Därför visas texten "[FrontPage Save Results Component]" på en webbsida för att skicka e-post istället för ett formuläret skapat i FrontPage 2000

Denna artikel har tidigare publicerats under SV197605
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Varför visas texten "[FrontPage Save Results Component]"
på en webbsida som ska användas för att skicka e-post
istället för att formuläret.

Lösning
Symptom:

Då man öppnar en sida som innehåller ett formulär konfigurerat
för att skicka ett formulärresultat till en e-post adress kan
följande text visas istället för formuläret:

[FrontPage Save Results Component]

Orsak:

Detta problem uppkommer om någon av följande förutsättningar är
sanna:

Ingen webbserver är i bruk (för lokala webbplatser).

-eller-

FrontPage Server Extensionen är ej konfiguerat för att hantera
e-post på den servern som huserar webbplatsen.

-eller-

Brevservern eller brevtjänsten som finns på samma server som
webbplatsen är felaktigt konfigurerad.

Lösningsförslag:

För att åtgärda detta problem, konfigurera webbservern för att
hantera e-post.

För mer information om detta, se följande engelska artikel från
Microsoft Knowledge Base:

Namn: FP2000: How to Set Up Forms for E-mail on Internet Information Server
Adress:
Som ytterligare hjälp i ämnet är det värt att söka efter information
i FrontPage Server Extensions Resource Kit som finns tillgänglig på
följande Microsoft webbplats:


Övrigt
-------------------
Denna artikel är baserad på artikel Q197605 i Microsoft
Knowledge Base som finns på adressen:
(Obs! Texten är på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 197605 – senaste granskning 02/22/2014 15:16:41 – revision: 2.0

  • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
  • Microsoft FrontPage 2000 Server Extensions
  • kbnosurvey kbarchive KB197605
Feedback