INFO: Lista över anpassade kontroller från Visual Basic version 4.0 som inte finns med i Visual Basic version 5.0

Denna artikel har tidigare publicerats under SV172193
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Följande anpassade (ActiveX-) kontroller som levererades med Visual Basic 4.0 installeras inte med Visual Basic 5.0:
  AniBtn32.OCX  Gauge32.OCX  Graph32.OCX  Grid32.OCX   KeySta32.OCX  MSOutl32.OCX  MSRDC32.OCX  Spin32.OCX   ThreeD32.OCX				

Dessa kontroller har ersatts av andra anpassade (ActiveX-) kontroller eller förbättrade inbyggda kontroller. Microsoft stöder inte användning av dessa kontroller i Visual Basic 5.0. I denna artikel beskrivs var och en av dessa kontroller från Visual Basic 4.0 och hur du uppnår samma funktioner i Visual Basic 5.0.
Mer Information
Nedan följer en kort beskrivning av de borttagna anpassade (ActiveX-) kontrollerna från Visual Basic 4.0 och ersättningarna i Visual Basic 5.0.

AniBtn32.OCX

Kontrollen Animated Button är en mångsidig knappkontroll som gör att du kan använda vilken ikon, bitmapp eller metafil som helst för att definiera egna knappkontroller. Du har också möjlighet att skapa animerade knappar eller flertillståndsknappar.

Den inbyggda kontrollen Command Button i Visual Basic 5.0 stöder nu en Picture-egenskap. Picture-egenskapen stöder grafik av följande typer: bitmapp, ikon, metafil, GIF och JPEG.

Kontrollen Animation kan användas för att skapa knappar som visar animeringar. Denna kontroll ingår i Windows Common Controls-2, ComCt232.OCX.

Gauge32.OCX

Gauge-kontrollen skapar användardefinierade mätare med möjlighet att välja olika linjära (fyllda) format eller visare. Denna kontroll är användbar för termometrar, bränslemätare, indikatorer för procent färdigt eller någon annan typ av analog mätare.

I Visual Basic 5.0 använder du kontrollen ProgressBar i Windows Common Controls, ComCtl32.OCX.

Graph32.OCX

Kontrollen Graph möjliggör programmässigt skapande av diagram i Visual Basic-objekt.

I Visual Basic 5.0 ger MSChart-kontrollen, MSChart.OCX, liknande funktion.

Grid32.OCX

En Grid-kontroll visar en serie rader och kolumner.

I Visual Basic 5.0 används FlexGrid-kontrollen, MSFlxGrd.OCX.

KeySta32.OCX

Du kan använda Key State-kontrollen för att visa eller ändra tangentbordstillstånden CAPS LOCK, NUM LOCK, INS och SCROLL LOCK.

I Visual Basic 5.0 kan du ändra status för CAPS LOCK, NUM LOCK, INS och SCROLL LOCK med hjälp av SendKeys-kommandot eller Windows API-kommandon. Ovannämnda tangenters status kan visas med hjälp av StatusBar-kontrollen. StatusBar-kontrollen finns i Windows Common Controls, ComCtl32.OCX.

MSOutl32.OCX

Outline-kontrollen är en speciell typ av listruta som gör det möjligt att visa poster i en lista hierarkiskt. Detta är användbart när du vill visa kataloger och filer i ett filsystem.

I Visual Basic 5.0 ger TreeView-kontrollen liknande funktion. TreeView-kontrollen finns i Windows Common Controls, ComCtl32.OCX. När du vill visa kataloger och filsystem kan du använda de inbygga DriveListBox, DirListBox och FileListBox.

MSRDC32.OCX

Ger tillgång till data som har lagrats i en ODBC-fjärrdatakälla. Med kontrollen Remote Data kan du flytta från rad till rad i en resultatmängd samt visa och manipulera data i bundna kontroller.

I Visual Basic 5.0 har denna kontroll ersatts av MSRDC20.OCX.

Spin32.OCX

Spin-knappen är en rotationskontroll som du kan använda tillsammans med en annan kontroll för att öka eller minska tal. Du kan även använda den för att söka bakåt eller framåt i ett intervall av värden eller en lista med objekt.

I Visual Basic 5.0 använder du UpDown-kontrollen i Windows Common Controls-2, ComCt232.OCX.

ThreeD32.OCX

ThreeD32.OCX innehåller tredimensionella versioner av flera inbyggda Visual Basic-kontroller, till exempel 3D Command Button och 3D CheckBox.

De flesta funktioner som ingår i denna kontroll har införlivats i var och en av de inbyggda Visual Basic 5.0-kontrollerna.

OBS! De borttagna kontrollerna i listan ovan stöds inte längre i Visual Basic 5.0-program. För bakåtkompatibilitet är emellertid flera av filerna tillgängliga på installations-CD:n för Visual Basic 5.0 på följande plats:
Tools\Controls

Detaljerade anvisningar för installation av äldre versioner av kontrollerna finns i filen README.TXT i samma mapp.
Referenser
Hjälpfilen Custom Control Reference i mappen Tools\Controls på installations-CD:n för Visual Basic 5.0.

Textfilen ReadMe.Txt i mappen Tools\Controls på installations-CD:n för Visual Basic 5.0.

Visual Basic Books On-Line\Visual Basic Help\Controls Reference\ActiveX Controls.
Egenskaper

Artikel-id: 172193 – senaste granskning 12/04/2015 17:33:05 – revision: 3.0

Microsoft Visual Basic Control Creation Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 32-bitars Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kb32bitonly kbinfo KB172193
Feedback