Ändra inloggningsskärmsläckaren i Windows

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV185348
Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

I DENNA ARTIKEL

Sammanfattning
Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk. I denna artikel beskrivs steg för steg hur du ändrar standardinloggningsskärmsläckaren. När du startar Windows visas dialogrutan Välkommen till Windows där du uppmanas att trycka på CTRL+ALT+DEL om du vill logga in. Om du inte trycker på någon tangent under 15 minuter startas normalt Windows-inloggningsskärmsläckaren (Logon.scr).

Överst på sidan

Ändra inloggningsskärmsläckaren

 1. Klicka på Start och Kör, skriv regedt32 och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp följande registernyckel:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 3. Dubbelklicka på strängvärdesobjektet SCRNSAVE.EXE i rutan Information.
 4. Skriv in skärmsläckarens sökväg och namn i Data och klicka på OK.

  Viktigt! Kontrollera att du skriver in rätt sökväg till skärmsläckaren. Om skärmsläckaren finns i %SystemRoot%\System32 behöver du inte ange sökvägen.
Du har nu ändrat inloggningsskärmsläckaren.

Överst på sidan

Ändra inloggningsskärmsläckarens timeout-värde

Du kan också ändra hur lång tid som ska gå innan innan inloggningsskärmsläckaren startar. Standardvärdet är 900 sekunder (15 minuter).

Så här ändrar du tiden:
 1. Klicka på Start och Kör, skriv regedt32 och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp följande registernyckel:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 3. Dubbelklicka på strängvärdesobjektet ScreenSaveTimeOut i rutan Information.
 4. Skriv antalet sekunder i rutan Data och klicka på OK.
Du har nu ändrat den tid som går innan inloggningsskärmsläckaren startar.

Överst på sidan

Inaktivera inloggningsskärmsläckaren

Så här inaktiverar du inloggningsskärmsläckaren:
 1. Klicka på Start och Kör, skriv regedt32 och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp följande registernyckel:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 3. Dubbelklicka på strängvärdesobjektet ScreenSaveActive i rutan Information.
 4. Ersätt siffran 1 med siffran 0 i Data och klicka sedan på OK.
Du har nu inaktiverat inloggningsskärmsläckaren.

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 185348 – senaste granskning 12/20/2007 16:57:00 – revision: 5.1

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbhowtomaster kbui KB185348
Feedback