Hur du läser in bilder med skanner i PhotoDraw

Denna artikel har tidigare publicerats under SV193805
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Hur skannar jag bilder till PhotoDraw 2000?


För bästa resultat vid inläsning av bilder bör alltid de senaste drivrutinerna för skannern användas. Drivrutinerna finns oftast tillgängliga på tillverkarens hemsida.
Lösning
Så här läser du in bilder till PhotoDraw:
1. Starta PhotoDraw
2. Välj Scan Picture på Arkiv-menyn.
3. Om en skanner finns installerad kommer den att hittas. Identifiera skannern och klicka sedan på OK.

Om du inte hittar skannern kan du titta i dokumentationen för skannern eller kontakta tillverkaren och ta reda på hur du installerar TWAIN-drivrutiner för skannern.

4. Kontrollera att källan på "digital camera work pane" identifierar skannern korrekt.
5. Välj typ av skanning och klicka på Scan.

Ovana användare bör använda automatisk skanning. Använd skanner-mjukvaran om du inte är nöjd med resultatet av Automatisk skanning eller om du vill ha ytterligare kontroll över skanner-inställningarna.

MER INFORMATION:
Så här kontrollerar du om TWAIN-drivrutinerna för skannern är installerade:
1. Klicka på Start, peka på Sök och välj Filer eller mappar.
2. Skriv *.ds i textfältet Namn och klicka på Sök nu.
3. Om inga filer med filtillägget .ds kan lokaliseras finns ingen TWAIN-drivrutin installerad.
4. Om flera filer med filtillägget .ds hittas, högerklickar du på varje fil och väljer menyalternativet Egenskaper. Klicka på fliken Version om du vill se vilken enhet drivrutinen hör till. Även digitalkameror använder TWAIN-drivrutiner.

Denna artikel baserar sig på artikel Q193805 i Microsoft Knowledge Base som finns på adressen: (Obs! Texten är på engelska.)
Egenskaper

Artikel-id: 193805 – senaste granskning 01/29/2014 19:33:12 – revision: 3.0

Microsoft PhotoDraw 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB193805
Feedback