Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Aktivera diskkvoter i Windows 2000

Denna artikel har tidigare publicerats under SV183322
Symptom
Hur aktiverar jag diskkvoter i Windows 2000?
Lösning
Windows 2000 stöder användning av diskkvoter för att begränsa
den mängd diskutrymme som en användare kan utnyttja på en partition
med filsystemet Windows NT File System (NTFS).

Obs! Diskkvoter kan inte aktiveras på partitioner som inte
använder NTFS. Mer information om hur du konverterar partitioner med
annat filsystem till NTFS finns i dokumentationen för Windows 2000.

1. Dubbelklicka på Den här datorn.
2. Högerklicka på den partition (enhet) där du vill använda diskkvoter och
klicka på Egenskaper.
3. På fliken Kvot markerar du kryssrutan Aktivera kvothantering.
4. Om du vill att alla nya användare ska ha obegränsad tillgång till diskutrymme
markerar du alternativet Begränsa inte diskanvändning.
Om du vill att alla nya användare ska ha tillgång till en begränsad mängd
diskutrymme markerar du alternativet Begränsa diskutrymme till och anger
den mängd utrymme (i megabyte, MB, eller kilobyte, kB) som ska
tilldelas.
Om du vill att ett varningsmeddelane ska visas om en användare är nära att
överskrida den tilldelade mängden utrymme markerar du alternativet Ange varningsnivå till
och anger den mängd utrymme som kan användas innan meddelandet visas.
5. Om du vill ange en individuell diskkvot för en användare klickar du på Kvotposter.
6. Klicka på Ny kvotpost på Kvot-menyn.
7. I textfältet Domän\Namn skriver du <domän>\<användarnamn>, där <domän> är namnet på den
Windows NT-domän där användarens konto finns och <användarnamn> är kontonamnet för den
användare som diskkvoten ska gälla för.
8. Om du vill att användaren ska ha tillgång till obegränsat med diskutrymme markerar du
alternativet Begränsa inte diskanvändning. Om du vill begränsa diskutrymmet för användaren
markerar du alternativet Begränsa diskutrymme till och anger mängden diskutrymme i MB eller kB.
Om du vill att ett varningsmeddelane ska visas om en användare är nära att överskrida den
tilldelade mängden utrymme markerar du alternativet Ange varningsnivå till och anger den mängd
utrymme som kan användas innan meddelandet visas.
9. Klicka på OK.
10. Klicka på Stäng på Kvot-menyn.
11. Klicka på OK och klicka på OK igen när du får en fråga om diskkvoter ska aktiveras.

Villkor för diskkvoter:
Följande villkor gäller när du har aktiverat diskkvoter:

- Om du har aktiverat diskkvoter på en partition så fungerar diskkvoter bara på den partitionen.
- Diskkvoter kan inte aktiveras på enskilda filer eller mappar.
- Diskkvoter baseras på storleken för okomprimerade filer. Om den tilldelade kvoten har angetts till
20 MB och partitionen innehåller 18 MB data så kan du inte öka mängden ledigt diskutrymme genom att
komprimera data.
- Om datorn är konfigurerad för att köra både Microsoft Windows 4.0 och Windows 2000 så kan du överskrida
diskkvoten när du kör Windows NT 4.0. När du kör Windows 2000 måste du dock ta bort filer eller flytta
filer till en annan partition om diskkvoten överskrids.
Egenskaper

Artikel-id: 183322 – senaste granskning 03/09/2004 20:22:00 – revision: 3.0

  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • KB183322
Feedback