Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur man åtgärdar problem med att Internet Explorer ej kan öppna säkra sidor

Denna artikel har tidigare publicerats under SV181147
Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Symptom
Hur gör jag för att åtgärda problemet att Internet Explorer
ej kan öppna webbsidor på säkra webbplatser.

Lösning
Symptom:

Då man försöker koppla upp sig mot en säker webbplats med
Internet Explorer kan följande felmeddelande uppkomma:

Internet Explorer 4:
An error occurred in the secure channel support.

Internet Explorer 5:
The page cannot be displayed. Cannot find server or DNS Error.

Orsak:

Detta felmeddelande kan visas på grund av följande anledning:

Alternativet PCT (Private Communications Technology) 1.0, SSL
(Secure Socket Layer) 2.0, eller SSL 3.0 s' säkerhetskontroll
är ej aktiverat.

Lösningsförslag:

För att åtgärda detta problem, använd följande lösningsförslag:

Metod 1:

1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på
Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen Internet.

2. Klicka på fliken Avancerat.

3. Under rubriken Säkerhet i listan över alternativet, aktivera
följande alternativet (en hake visas framför de alternativ
som har aktiverade).

PCT 1.0
SSL 2.0
SSL 3.0

4. Klicka på OK.

Metod 2:

1. Starta Internet Explorer. Klicka på Internet-alternativ under
menyn Verktyg.

2. Under fliken Anslutningar, klicka på LAN-inställningar.

3. Klicka på knappen Avancerat i rutan Proxyserver.
Om knappen är inaktiverad, klicka för alternativet "Använd
en proxyserver" för att göra den tillgänglig.

4. Skriv in den giltiga adressen till proxyservern och dess
portnummer vid rubriken "Secure:" (utan citationstecken).
Klicka på OK, klicka på OK och klicka på OK för att spara
inställningar.

Övrigt
-------------------
Denna artikel är baserad på artikel Q181147 i Microsoft
Knowledge Base som finns på adressen:
(Obs! Texten är på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 181147 – senaste granskning 09/26/2004 20:27:53 – revision: 3.1

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion

  • kbhowto KB181147
Feedback