Felmeddelande: "ett skript på den här sidan gör att Internet Explorer körs långsamt"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 175500
Sammanfattning
Eftersom vissa skript kan ta lång tid att köra, uppmanar användaren att bestämma om du vill fortsätta att köra skriptet långsamt i Internet Explorer. Vissa tester och prestandatest kan använda skript som tar lång tid att köra. Därför kanske du vill öka tiden det tar innan meddelanderutan visas. I Internet Explorer kan script timeout-värdet ändras på specifika klientdatorer genom att ändra en post i registret.
Mer Information
Ibland kan innehåller en webbsida som skript som tar ovanligt lång tid att köra. Om du skriver en ActiveX-kontroll på en webbsida för att överföra en mycket stor fil eller köra en stor databasfråga uppstår ofta mycket lång tid. Internet Explorer 3.02 upptäcker lång fördröjning och uppmanar användaren att en dialogruta som lyder som följer:
Den här sidan innehåller ett skript som tar ovanligt lång tid att slutföra. Klicka på Avbryt om du vill avsluta det här skriptet.
Motsvarande meddelanderutan för Internet Explorer version 4.0 till 8 skall ha följande lydelse:
Ett skript på den här sidan gör att Internet Explorer körs långsamt. Ett skript på den här sidan gör att Internet Explorer körs långsamt, om det fortsätter att köras kan sluta datorn att svara. Vill du avbryta skriptet?
Denna mekanism används att stoppa returnerade skript som körs i en evig loop eller annars utförs långsamt.

I Internet Explorer 3.02, kan den här meddelanderutan visas på datorer som kör Windows 95. Speciellt söker version 3.02 webbläsaren för att se om tråden skriptet har pumpas windows-meddelanden i de sista fem sekunderna. Det går inte att åsidosätta denna tidsgräns för Internet Explorer 3.02. Om du använder en ActiveX-kontroll med långa blockerande operationer bör ActiveX-kontrollen antingen utsträckning en händelse mekanism och gå till kontroll till anroparen eller Ring PeekMessage var femte sekund om du vill återställa timeout.

Internet Explorer 4.0 och senare versioner inte längre timeout-värdet är ett fast värde som baseras på Windows-meddelanden. Nu spårar antalet körda skriptinstruktioner, och återställer värdet varje gång en ny körning av skript är igång, till exempel från en timeout eller från en händelsehanterare för den aktuella sidan med skriptmotorn. Internet Explorer visas en dialogruta för "långvarig script" när värdet är över ett tröskelbelopp. Internet Explorer kontrollerar inte på varje instruktion för att se om den är över gränsen. Med jämna mellanrum skriptmotorn avsöker Internet Explorer med antal satser som körs och Internet Explorer kontrollerar om som är över gränsen. På grund av denna mekanism är det möjligt att köra mer än Standardgränsen utan dialogen om hela skriptkörning slutförs innan skriptet motorn söker Internet Explorer.

Om du vill att vi ska ändra den här timeout-värdet i Internet Explorer version 4.0 till 8, gå till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du vill lösa problemet själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Lös det åt mig

Om du vill åtgärda problemet automatiskt klickar du på den Fix it knappen eller länka, klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.

Kommentarer
 • Den här guiden kan gälla för den engelska versionen. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till den "Löste detta problemet?"avsnittet.Jag löser det själv

Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Om du vill ändra den här timeout-värdet i Internet Explorer version 4.0 till 8, så här:
 1. Med en registereditor som Regedt32.exe, öppnar du thiskey:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles

  Obs! Skapa en ny nyckel som kallas stilar om formatmallar-nyckeln saknas.
 2. Skapa ett nytt DWORD-värde som kallas "MaxScriptStatements" under denna nyckel och ange värdet till önskat antal skriptinstruktioner. Om du inte är aure om vilket värde måste du ange det här ska ange du DWORD-värdet 0xFFFFFFFF för att undvika att dialogrutan.
Nyckeln finns inte som standard. Om nyckeln har lagts till, är Standardgränsen för tröskelvärde för dialogrutan timeout 5,000,000 uttryck för Internet Explorer 4 och senare versioner.

Eftersom Internet Explorer version 4.0 till 8 timeout baseras på antalet skriptinstruktioner som körs, visas inte dialogrutan timeout vid förseningar för ActiveX-kontroll eller åtkomst till databasen. Oändliga slingor i skriptet kommer fortfarande identifieras.

Löste detta problemet?

 • Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta support.
 • Vi gärna dina synpunkter. Ge feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på den "Lös det åt mig"bloggen eller skicka oss ett e-post
fixit fix Det
Referenser
Mer information om hastighet, säkerhet och anpassningsförmåga i Internet Explorer 8 finns på följande Microsoft-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 175500 – senaste granskning 08/28/2016 02:19:00 – revision: 14.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbfixme kbmsifixme kbcode kbFAQ kbhowto kbscript kbmt KB175500 KbMtsv
Feedback