-timeout används av TCP på varje ny anslutning. Det gäller anslutningsbegäran (SYN) och den första data rörelsegren som skickas för varje anslutning.

Data för "5000 decimal" anger till exempel RTO för första gången på fem sekunder.

Är den första Retransmission i Windows Server 2008 R2 och Windows 7 kan styras med hjälp av NetSH-kommandot initialRTO.

Förutsättningar och mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2472264 Du kan inte anpassa vissa TCP-konfigurationer med hjälp av netsh-kommandot i Windows Server 2008 R2

Mer information om RTO tid klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
232512 TCP/IP kan skicka paket för tidigt
223450 TCP återöverföring timer förstainställning läggs till i Windows NT
För mer information, söka på webben efter "RFC 793 (avsnitt 3.7) TCP protokollspecifikationen."
ing lpr lpd lpdsvc TCP/IP print

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 170359 – senaste granskning 09/18/2013 21:43:00 – revision: 1.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbhotfixserver kbqfe kbinfo kbnetwork kbwin2000sp3fix kbmt KB170359 KbMtsv
Feedback