OLEXP: Säkerhetskopiera adressboken och e-postmappar i Outlook Express

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Om du vill veta mer om skillnaderna mellan e-postklienterna Microsoft Outlook och Microsoft Outlook Express, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Skillnader mellan Outlook och Outlook Express
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du säkerhetskopierar Windows Adressbok-filen (.wab) för Outlook Express och e-postfiler (.mbx). Följande tas upp:
Mer Information

Säkerhetskopiera Windows Adressbok

Kopiera WAB-filen till en annan mapp. Om du kopierar WAB-filen till en annan mapp behöver du inte ändra filnamnet:
 1. Avsluta Outlook Express.
 2. Skapa en ny mapp för WAB-filen. Exempel:
  C:\Backup
  Gör så här om du vill veta hur du skapar en mapp: Klicka på Start, Hjälp, fliken Index, skriv ny mapp och dubbelklicka på avsnittet nya mappar.

  Obs! Du behöver inte skapa en ny mapp, utan du kan använda en mapp som redan finns.
 3. Leta reda på WAB-filen. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.
 4. Skriv *.wab i rutan Namn och klicka sedan på Sök nu.
 5. Kopiera filen användarnamn.wab till mappen du skapade i steg 2. Här är användarnamn ett namn eller alias för Outlook Express-användaren som WAB-filen tillhör.

  Gör så här om du vill veta hur du kopierar en fil: Klicka på Start, Hjälp, fliken Index, skriv kopiera och dubbelklicka på avsnittet kopiera filer/mappar.
Överst på sidan

Säkerhetskopiera e-postmappar

Kopiera hela mappen med MBX-filerna till en annan mapp:
 1. Avsluta Outlook Express.
 2. Skapa en ny mapp för IDX-, MBX- och Folders.nch-filerna. Exempel:
  C:\Backup
  Gör så här om du vill veta hur du skapar en mapp: Klicka på Start, Hjälp, fliken Index, skriv ny mapp och dubbelklicka på avsnittet nya mappar.

  Obs! Du behöver inte skapa en ny mapp, utan du kan använda en mapp som redan finns.
 3. Du hittar lagringsmappen för e-postmeddelanden i Outlook Express 4 genom att klicka på Start, peka på Sök och sedan klicka på Filer eller mappar.
 4. Skriv *.mbx i rutan Namn och klicka sedan på Sök nu. Anteckna platsen för filen Inbox.mbx från I mapp. Mapparna finns vanligen i:
  enhet:\Program\Outlook Express\användarnamn\Mail
  enhet:\Windows\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
  enhet:\Windows\Profiles\användarnamn\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
  Obs! Det kan finnas mer än en Inbox.mbx-fil, vilket innebär att du har flera lagringsmappar. Anteckna platsen för samtliga Inbox.dbx-filer och säkerhetskopiera alla mappar med MBX- och IDX-filer. Det är viktigt att du säkerhetskopierar hela innehållet i lagringsmappen för Outlook Express, i synnerhet om du vill importera filerna till en uppdaterad version av Outlook Express. Utan IDX-filerna kan MBX-filerna (som innehåller själva meddelandena) inte importeras till Outlook Express 5 eller senare.
 5. För varje lagringsmapp du hittar kopierar du mappen med filerna till mappen du skapade i steg 2. Om namnet på mapparna är identiska kan du byta namn på dem omedelbart efter kopieringen (till exempel till Mail Backup1, Mail Backup2 eller enligt något annat logiskt system).

  Gör så här om du vill veta hur du kopierar en fil: Klicka på Start, Hjälp, fliken Index, skriv kopiera och dubbelklicka på avsnittet kopiera filer/mappar.
Gör så här om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar e-postmappar: Klicka på Innehåll och indexHjälp-menyn i Outlook Express, klicka på fliken Index, skriv säkerhetskopiera e-postmappar och klicka på Visa.

Överst på sidan

Återställa Windows Adressbok

Så här återställer du WAB-filen du säkerhetskopierade tidigare:
 1. Avsluta Outlook Express.
 2. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.
 3. Skriv *.wab i rutan Namn och klicka sedan på Sök nu.
 4. Byt namn på den aktuella användarnamn.wab-filen i mappen Address Book.

  Gör så här om du vill veta hur du byter namn på en fil: Klicka på Start, Hjälp, fliken Index, skriv byta namn på filer och dubbelklicka på avsnittet byta namn på filer.
 5. Kopiera säkerhetskopian av användarnamn.wab-filen till mappen Address Book.

  Gör så här om du vill veta hur du kopierar en fil: Klicka på Start, Hjälp, fliken Index, skriv kopiera och dubbelklicka på avsnittet kopiera filer/mappar.
 6. Starta Outlook Express.
Överst på sidan

Återställa e-postmappar

För att kunna återställa säkerhetskopierade e-postmeddelanden från Outlook Express behöver du en säkerhetskopia av hela lagringsmappen för Outlook Express-meddelanden, enligt beskrivningen i avsnittet "Säkerhetskopiera e-postmappar", eller MBX-filer. Dessa ska lagras på en annan enhet eller i en annan mapp på hårddisken. Du återställer data genom att flytta tillbaka de säkerhetskopierade MBX-filerna till Outlook Express-lagringsmappen och sedan skapa en ny Folders.nch-fil.

Normalt finns lagringsfiler för Outlook Express i någon av följande mappar:
enhet:\Program\Outlook Express\användarnamn\Mail

eller

enhet:\Windows-katalog\Profiles\användarnamn\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
Du kan flytta filerna från säkerhetskopieringsmappen till den här mappen och ersätta befintliga filer. Det är bäst att byta namn på motsvarande IDX- och MBX-filer i lagringsmappen innan de ersätts av de säkerhetskopierade filerna. Använd endast MBX-filerna från säkerhetskopian. IDX-filerna återskapas automatiskt när programmet startar. Du kan också byta namn på filen Folders.nch i lagringsmappen om du vill. Filen Folders.nch bidrar till skapandet av listan Mappar i Outlook Express och återskapas också automatiskt när Outlook Express startas om. Följande exempel visar hur du flyttar filerna från säkerhetskopieringsmappen till arbetsmappen och ersätter befintliga filer.
 1. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer och mappar.
 2. Skriv *.mbx i rutan Namn. Välj enhet C i listrutan i rutan Sök i och markera kryssrutan Inkludera undermappar. Klicka på Sök nu. Anteckna sökvägen till mappen som visas i kolumnen I mapp.
 3. Stäng fönstret Sök. Öppna Utforskaren genom att klicka på Start, peka på Program och sedan klicka på Utforskaren.
 4. Använd sökvägen till mappen från steg 2 för att bläddra till mappen där Outlook Express-meddelandena lagras nu. I det här exemplet är sökvägen C:\Winnt\Profiles\DittNamn\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail.
 5. Byt namn på följande filer i mappen C:\Winnt\Profiles\DittNamn\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail genom att klicka på varje fil i tur och ordning och sedan klicka på Byt namnArkiv-menyn. Filerna är:
  Inbox.idx
  Inbox.mbx
  Folders.nch
  Du kan ge filerna vilka namn som helst, till exempel Inboxidx.old, Inbox1.old och så vidare.
 6. Öppna mappen med säkerhetskopian för Outlook Express i Utforskaren. I det här exemplet är mappen D:\Backup.
 7. Kopiera filen Inbox.mbx genom att klicka en gång på den med vänster musknapp och sedan klicka på KopieraRedigera-menyn.
 8. Öppna mappen från steg 2 med dina meddelanden i Utforskaren, i det här exemplet C:\Winnt\Profiles\JohnDoe\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail, och klicka på Klistra inRedigera-menyn.
 9. Filen Inbox.mbx finns nu med i mappen.
 10. Stäng Utforskaren och starta Outlook Express. Filen Inbox.mbx från mappen Backup är nu på plats med dina meddelanden.
Om du vill veta mer om hur du kopierar en Windows Adressbok för Outlook Express till en annan dator klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
182833 OLEXP: Kopiera en Windows Adressbok för Outlook Express till en annan dator
Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar adressboken klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
175017 OLEXP: Importera och exportera adressböcker i Outlook Express
Överst på sidan

Outlook Express 5

Om du använder Outlook Express 5 i stället för Outlook Express 4.0 läser du följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
270670 OLEXP: Säkerhetskopiera och återställa data från Outlook Express
Överst på sidan
oe4faq
Egenskaper

Artikel-id: 188854 – senaste granskning 12/05/2015 08:53:03 – revision: 3.0

Microsoft Outlook Express 4.01, Microsoft Outlook Express 4.0, Microsoft Outlook Express 4.01, Microsoft Outlook Express 4.0, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB188854
Feedback