Hur flera kort i samma nätverk som förväntas fungera

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 175767
Sammanfattning
Om du konfigurerar en Windows-baserad dator som har flera nätverkskort på samma fysiska nätverk och protokoll undernät kan det uppstå oväntade resultat. Den här artikeln beskrivs den förväntade funktionen av den här typen av annan konfiguration än standardkonfigurationen.
Mer Information
Föreställ dig följande:
 • Du har en fungerande dator som Windows har installerats.
 • Två nätverkskort är ansluten till samma fysiska nätverk eller hubb.
 • TCP/IP installeras som nätverksprotokoll.
 • Kort-adresser i samma undernät är 192.168.0.1 och 192.168.0.2.
 • En klient på nätverket använder adressen 192.168.0.119.
I det här fallet kanske du förväntar dig två kort i samma fysiska nätverk och protokoll undernät att utföra belastningsutjämning. Dock Definitionsmässigt kan kan endast en kort kommunicera med nätverket samtidigt i nätverkstopologin Ethernet. Därför kan inte överföra samtidigt båda korten och måste vänta om överföring av en annan enhet i nätverket. Broadcast-meddelanden måste dessutom hanteras av varje kort eftersom båda lyssnar på samma nätverk. Den här konfigurationen kräver betydande omkostnader, exklusive eventuella protokoll-relaterade problem. Den här konfigurationen erbjuder inte en bra metod för att tillhandahålla redundanta nätverkskort för nätverket.

Obs! Windows Server 2012 innehåller en ny funktion samtal SMB flerkanals. SMB-flerkanals är en del av protokollet SMB 3.0 och gör att servrar som använder flera nätverksanslutningar på samma gång. Mer information om SMB-flerkanals finns Grunderna i SMB flerkanals, en funktion i Windows Server 2012 och SMB 3.0.

Obs! Servrar med Windows Server 2012 använda inte flera nätverksanslutningar samtidigt om nätverket är konfigurerat med CSMA/CD.

Anta att servern har att skicka ett paket med hjälp av TCP/IP-protokollet till en klient-whoseaddress är 192.168.0.119. Den här adressen finns i det lokala undernätet. Därför har inte en gateway ska användas för att nå klienten. Protocol-stacken används den första väg som påträffas i den lokala routningstabellen.Detta är vanligtvis det första kortet har installerats. I det här fallet är det kortet 192.168.0.1. Om överföringen misslyckas, kan senare försök använda samma kort efter den post som finns i routningstabellen.

Om nätverket kabel för 192.168.0.1 kortet inte, inte nödvändigtvis medför den väg som ska tas bort från routningstabellen. Därför får det andra kortet ändå inte användas.

En annan sak att tänka på är att vissa nätverksprogram binda till nätverkskort i systemet. Om ett nätverksprogram skulle bindas till det andra nätverkskortet särskilt kan programrelaterade trafik som togs emot från klienter på det första kortet ignoreras av programmet. Detta kan bero på att registreringen av NetBIOS-namn i nätverket. Dessutom om kortet som programmet är bundet misslyckas kan programmet misslyckas om det inte använder det andra kortet.

Den här typen av konfiguration är vanligtvis inte användbar om program särskilt kräver den. Vissa tillverkare av feltoleranta nätverkskort för att skydda dig mot en enskild felkälla. Dessa kort kan två kort att finnas på samma server men ger bara ett kort i taget. Om det primära kortet inte drivrutinen inaktiveras det första kortet och gör andra genom usingthe samma adresskonfiguration. Resultatet är en ganska sömlös övergång till alternativa kortet. Detta är det bästa sättet att skydda dig mot ett enda nätverkskort som en enskild felkälla.

Windows Server Failover-kluster

Windows Server Failover Clustering används inte fler kort i samma nätverk och bygger på befintliga funktioner i TCP/IP-protokollet. Om kortfel är försöker programmet inte automatiskt registrera IP-adressresursen adresser på det andra kortet. Om du vill undvika ett enda nätverkskort som en enskild felkälla, konfigurera nätverkskorten att olika logiska undernät. Eller använda NIC Teaming för att kombinera flera fysiska kort till ett enda logiskt kort (som nämnts tidigare i den här artikeln).

Föregående information gäller broadcast-väg. Vägen till undernätet använder högsta numeriska IP-adressen i undernätet. Till exempel förutsätter två kort med IP-adresserna 192.168.0.1 och 192.168.0.2 och förutsätter att du har installerat först 192.168.0.1. Denna situation skapar följande vägar:
  192.168.0.0  255.255.255.0 192.168.0.1  192.168.0.1  192.168.0.0  255.255.255.0 192.168.0.2  192.168.0.2  192.255.255.255  255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1  255.255.255.255  255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1				
nätverkskort multihomed multihomed MSCS serverkluster

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 175767 – senaste granskning 03/15/2015 09:06:00 – revision: 2.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter

 • kbinfo kbnetwork kbmt KB175767 KbMtsv
Feedback