Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Inaktivera snabb avslutning i Windows 98

Denna artikel har tidigare publicerats under SV187607
Sammanfattning
I denna artikel beskrivs hur du inaktiverar snabb avslutning i Windows 98.
Mer Information
När du avslutar Windows 95/98 avinitieras alla drivrutiner. När snabb avslutning är aktiverat i Windows 98 avinitieras inga drivrutiner. Detta medför snabbare avslutning. Snabb avslutning är aktivt som standard. Det kan vara nödvändigt att inaktivera snabb avslutning när du felsöker problem med att avsluta Windows 98.

Så här inaktiverar du snabb avslutning:
  1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka sedan på Systeminformation.
  2. Klicka på Verktyg för systemkonfiguration på Verktyg-menyn.
  3. Klicka på Avancerat på fliken Allmänt.
  4. Markera kryssrutan Inaktivera snabb avslutning, klicka på OK och sedan på OK igen.
  5. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.
Obs! Om du inaktiverar snabb avslutning i Windows 98 ändras värdet för FastReboot från 1 till 0 i följande registernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
msconfig
Egenskaper

Artikel-id: 187607 – senaste granskning 12/30/2004 22:19:27 – revision: 1.1

  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • kbenv kbhowto win98 KB187607
Feedback