Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ta bort terminalserverlicenser från en RDP-klient

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Första gången en olicensierad klient ansluter till en terminalserver, utfärdas en tillfällig klientåtkomsttoken (CAL) för terminalservern. När användaren har loggat in på sessionen instrueras licensservern att markera denna klientåtkomsttoken som validerad. Nästa gång klienten ansluter görs ett försök att uppgradera denna validerade klientåtkomsttoken till en full klientåtkomsttoken för terminalservern. Om inga licenstokens är tillgängliga fungerar den tillfälliga klientåtkomsttoken för terminalservern i 90 dagar. Licensen lagras i klientens register.

På 32-bitars RDP-klienter lagras licensen under nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003


Om du vill rensa klientens licenscache tar du bara bort denna nyckel och dess undernycklar. Nästa gång klienten ansluter till servern får den en ny licens.

För 16-bitars RDP-klienter kör du regedit /v. Rensa sedan klientens licenscache genom att ta bort nycklarna under "\Software\Microsoft\MSLicensing". Du kan även ta bort BIN-filerna från \Windows\System\Regdata.

På RDP-klienten för Macintosh lagras licensen i en fil på den lokala datorn i mapphierarkin under /users/Shared/Microsoft/RDC Crucial Server Information/. Rensa Macintosh-klientens licenscache genom att ta bort innehållet i denna mapp. Nästa gång klienten ansluter görs ett försök att få en ny licens från servern.

Om du tar bort undernyckeln
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing
på en klient där Windows Vista eller en senare version körs, kan senare försök att ansluta till en terminalserver misslyckas. Dessutom visas följande felmeddelande:
Fel i licensieringsprotokollet
Lös problemet så här: högerklicka på genvägen Anslutning till fjärrskrivbord och klicka sedan på Kör som administratör. Fjärrskrivbordsanslutningen körs i standardfallet som en användare med den lägsta användarbehörigheten. En användare med begränsad behörighet har normalt inte rätt att skriva registerposter till HKEY_LOCAL_MACHINE, och därför misslyckas alla försök att skriva om nyckeln MSLicensing. Om Anslutning till fjärrskrivbord startas med administratörsbehörighet erhålls den behörighet som krävs för att skriva de nödvändiga registernycklarna.
Egenskaper

Artikel-id: 187614 – senaste granskning 06/03/2008 12:52:29 – revision: 6.4

Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server SP2, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

  • kbinfo KB187614
Feedback