Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur du anpassar länkfältet i verktygsfältet i Internet Explorer

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 171228
Du kan använda fältet länkar i Windows Internet Explorer 7 och Internet Explorer 6 för att skapa genvägar till webbplatser som du ofta besöker. Den här artikeln beskrivs hur du anpassar länkfältet.

Lägga till en genväg i verktygsfältet länkar

Öppna den webbsida som du vill skapa en länk till Lägg till en Internet-genväg i verktygsfältet Länkar och Använd lämplig metod för din version av Internet Explorer.

Internet Explorer 7

Använd någon av följande metoder om du vill lägga till en genväg:
 • Dra ikonen för att öppna webbsidan från adressfältet till ett tomt område i länkfältet.
 • Klicka på Lägg till i Favoriteroch klicka sedan på Lägg till i Favoriter.
 • Dra en länk till en annan webbplats på Öppna webbsidan direkt till ett tomt område i länkfältet.
 • Dra banan från fönstret Sök efter mappen i fältet länkar.

Internet Explorer 6.0 och tidigare versioner

Gör så här om du vill lägga till en genväg:
 1. Dubbelklicka på Min datorpå skrivbordet.
 2. Klicka på Lägg till i FavoriterFavoriter -menyn.
 3. Klicka på Skapa imappen länkar , och klicka sedan på OK.

Flytta, byta namn på eller ta bort en genväg

Om du vill flytta, byta namn på eller ta bort en Internet-genväg i verktygsfältet länkar, så här:
 1. Dubbelklicka på Min datorpå skrivbordet.
 2. Klicka på Ordna FavoriterFavoriter -menyn.
 3. Dubbelklicka på mappen länkar så att den öppnas.
 4. Välj länken för webbsidan som du vill ändra och klicka sedan på Flytta, byta namn påeller Ta bort
 5. Klicka på Stängnär du är klar med den valda åtgärden.
Du kan också ta bort en genväg genom att använda någon av följande metoder:
 • Dra genväg från fältet länkar till Papperskorgen.
 • Högerklicka på genvägen och klicka sedan på Ta bort.
Obs! Tryck på SKIFT medan du klickar på Ta bortom du vill ta bort genväg i stället för att flytta den till Papperskorgen permanent.

Öppna webbsidor från utanför Internet Explorer

Du kan skapa genvägar för Internet som gör att du kan öppna webbsidor utan att först behöva starta Internet Explorer. Dessa genvägar öppnas ett webbläsarfönster. Använd en eller båda av följande metoder.

Lägga till en Internet-genväg på skrivbordet

Internet-genvägar finns ikoner på skrivbordet som öppnar webbplatser i stället för program eller filer. De visas webbsidesikonen för länkade webbplatser plus Windows genväg symbol (blå böjd pil).

Gör så här om du vill lägga till en Internet-genväg på skrivbordet:
 1. Gå till den webbplats som du vill länka till i Internet Explorer.
 2. Dra webbsidesikonen från adressfältet till ett tomt område på skrivbordet.

  Obs! Länkade webbplatsen öppnas automatiskt i ett separat webbläsarfönster.
Gruppera dem separat om du vill att Internet-genvägar lätt att skilja från andra genvägar eller placera dem i en egen mapp. Om du vill placera dem i sin egen mapp, så här:
 1. Högerklicka någonstans på skrivbordet, peka på Nyttoch klicka sedan på mapp.
 2. Ange ett namn för den nya mappen omedelbart. Skriv t.ex. Webbplatser.
 3. Dra Internet-genvägar som du har skapat till den nya mappen. Om du vill kan du dra mappen till en annan plats på skrivbordet.
Nu kan du dra en webbsidesikon från adressfältet i Internet Explorer till genvägsmappen i stället för att ett tomt skrivbord. Du kan göra detta om genvägsmappen är öppen eller stängd (bara en ikon).

Lägga till en länkar i Aktivitetsfältet

Om du använder Windows Desktop Update kan du lägga till en länkar i Aktivitetsfältet. Fältet länkar kan du gå till en webbplats, även om en Internet-genväg på skrivbordet är dold bakom ett öppet fönster. Eller du kan använda bara länkar för att minska röran ikoner på skrivbordet.

Om du vill lägga till en länkar i Aktivitetsfältet, högerklickar du i Aktivitetsfältet, peka på verktygsfältoch klicka på länkar.

Obs! Fältet länkar visas i Aktivitetsfältet som ordet länkar.
Mer information om hur du lägger till Windows Desktop Update-komponenten i Windows 95 eller Windows NT 4.0 klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
165695 Lägga till eller ta bort uppdatering av Windows-skrivbordet

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 171228 – senaste granskning 09/18/2013 21:29:00 – revision: 5.0

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto kbmt KB171228 KbMtsv
Feedback