Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Internet Explorer fel "connection timeout" när servern svarar inte

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 181050
Symptom
När du ansluter till en webbplats som körs på ett tag innan den returnerar information till Internet Explorer, visas något av följande felmeddelanden.Felmeddelande 1
Microsoft Internet Explorer fel 10060 anslutningen timeout.
Felmeddelande 2
Internet Explorer kan inte öppna Internet-platsen <Web address="">. Tidsgränsen uppnåddes. </Web>
Felmeddelande 3
Sidan kan inte visas. Kan inte hitta server eller ett DNS-fel.
Orsak
Internet Explorer medför en timeout-gräns för servern att returnera data. Timeoutgränsen är som standard på följande sätt:
Internet Explorer 4.0 och Internet Explorer 4.015 minuter
Internet Explorer 5.x och Internet Explorer 6.x60 minuter
Internet Explorer 7 och Internet Explorer 860 minuter

När ett problem har uppstått på servern, väntar Internet Explorer inte kontinuerligt servern att returnera data.



Program där WinINet-API: N direkt blir ReceiveTimeout följande värden:

WinINet.dll version 4.x5 minuter
WinINet.dll version 5.x och 6.x60 minuter
WinINet.dll version 7.x och 8.x30 sekunder

Du kan hitta versionen av WinINet.dll i katalogen %windir%\system32.




Lösning
Om en sida inte returnerar inom några minuter, uppfattar många användare att ett problem har uppstått och de avbryta processen. Du bör därför utforma dina serverprocesser ska returnera data i ungefär fem minuter så att användarna inte behöver vänta länge.

Vanligtvis kan du dela upp långa processer i mindre delar. Eller servern kan returnera Statusdata om du vill uppdatera användare om processen. Du kan dessutom skapa en lång serverprocess som har en meddelanden- eller asynkron metod så att den returnerar omedelbart till användaren när jobbet har lämnats in och sedan meddelar användaren när långa processen är klar.

Mer Information
Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Även om Microsoft inte uppmuntrar detta tillvägagångssätt, kan du ändra standardinställningen för timeout för Internet Explorer.

Om du vill att vi ska ändra standardinställningen för timeout till 5 minuter för Internet Explorer, gå till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
  • Den här automatiska korrigeringsfilen ändra standardinställningen för timeout till 5 minuter för Internet Explorer.
  • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Enkelt åtgärda 50600

Om du vill ändra standardinställningen för timeout för Internet Explorer i Internet Explorer 4.0 Service Pack 1 (SP1) eller senare, så här:
  1. Starta Registereditorn.
  2. Leta upp följande undernyckel:
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  3. I den här undernyckeln lägger du till en DWORD-post ReceiveTimeout värdet (<number of="" seconds="">) * 1000. Till exempel om du vill att en timeout-varaktighet som är 8 minuter värdet i posten ReceiveTimeout 480000 (<480>* 1000).</480> </number>
  4. Starta om datorn.
Obs! Den här inställningen blir den nya globala timeout som gäller både Internet Explorer och WinINet-programmet.

Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan duKontakta support.
Referenser
Mer information om hur du utvecklar webbaserade lösningar för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplatser:
4.00 timeout Timeout tid 10060 "sidan kan inte visas" fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 181050 – senaste granskning 08/15/2016 22:53:00 – revision: 5.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

  • kbenv kberrmsg kbnavigation kbprb kbmsifixme kbfixme kbmt KB181050 KbMtsv
Feedback
data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎