Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Skapa och använda Nätmappar i Outlook 2000

Denna artikel har tidigare publicerats under SV195867
Sammanfattning
I denna artikel finns information om hur du installerar och använder nätmappar med Outlook 2000. Nätmappar är ett sätt att dela med sig av Outlook-mappar till alla som du kan skicka e-post till. Följande ämnen tas upp:
 • Lägga till komponenten Nätmappar
 • Dela en mapp
 • Ange behörighet för medlemmar
OBS!: Microsoft Outlook 2000 eller Outlook 98 måste användas av alla parter, och alla meddelanden måste skickas med Rich Text Format (RTF) aktiverat. Nätmappar är avsedda att användas i en begränsad kontorsmiljö inom ett lokalt nätverk (LAN). De lämpar sig bäst när du vill dela Kontakter, Uppgifter och enklare e-postdiskussioner. Nätmappar fungerar med installationsalternativen Endast Internet Mail, Företag eller Arbetsgrupp.
Mer Information
Nätmappar är en extra komponent som du måste installera efter den ursprungliga installationen av Outlook.

Lägga till komponenten Nätmappar

Så här lägger du till komponenten i Outlook:
 1. Klicka på Start, peka påInställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program .
 3. Klicka på Microsoft Office 2000 och klicka sedan på Lägg till/ta bort.
 4. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner.
 5. Klicka på plustecknet (+) bredvid Microsoft Outlook för Windows så att grenen expanderas.
 6. Klicka på ikonen bredvid Nätmappar och klicka sedan på Kör från datorn.
 7. Klicka på Uppdatera nu så installeras funktionen. Klicka på OK när installationen har slutförts.
För att Nätmappar ska kunna användas måste en person skapa en huvudmapp och skicka prenumerationer till andra, så att dessa får tillgång till mappen. De personer som får prenumerationerna accepterar dem, och informationen i huvudmappen kopieras sedan automatiskt till deras dator. Information om tillägg, borttagningar och uppdateringar, inklusive vilken behöriget användare har att ändra data, utväxlas med hjälp av dolda e-postmeddelanden.

Nätmappar är ett sätt för dig att dela med dig av Outlook-mappar till alla som du kan skicka e-post till. De enda mappar du inte kan dela via Nätmappar är standardmappen för Inkorgen och alla mappar som finns i en brevlåda på Microsoft Exchange Server.

Dela en mapp

En inbjudan skickas till potentiella medlemmar, och dessa måste acceptera inbjudan innan någon information skickas till dem. När personen har accepterat prenumerationen skapas en delad mapp i medlemmens arkiv med namnet markerat, varefter e-post skickas tillbaka till ägaren och uppdateringar till medlemmen. Alla uppdateringar från antingen medlemmarna eller ägaren flyttas till en dold mapp när de levererats och behandlas där ungefär var 30:e sekund när Outlook är inaktivt. När de behandlas placeras meddelandena automatiskt i rätt mapp. Det är därför du ibland en kort stund ser Nätmappsmeddelanden blinka till i din inkorg. När nya eller ändrade objekt levereras till den delade mappen markeras de som olästa, och antalet olästa meddelanden räknas upp och visas med fetstil i mappvyn. Så här delar du en mapp:
 1. Klicka på en mapp i Outlook som du vill dela, så att den markeras.
 2. Arkiv -menyn pekar du påDela och klickar sedan på Den här mappen.
 3. Klicka på Nästa och klicka sedan på Lägg till om du vill lägga till personer från Kontakter, Personlig adressbok eller en annan källa.
 4. När du har markerat den nya medlemmen klickar du på Behörigheter och sedan på behörighetsnivån för den markerade medlemmen. Klicka på OK och klicka sedan på Nästa.
 5. Lägg till en lämplig beskrivning. Beskrivningen skickas till den nya medlem som du just har lagt till. Klicka på Nästa, påSlutför och klicka sedan på OK.

Ange behörighet för medlemmar

Beroende på den behörighetsnivå som medlemmen fått, skickas ändringar som medlemmen gör tillbaka till ägaren och sedan ut till resten av medlemmarna. Alla konflikter löses av ägaren. Ändringar som görs i antingen ägarens eller prenumerantens mapp fångas upp och uppdateringar skickas automatiskt vid den tidpunkt som anges i mappens egenskapssida Dela . En användare kan dock tvinga fram att en uppdatering skickas omedelbart genom att klicka påSkicka uppdateringar nu på samma sida.
 1. Markera den mapp i mapplistan i Outlook som du vill ange medlemsbehörighet för.
 2. Arkiv -menyn pekar du påDela och klickar sedan på Den här mappen.
 3. Om du vill sluta dela mappen klickar du på Avsluta delningen av mappen och sedan på Ja. Om du vill ändra behörigheten för mappen klickar du på Nästa.
 4. Klicka för att markera de medlemsbehörigheter som du vill ändra, klicka påBehörigheteroch välj sedan önskade behörigheter genom att klicka på dem. Klicka på OK och sedan på Nästa.
 5. Ändra beskrivningen på lämpligt sätt. Beskrivningen skickas till den nya medlem du just har lagt till. Klicka på Nästa, påSlutför och sedan på OK.
Referenser
Om du vill veta mer om felsökning av Nätmappar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
229962 Åtgärda problem i Nätmappar
fjärranslutning OL2K
Egenskaper

Artikel-id: 195867 – senaste granskning 03/23/2005 16:42:01 – revision: 3.1

 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • kbfunctions kbsetup kbhowto kbusage KB195867
Feedback