Installera Windows NT på en stor IDE-hårddisk

Denna artikel har tidigare publicerats under SV197667
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Under installation av Microsoft Windows NT på en IDE-hårddisk om 8 gigabyte (GB) eller större, kan datorn sluta svara (låsa sig) under formateringsdelen av installationen. Om enheten tidigare var formaterad som FAT och skulle konverteras till filsystemet NTFS kan datorn låsa sig under konverteringen. Andra symptom kan vara att det tar extremt lång tid att formatera enheten eller att Windows NT inte känner av enhetens hela storlek.
Orsak
Den allmänna IDE-drivrutinen som levereras av Microsoft (Atapi.sys) är kanske inte helt kompatibel med enheter större än 8 GB. Detta problem berör endast IDE-baserade enheter om 8 GB eller större.
Lösning
I Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) finns en ny Atapi.sys-fil som tillåter att enheten formateras under installation av Windows NT. Atapi.sys från SP4 ger också tillgång till utrymmet bortom 8 GB på dessa IDE-enheter.

Systempartitionen (startpartitionen) är fortfarande begränsad till 7,8 GB oavsett om en uppdaterad version av Atapi.sys installeras eller inte.

Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
114841 Windows NT Boot Process and Hard Disk Constraints
OBS!: Moderkortets BIOS (Basic Input/Output System) måste stöda och identifiera enheter större än 8 GB innan Windows NT kan få tillgång till hela enheten. Du kan kontrollera detta genom att öppna BIOS eller kontakta moderkortets tillverkare.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i de Microsoft-produkter som nämns i början av denna artikel.
Mer Information
Information om andra problem i anslutning till detta finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
177257STOP 0x0000000A or Difficulty Recognizing IDE CD-ROM Drives

183654IBM DTTA-351010 10.1 GB Drive Capacity Is Inaccurate
sbsfaqtop 8gb 10gb dell poweredge SBS45 sbsfaq stor hdisk hårddisk disk winnt atapi atapi.sys ide 0x0000007b INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE 0x7B
Egenskaper

Artikel-id: 197667 – senaste granskning 12/05/2015 10:03:12 – revision: 4.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0a

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbpending KB197667
Feedback