OLEXP: Kopiera en Windows Adressbok för Outlook Express till en annan dator

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du kopierar Windows Adressbok mellan två datorer.
Mer Information
Så här kopierar du Windows Adressbok mellan två datorer:

 1. Starta Outlook Express på datorn där adressboken du vill kopiera finns, peka på Exportera på Arkiv-menyn och klicka på Adressbok.
 2. Klicka på Textfil (semikolonavgränsad) och sedan på Exportera.
 3. Skriv ett beskrivande namn i rutan Spara exporterad fil som, klicka på Bläddra, klicka på en diskettenhet i rutan Spara som och klicka på Spara.
 4. Klicka på Nästa, i kryssrutorna vid fälten du vill exportera i rutan "Markera de fält du vill exportera" och på Slutför.
 5. Avsluta Outlook Express och sätt sedan in disketten i datorn du vill kopiera Windows Adressbok till.
 6. Starta Outlook Express på datorn du vill kopiera Windows Adressbok till, peka på Importera på Arkiv-menyn och klicka på Adressbok.

  Obs! Så här importerar du en semikolonavgränsad fil i Outlook Express 5: peka på Importera på Arkiv-menyn och klicka sedan på Annan adressbok, "Textfil (semikolonavgränsad)" och Importera. Gå vidare till steg 8.
 7. Klicka på Textfil (semikolonavgränsad) och sedan på Importera.
 8. Klicka på Bläddra, lämplig diskettenhet i rutan Leta i, filnamnet du skrev i steg 3, Öppna och Nästa.
 9. Klicka i kryssrutorna vid fälten du vill importera i rutan "Mappa fälten du vill importera" och på Slutför.
 10. Om meddelandet "Vill du ersätta den befintliga posten med den importerade posten?" visas klickar du på Ja till alla för att ersätta alla dubblettposter och avslutar sedan Outlook Express.
Referenser
Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
175017 OLEXP: Importera och exportera adressböcker i Outlook Express
oe4faq oe5faq 4.00
Egenskaper

Artikel-id: 182833 – senaste granskning 12/05/2015 08:29:53 – revision: 3.0

Microsoft Outlook Express 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB182833
Feedback