Så här infogar du bilder i PhotoDraw från en digitalkamera

Denna artikel har tidigare publicerats under SV193804
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Hur gör jag om jag vill ladda in i bilder i PhotoDraw från min digitalkamera?


Microsoft PhotoDraw kan ladda in bilder från digitalkameror som stöder TWAIN. TWAIN-drivrutinen för kameran måste vara installerad i Windows. Vissa kameror stöder inte TWAIN och andra installerar inte drivrutinen för TWAIN automatiskt när övrig mjukvara för kameran installeras.

Denna artikel beskriver hur du läser in bilder från en digitalkamera till PhotoDraw. Informationen gäller under förutsättning att TWAIN-drivrutinen för kameran är korrekt installerad.


Lösning

Gör så här 1


Så här laddar du bilder från digitala kameror:
1. Starta PhotoDraw.
2. Välj Digital kamera på Arkiv-menyn.
3. Om TWAIN-drivrutinen finns installerad för kameran kommer kameran att hittas. Identifiera kameran och klicka på OK.

Om kameran inte hittas, kan du titta i dokumentationen för kameran eller kontakta tillverkaren och ta reda på hur du installerar TWAIN-drivrutiner för kameran.

4. Kontrollera att källan på "Digital camera work pane" identifierar kameran och klicka på knappen Download.

Gränssnittet för kamerans drivrutin visas nu och du kan läsa in bilder från kameran.

Gör så här 2


MER INFORMATION:
Så här kontrollerar du om TWAIN-drivrutinerna för kameran är installerade:

1. Klicka på Start, peka på Sök och välj Filer eller mappar.

2. Skriv *.ds i textfältet Namn och klicka på Sök nu.

3. Om inga filer med filtillägget .ds kan lokaliseras finns ingen TWAIN-drivrutin installerad.

4. Om flera filer med filtillägget .ds hittas, högerklicka på varje fil och välj menyalternativet Egenskaper. Klicka på fliken Version för att se vilken enhet drivrutinen hör till. Även skannrar använder TWAIN-drivrutiner.

Denna artikel baserar sig på artikel Q193804 i Microsoft Knowledge Base som finns på adressen:
(Obs! Texten är på engelska.)
Egenskaper

Artikel-id: 193804 – senaste granskning 02/05/2014 21:31:32 – revision: 3.0

Microsoft PhotoDraw 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB193804
Feedback