Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Aktiviteter schemaläggs inte som förväntat i Microsoft Project

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs varför en aktivitet inte kan schemaläggas som förväntat i Microsoft Project och innehåller förslag på hur du löser problemet.
Mer Information
Det kan finnas olika skäl till att en aktivitet inte kan schemaläggas som förväntat. Ta reda på den exakta orsaken genom att tänka på följande frågor.

Obs! Innan du testar några av förslagen i den här artikeln bör du säkerhetskopiera filen eller spara eventuella ändringar som du gjort i filen.
 1. Är alternativet för beräkning inställt på Manuell?

  När du anger manuell beräkning beräknar bara Microsoft Project filen när du trycker på F9. Ställ in Beräkning på Automatisk för att lösa schemaläggningsproblem. Gör så här för att ange beräkningsmetod:
  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  2. Klicka på fliken Beräkning.
  3. Under Beräkning klickar du antingen på Automatisk eller Manuell.
 2. Är alternativet Visa schemaläggningsmeddelanden inaktiverat?

  Om alternativet är inaktiverat kommer ändringar i projektfilen som leder till schemaläggningskonflikter behandlas. Om alternativet är aktiverat kan du se konflikten och korrigera den. Så här aktiverar eller inaktiverar du Visa schemaläggningsmeddelanden:
  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  2. Klicka på fliken Schemaläggning.
  3. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa schemaläggningsmeddelanden.
  4. Klicka på fliken Allmänt.
  5. Markera all kryssrutor under Planeringsguiden.
  Obs! När schemaläggningsmeddelanden har aktiverats trycker du på F9 på tangentbordet. Eventuella schemaläggningsmeddelanden måste lösas för att projektet ska kunna beräknas på rätt sätt.
 3. Schemalägger du från projektets startdatum eller slutdatum?

  När du schemalägger från startdatumet börjar aktiviteten så fort som möjligt. När du schemalägger från slutdatumet börjar aktiviteten så sent som möjligt. Kontrollera vilket datum som är inställt i filen genom att klicka på ProjektinformationProjekt-menyn.
 4. Vad är projektets startdatum?

  Om alternativet Visa schemaläggningsmeddelanden är aktiverat och du anger en aktivitet som inträffar före projektets startdatum får du ett varningsmeddelande. Om du vill schemalägga en aktivitet så att den startar före projektets startdatum, måste du ange datumet manuellt för aktiviteten. Kontrollera startdatumet genom att klicka på ProjektinformationProjekt-menyn.
 5. Har du ställt in Procent färdigt för en aktivitet?

  Om du har ställt in Procent färdigt för en aktivitet och aktiviteten redan har startats kan du inte ändra startdatumet automatiskt. Om du vill fastställa automatiskt var aktiviteten ska schemaläggas måste du noll som Procent färdigt för aktiviteten. Gör så här:
  1. Markera aktiviteten.
  2. Projekt-menyn klickar du på Aktivitetsinformation.
  3. Klicka på fliken Allmänt.
  4. I rutan Procent färdigt skriver du0.
  5. Klicka på OK.
 6. Har du gett aktiviteten ett verkligt startdatum?

  Du kan ge aktiviteten ett verkligt startdatum och inte ange Procent färdigt. Aktiviteten schemaläggs inte automatiskt såvida du inte anger NA som Verkligt startdatum. Du anger Verkligt startdatum genom att infoga fältet Verklig start i tabellen. Gör så här:
  1. Markera rubriken på en kolumn i tabellen.
  2. Infoga-menyn klickar du på Infoga kolumn.
  3. Välj Verklig start som Fältnamn och klicka på OK.
 7. Gav du aktiviteten någon annan begränsningstyp än Så snart som möjligt?

  En begränsning kan göra att en aktivitet schemaläggs i enlighet med begränsningstypen och det angivna datumet. I Microsoft Project schemaläggs en aktivitet som har begränsningen Så snart som möjlig som en Så snart som möjligt-aktivitet i ett projekt som schemaläggs från projektets slutdatum. Så här kontrollerar du begränsningstyp:
  1. Dubbelklicka på aktivitetens ID-nummer.
  2. Klicka på fliken Avancerat.
 8. Finns det föregående eller efterföljande samband?

  Sambandstypen avgör om aktiviteten kan schemaläggas. I Microsoft Project åsidosätter inställningen Aktiviteter följer alltid sitt villkorsdatum länkar för aktivitetssamband. Gör så här för att ange det här alternativet:
  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  2. Klicka på fliken Schemaläggning.
  3. Markera kryssrutan Aktiviteter följer alltid sitt villkorsdatum.
  4. Klicka på OK.
 9. Använder du automatisk resursutjämning?

  Med automatisk resursutjämning fördröjs en aktivitet för att undvika resurskonflikter. Det leder till att aktivitetens startdatum ändras. Om du väljer det manuella alternativet förskjuts inte aktiviteter automatiskt. Så här tar du bort eventuella förskjutningar av en aktivitet och anger manuell resursutjämning:
  • Klicka på Ta bort utjämning för att ta bort förskjutningen.
  • Ställ in manuell resursutjämning genom att klicka på ResursutjämningVerktyg-menyn och klicka på Manuell.
 10. Finns det ett värde i fältet för aktivitetsförskjutning?

  Om värdet i fältet för aktivitetsförskjutning är större än noll kan du inte schemalägga aktiviteten tidigare. Se steg 9 om hur du rensar fältet för förskjutning.
 11. Är aktiviteten en underaktivitet?

  Om en sammanfattningsaktivitet (på vilken nivå som helst) har ett föregående samband eller en begränsning kan underaktiviteten inte schemaläggas tidigare än sammanfattningsaktiviteten. Så här kontrollerar du en sammanfattningsaktivitet för föregående samband eller begräsningar:
  1. Markera aktiviteten.
  2. Projekt-menyn klickar du på Aktivitetsinformation.
 12. Finns det någon resurs kopplad till aktiviteten?

  Resurskalendern kan påverka schemaläggningen av en resursstyrd aktivitet men inte för en aktivitet med fast varaktighet. I Microsoft Project kan resurskalendern påverka alla tre aktivitetstyper (fast varaktighet, fast arbete och fasta enheter). Ta bort resursen för att se om den påverkar schemaläggningen. När resursen har tagits bort kan du se i resursens kalender om aktiviteten har schemalagts som förväntat. Så här kontrollerar du resurskalendern:

  Verktyg-menyn klickar du på Ändra arbetstid och markerar sedan resursnamnet i listrutan.
 13. Försöker du schemalägga en aktivitet utanför arbetstid?

  Om en dag är markerad som utanför arbetstid kan du inte schemalägga någon aktivitet för den dagen. Om du vill se efter i projektkalendern klickar du på Ändra arbetstidVerktyg-menyn.
 14. Har sammanfattningsaktiviteter tilldelats några föregående eller efterföljande samband?

  Föregående och efterföljande samband som har tilldelats sammanfattningsaktiviteter kan påverka underaktiviteter för sammanfattningsaktiviteten, förutom de länkade sammanfattningsaktiviteterna.

  Sambandstypen avgör om aktiviteten kan schemaläggas. I Microsoft Project åsidosätter inställningen Aktiviteter följer alltid sitt villkorsdatum länkar för aktivitetssamband. I tidigare versioner av Microsoft Project finns inte det här alternativet. Gör så här för att ange det här alternativet:
  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  2. Klicka på fliken Schemaläggning.
  3. Markera kryssrutan Aktiviteter följer alltid sitt villkorsdatum.
  4. Klicka på OK.
Om du har utfört alla de här testerna men fortfarande har problem med schemaläggningen kan du prova med att skapa en ny aktivitet eller försöka ta bort problemaktiviteten och sedan skapa den på nytt.

Om problemet kvarstår kan filen vara skadad. Om du skapade filen i Microsoft Project 4.1 eller tidigare och fortfarande har den versionen installerad, öppnar du filen och sparar den i MPX-format. Öppna sedan filen i Microsoft Project 2000 eller senare.

Mer information om MPX-filformatet finns i filen Mpxfile.wri. Mpxfile.wri-filen finns vanligtvis i mappen \Winproj.

Spara inte filen i MPX-format om du inte har Microsoft Project 4.1 eller tidigare. Det filformatet stöder inte (innehåller inte) de nya funktionerna i Microsoft Project 2000 eller senare. Om du sparar en fil i Microsoft Project 2000 eller senare i MPX-format förlorar du därför några av funktionerna när du konverterar filen.
PRJ2007 prj2000 t-shoot trouble shoot schedule scheduling checklist check list weird wierd
Egenskaper

Artikel-id: 175457 – senaste granskning 09/18/2011 01:04:00 – revision: 3.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Project Standard 2010

 • kbtasks kbtshoot kbprb KB175457
Feedback
dy>amp;t=">