Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Metoder för att återskapa data från skadade Excel 2000-arbetsböcker

Denna artikel har tidigare publicerats under SV179871
En version av den här artikeln för Microsoft Office Excel 2003 finns i820741.

En version av denna artikel för Microsoft Excel 97 och tidigare versioner finns i 142117 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
Sammanfattning
Du kan återskapa information från skadade filer på flera olika sätt. I denna artikel diskuteras olika metoder och du får hänvisningar till andra artiklar i Microsoft Knowledge Base där metoderna diskuteras mer i detalj.

Metoder för att återskapa data i skadade Microsoft Excel-filer

 • Spara filen i HTML-format (Hypertext Markup Language).
 • Använd externa referenser för att länka till den skadade filen.
 • Använd kommandot Återställ till sparat dokument.
 • Om ett diagram är länkat till den skadade filen använder du ett makro för att extrahera data.
 • Använd makrot för att återskapa en Microsoft Excel-fil.
 • Öppna filen i Microsoft Word.
 • Öppna filen i Microsoft Excel Viewer.
Mer Information

Spara filen i HTML-format (Hypertext Markup Language)

Om du kan öppna den skadade Microsoft Excel-filen kan du "filtrera" den genom att spara filen i HTML-format, stänga den och sedan öppna den igen. Gör så här:
 1. Klicka på Spara somArkiv-menyn. I listan Filformat klickar du på Webbsida (*.htm, *.html).
 2. Under Spara klickar du på Hela arbetsboken och sedan på Spara.
 3. Stäng filen.
 4. Öppna filen igen i Excel.
 5. Klicka på Spara somArkiv-menyn. I listan Filformat klickar du på Microsoft Excel-arbetsbok (*.xls). Skapa en ny "filtrerad" kopia utan att ersätta originalet genom att ändra filnamnet.
Obs! Vissa funktioner kan gå förlorade när du sparar i HTML-format.

Använd externa referenser för att återskapa data

Det vanligaste sättet att återskapa information från en skadad fil är att extrahera värdena från filen genom att använda externa referenser för att länka till filen. Filstrukturen måste vara fullständig, annars kan informationen inte läsas.

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
214253 Länka till data i en skadad fil i Excel 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Använd kommandot Återställ till sparat dokument för att återskapa data

Om du redigerar ett Microsoft Excel-kalkylblad och filen skadas innan du har sparat ändringarna, kan du återskapa det ursprungliga kalkylbladet på följande sätt:
 1. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn och välj namnet på den fil som du redigerar. Observera att en dialogruta visas med meddelandet "Återställ till sparat dokument?".
 2. Klicka på OK.

  Filen som du redigerar återgår till den senast sparade versionen.

Använd ett makro för att extrahera data i ett diagram

I Microsoft Excel version 5.0 och senare kan data hämtas från ett diagram, även om data finns i ett externt kalkylblad eller en extern arbetsbok. Detta kan vara användbart när diagrammet skapades från eller länkades till en fil som inte är tillgänglig eller som har skadats på något sätt.

När källdata för ett diagram har gått förlorade kan du ändå hämta data från själva diagrammet med ett VBA-makro (Visual Basic for Applications).

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
213814 Makro för extrahering av data från ett diagram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Återskapa informationen med Microsoft Excel File Recovery Macro

Om du kan öppna arbetsboken i Microsoft Excel kan du använda Microsoft Excel File Recovery Macro för att återskapa Excel-kalkylblad, XLM-makroblad och modulblad i en ny arbetsbok. Detta makro skapar även en loggfil så att du kan urskilja objekt som orsakar problem när du använder makrot för att överföra dem till det nya kalkylbladet. Om makrot inte fungerar kan du visa den sista posten i loggfilen för att avgöra vilket objekt som har orsakat problemet och sedan återskapa arbetsboken utan detta objekt.

Om du vill ha mer information om makrot eller hämta det kan du gå till det Office Resource Kit som finns på följande Microsoft-webbplats:

Öppna filen i Microsoft Word eller WordPad

Om du har installerat Microsoft Excel-konverteraren kan du kanske öppna Microsoft Excel-arbetsboken i Microsoft Word. Om du kan öppna filen i Microsoft Word kan du inte återskapa modulblad, dialogblad, diagramblad, makroblad eller inbäddade diagram. Du kan inte heller återskapa några cellformler, endast de resultat av formlerna som för närvarande finns i cellerna.

Du kan även öppna en Microsoft Excel-arbetsbok i WordPad. Om du kan öppna filen kan du kanske återställa Visual Basic-kod i moduler och klassmoduler. Du kan hitta koden genom att söka efter orden "Sub" eller "Function".

Öppna filen i Microsoft Excel Viewer

Om Microsoft Excel Viewer är installerad kan du kanske öppna Microsoft Excel-arbetsboken i Microsoft Excel Viewer, kopiera cellerna och klistra in dem i en ny arbetsbok. Du kan emellertid inte återskapa modulblad, dialogblad, diagramblad eller makroblad. Du kan inte heller återställa några cellformler, endast de resultat av formlerna som för närvarande finns i cellerna.

Mer information om Microsoft Excel Viewer finns på följande Microsoft-webbplats:
XL2000 skadad skada
Egenskaper

Artikel-id: 179871 – senaste granskning 09/19/2011 01:44:00 – revision: 3.0

 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • kbdownload kbhowto KB179871
Feedback