Starta en dator med Windows 98 i felsäkert läge

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Den här artikeln handlar om hur du startar en dator med Windows 98 i felsäkert läge.
Mer Information
Så här startar du en dator med Windows 98 i felsäkert läge:

Metod 1

 1. Starta om datorn.
 2. Medan datorn startar om håller du CTRL nedtryckt tills menyn Windows 98 Start-meny visas.

  Obs! Om du använder verktyget EZDrive trycker du på F8 i stället för CTRL.
 3. Välj Felsäkert lägeStart-menyn och tryck på RETUR.

Metod 2

 1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka på Systeminformation.
 2. Klicka på SystemeditornVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Avancerat, och markera sedan kryssrutan Aktivera Autostart-menyn.
 4. Klicka på OK, OK igen och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.
 5. Välj Felsäkert lägeStart-menyn och tryck på RETUR.

Metod 3

 1. Sätt in en icke startbar diskett i diskettenheten och starta om datorn.
 2. När felmeddelandet "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready" visas tar du ut disketten ur diskettenheten.
 3. Tryck på F8 och sedan på F8. Då visas Windows 98 Start-menyn.
 4. Välj Felsäkert lägeStart-menyn och tryck på RETUR.

Metod 4

 1. Starta om datorn i MS-DOS-läge.
 2. Skriv "win /d:m" utan citationstecken från en kommandotolk.
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
felsäkert läge ren start
Egenskaper

Artikel-id: 180902 – senaste granskning 12/05/2015 08:23:02 – revision: 1.1

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbfaq kbfaq kbhowto KB180902
Feedback