Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Skapa startdisketter för installationsprogrammet för Windows 2000

Denna artikel har tidigare publicerats under SV197063
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Hur skapar jag startdisketter för installationsprogrammet för Windows 2000?
Lösning
Kommandona "winnt /OX" och "winnt32 /OX" som användes för att skapa installationsdisketter för Windows NT 4.0 fungerar inte för Windows 2000. Om du skriver "winnt32 /OX" i Windows 2000 så startas hjälpen där du får mer information om WINNT32.EXE.

I Windows 2000 skapar du installationsdisketter med hjälp av ett särskilt program. Programmet heter MAKEBOOT.EXE och
finns på Windows 2000-CD:n.

Så här skapar du installationsdisketter:
1. Sätt i Windows 2000-CD:n i CD-ROM-enheten.

2. Klicka på Start och sedan på Kör.

3. Skriv följande i textrutan och klicka sedan på OK:

enhet:\bootdisk\makeboot a:

(där "enhet" är CD-ROM-enhetens enhetsbeteckning)

Obs! Du måste inte köra Windows för att kunna skapa installationsdisketter. Du kan t ex starta datorn med hjälp av en startdiskett för Windows 98 och sedan köra programmet MAKEBOOT.EXE.
Egenskaper

Artikel-id: 197063 – senaste granskning 12/05/2015 09:56:04 – revision: 1.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB197063
Feedback