Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ingenting händer när du klickar på en länk i Internet Explorer

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 175775
Symptom
Det händer ingenting när du klickar på en hyperlänk på en webbsida eller i ett e-postmeddelande. Webbsidan öppnas inte i Internet Explorer.

Obs! Den här informationen gäller Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 och Internet Explorer 7.

Orsak
Det kan bero på en eller flera av följande orsaker:
 • Den inställning där du kan välja vilken webbläsare du vill använda är skadad. Detta medför att Windows feltolkas vilken webbläsare på datorn anges som standardwebbläsare.
 • När programvaran installerades har inställningar ändrats, vilket medför att länkar till webbsidor fungerar felaktigt.
 • En tidigare installerad webbläsare eller tillägg kan störa annan programvara på datorn.
 • Registernycklar har ändrats eller blivit skadad.

Lösning
Detta avsnitt är avsett för nybörjar-till mellannivå. Om dessa metoder inte löser problemet kan prova du med metoderna i avsnittet "Avancerad felsökning".

Lös problemet genom att använda följande metoder i angiven ordning.


Metod 1: Kontrollera dina inställningen för standardwebbläsaren

Du kan välja vilken webbläsare du vill använda i Microsoft Windows. Om du vill göra Internet Explorer till standardwebbläsare, så här:

 1. Öppna Internet Explorer, klicka på Startoch klicka sedan på Internet Explorer.
 2. Klicka på Jaom du uppmanas att bekräfta att du vill att Internet Explorer ska vara standardwebbläsare.
 3. Klicka sedan på Internet-alternativVerktyg -menyn.
 4. Klicka på fliken program och klicka sedan på Använd som standard.
 5. Klicka på OKoch stäng sedan Internet Explorer.

  Obs!Dina ändringar börjar gälla nästa gång du startar Internet Explorer.
Kontrollera om problemet är löst. Om problemet är borta är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår försöker du med nästa metod.Metod 2: Ändra vilka filtyper som kan öppnas i Internet Explorer som standard

För Windows 7 och Windows Vista

 1. Stäng alla Internet Explorer-fönster.
 2. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på programoch klicka sedan på Ange dina standardprogram.
 4. Klicka på Internet Explorerprogram -menyn och klicka sedan på Välj standardinställningar för programmet.
 5. Kontrollera att kryssrutorna för .htm, .HTMLoch .url är markerade och klicka sedan på Spara.
 6. Klicka på OK.

  Obs! Dina ändringar börjar gälla nästa gång du startar Internet Explorer.
För Windows XP
 1. Öppna Utforskaren, högerklicka på Startoch klicka sedan på Datorn.
 2. Klicka på Mappalternativ Verktyg -menyn och klicka sedan på fliken Filtyper .
 3. Leta upp och markera den HTM -filtypen.
 4. Kontrollera att Internet Explorer är markerat som öppnas med programmet. Om Internet Explorer inte är markerad klickar du på Ändra, väljer du Internet Explorer som rekommenderade program och klicka sedan på OK.
 5. Upprepa steg 3 och 4 för följande filtyper:

  HTML
  DESS
  MHT
  MTHML
  XML
  XSL
Kontrollera om problemet är löst. Om problemet är borta är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.Metod 3: Använda Internet Explorer utan tillägg

Även om webbläsartillägg kan förbättra din onlineupplevelse, de ibland störa eller hamna i konflikt med annan programvara på datorn. Men tänk på att vissa webbsidor, eller själva Internet Explorer, inte kanske visas korrekt om ett tillägg är inaktiverat. Starta Internet Explorer med tillägg inaktiveras tillfälligt för att se om problemet är löst. (Tillägg kommer att inaktiveras tills du startar om Internet Explorer på vanligt sätt). Gör så här:
 • Klicka på Start, Skriv Internet Explorer i rutan Sök och klicka sedan på Internet Explorer (inga tillägg).

  Obs! För Windows XP klickar du på Start, högerklicka på ikonen för Internet Explorer och klicka sedan på Bläddra utan tillägg.
Om Internet Explorer utan tillägg löser problemet, identifiera webbläsaren tillägget som orsakar problemet så här:
 1. Starta Internet Explorer, klicka på Startoch klicka sedan på Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Hantera tillägg.
 3. Klicka på ett tillägg i listannamn och klicka sedan på Inaktivera. Testa Internet Explorer.
 4. Upprepa steg 3 tills du hittar tillägget som orsakar problemet.
Kontrollera om problemet är löst. Om problemet är borta är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår försöker du med nästa metod. Metod 4: Återställ Internet Explorer-inställningar

Om problemet orsakas av skadade eller inkompatibla inställningar eller Internet Explorer-tillägg, kan du ofta lösa problemet genom att återställa inställningarna för Internet Explorer till standardinställningarna.

När du återställer Internet Explorer-inställningarna förloras alla tidigare inställningar och kan inte återställas. När du återställer standardinställningarna för Internet Explorer, vissa webbsidor som använder lagrade cookies, formulärdata, kanske lösenord eller tidigare installerade webbläsartillägg som inte fungerar. Återställa Internet Explorer till standardinställningarna tar dock inte bort dina Favoriter, feeds och andra personliga inställningar.

Återställ inställningar för Internet Explorer så här:
 1. Stäng alla Internet Explorer-fönster.
 2. Klicka på Start, Skriv inetcpl.cpl i sökrutan och klicka sedan på inetcpl.cpl i listan med program.
  Dialogrutan Internet-alternativ visas.

  Anmärkning för Windows XP klickar du på Start, klicka på Kör, i rutan Öppna skriver du inetcpl.cpl och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på fliken Avancerat .
 4. Klicka på Återställunder Återställ inställningar för Internet Explorer. Klicka på Återställ igen.
 5. När Internet Explorer slutför återställningen, klickar du på Stäng i dialogrutan Återställ inställningar för Internet Explorer .
 6. Starta Internet Explorer igen.
  Dina ändringar börjar gälla nästa gång du öppnar Internet Explorer.
Metod 5: Omregistrera nödvändiga Internet Explorer DLL-filer

Obs! Den här informationen gäller för Windows XP

Gör så här om du vill registrera om DLL-filer:
 1. Klicka på Start, klicka på Alla program, Tillbehör, högerklicka på cmd och välj Kör som administratör. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
 2. Typ Regsvr32 urlmon.dll i den öppen rutan och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på OK när du får en bekräftelse.
 4. Upprepa steg 2 och 3 för följande kommandon:

  regsvr32 mshtml.dll
  regsvr32 shdocvw.dll
  regsvr32 browseui.dll
  regsvr32 msjava.dll
Kontrollera om problemet är löst. Om problemet är borta är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår går du till nästa avsnitt.

Avancerad felsökning

Detta avsnitt är avsett för avancerade datoranvändare.

Metod 1: Skapa ett nytt användarkonto

Mer information om användarprofiler finns Vad är användarprofiler.

Metoden information finns på följande Microsoft-webbplatser:

Metod 2: Använd Systemåterställning

Systemåterställning använder "återställningspunkter" för att återställa systemfiler och inställningar till en tidigare tidpunkt utan att påverka dina personliga filer. Det är återställningspunkter skapas automatiskt varje vecka och precis före viktiga systemhändelser, till exempel installation av ett program, en enhet eller en drivrutin.

Innan du startar Systemåterställning, spara alla öppna filer och avsluta alla program. När du har bekräftat återställningspunkten Systemåterställning startar om datorn. Gör så här om du vill utföra en systemåterställning:

För Windows 7 och Windows Vista
 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Systemverktygoch sedan klicka på Systemåterställning. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
 2. Klicka på Nästa på sidan Systemåterställning.
 3. Välj Återställ datum eller beskrivning som du vill.

  Obs!Om det datum då du letar efter inte visas väljer du Visa fler datumoch välj sedan det datum som du vill.
 4. Klicka på Slutföri bekräftelsefönstret.
Datorn startar om. När processen är klar visas ett bekräftelsemeddelande.

För Windows XP

 1. Logga in i Windows med ett konto som har administratörsbehörighet.
 2. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Systemverktygoch sedan klicka på Systemåterställning.
 3. Välj alternativetÅterställ datorn till en tidigare tidpunktVälkommen till Systemåterställning, och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på senaste systemåterställningspunkten i listanKlicka på en återställningspunkt i listan på sidan Välj en återställningspunktoch klicka sedan på Nästa.
 5. Klicka på Nästapå sidan Bekräfta vald återställningspunkt . Systemåterställning återställer den föregående windows XP-konfigurationen och startar sedan om datorn.
 6. Logga in på datorn som administratör. Klicka på OK på sidan återställning Har slutförts .
Datorn startar om. När processen är klar visas ett bekräftelsemeddelande.

Om du använder Systemåterställning men problemet kvarstår, eller andra problem, kan du ångra återställningsåtgärden. När du ångra åtgärden kan du försöka använda en annan återställningspunkt. Gör så här om du vill ångra en åtgärd för Systemåterställning:
 1. Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Systemverktygoch sedan klicka på Systemåterställning.
 2. Klicka på Skapa en återställningspunktoch klicka sedan på Nästa.
 3. Granska dina val och klicka sedan påSlutför.
Datorn startar om. När processen är klar får du en bekräftelse.
Ytterligare resurser
Kontrollera om problemet är löst. Om problemet är borta är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår kan du också använda Microsoft Customer Support Services för att hitta andra lösningar. Microsoft Support services omfattar följande:
Om du fortfarande har problem med Internet Explorer eller om du vill ställa en fråga, kontakta Microsoft Support eller lämna synpunkter, finns påMicrosoft Support .

Klicka på hyperlänken länk händer ingenting KB175775

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 175775 – senaste granskning 09/03/2013 11:58:00 – revision: 6.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7

 • kbprb kberrmsg kbtshoot kbmt KB175775 KbMtsv
Feedback