Kommandona Spara mål som och Skriv ut mål är inte tillgängliga

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Om du klickar på en HTML-länk (Hypertext Markup Language) i Microsoft Internet Explorer kan det hända att det inte går att komma åt kommandona Spara mål som och Skriv ut mål. Dessutom kanske du inte kommer åt kryssrutan Skriv ut alla länkade dokument när du klickar på Skriv utArkiv-menyn.
Orsak
Problemet kan uppstå om Klassificering av innehåll är aktiverat.
Lösning
Du kan lösa problemet på något av följande sätt:

Metod 1

Inaktivera Klassificering av innehåll i Internet Explorer så här:
  1. Klicka på Internet-alternativVisa-menyn i Internet Explorer 4.

    I Internet Explorer 5, 5.5 och 6, klickar du på Internet-alternativVerktyg-menyn.
  2. Klicka på fliken Innehåll.
  3. Klicka på Inaktivera under Klassificering av innehåll.
  4. Skriv lösenordet för den klassificeringsansvarige i rutan Lösenord och klicka på OK.
  5. Klicka på OK när följande meddelande visas:
    Klassificering av innehåll har inaktiverats. Aktivera det innan du låter någon annan använda datorn.

Metod 2

Läs in webbsidan genom att klicka på HTML-länken och klicka sedan på Spara som eller Skriv utArkiv-menyn. Med denna metod förutsätts att artikeln släpps genom innehållsklassificeringen.
Status
Detta är avsiktligt.
Mer Information
När Klassificering av innehåll är aktiverat kan du endast spara och skriva ut godkända webbsidor. Det går inte att kringgå innehållsklassificeringen genom att högerklicka på en webbsida och klicka på Spara mål som eller Skriv ut mål.Obs! Inställningar för Klassificering av innehåll gäller alla användare på den lokala datorn och kan inte ändras av användare som inte är administratörer på den lokala datorn (endast Windows NT 4.0 och Windows 2000). Det går inte att skapa olika inställningar för Klassificering av innehåll för olika användare på samma dator. Om du inte har aktiverat Klassificering av innehåll, och flera användare delar på samma dator, bör du fråga de andra användarna om de har aktiverat Klassificering av innehåll.
4.00 grå utgråad klassificering
Egenskaper

Artikel-id: 176316 – senaste granskning 12/05/2015 08:09:46 – revision: 4.0

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbui kbprb KB176316
Feedback