Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kommandot "Öppna i nytt fönster" fungerar inte i Internet Explorer

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
En version av denna artikel för Internet Explorer 5 och 6 finns i281679.
Symptom
Något av följande kan inträffa:
 • När du högerklickar på en webbadress på en webbsida och sedan klickar på Öppna i nytt fönster, öppnas inte webbsidan i ett nytt fönster.
 • När du klickar på en länk på en webbsida där skript används för att öppna ett nytt fönster öppnas inte fönstret, eller så visas följande felmeddelande:
  Skriptfel i Internet Explorer
  Ett fel har uppstått i skriptet på den här sidan.

  Rad:
  Tecken:
  Fel: Gränssnittet stöds inte
  Kod: 0

  Vill du fortsätta att köra skript på den här sidan?
Orsak
Problemet kan uppstå om en eller flera av följande förutsättningar föreligger:
 • Du har installerat ett program som inte registrerar gränssnitten i följande registernyckel på rätt sätt:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface
 • Du har tagit bort Microsoft Visual Basic 5.0 efter att ha använt det för att skapa ett program där Webbrowser-kontrollen från filen Shdocvw.dll används.
 • Registerinformation från Internet Explorer saknas eller är skadad.
Lösning
Så här löser du problemet
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regsvr32 actxprxy.dll i rutan Öppna.
 3. Klicka på OK och sedan på OK igen när följande meddelande visas:
  DllRegisterServer i actxprxy.dll lyckades.
 4. Klicka på Start och sedan på Kör.
 5. Skriv regsvr32 shdocvw.dll i rutan Öppna.
 6. Klicka på OK och sedan på OK igen när följande meddelande visas:
  DllRegisterServer i shdocvw.dll lyckades.
 7. Starta om datorn.
Problemet kan också uppstå om registerinformation för vissa Windows- eller Internet Explorer-filer saknas eller är skadad. Om åtgärderna som beskrivs ovan inte fungerar registrerar du ytterligare några Windows- och Internet Explorer-filer. Använd följande kommandon:
 • regsvr32 oleaut32.dll
 • regsvr32 shdocvw.dll
 • regsvr32 actxproxy.dll
 • regsvr32 mshtml.dll
 • regsvr32 pdm32.dll
Det här problemet uppstår inte i Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 eller senare. Hämta den senaste versionen av Internet Explorer från följande Microsoft-webbplats:
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.
4.00 Zone 3.x Z3 VB 5.0 Visual Basic investor investor.msn.com
Egenskaper

Artikel-id: 180176 – senaste granskning 06/08/2004 07:12:19 – revision: 4.0

Microsoft Internet Explorer 4.01 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion

 • kberrmsg kbprb kbui KB180176
Feedback