Anpassa verktygsfältet Standardknappar i Internet Explorer

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Du kan anpassa verktygsfältet Standardknappar i Internet Explorer genom att lägga till och ta bort knappar, byta plats på dem, och välja andra textetiketter och ikonstorlekar för knapparna.

I denna artikel beskrivs hur du anpassar verktygsfältet Standardknappar i Internet Explorer. Artikeln innehåller information om följande:

 • Hur du lägger till, tar bort och byter plats på knappar.
 • Hur du återställer standardinställningen för verktygsfältet Standardknappar.
 • Hur du byter textetiketter och ikonstorlekar.
Mer Information

Så här lägger du till, tar bort och byter plats på knappar

Gör så här om du vill lägga till en knapp i verktygsfältet Standardknappar:
 1. Peka på Verktygsfält på Visa-menyn och sedan på Anpassa.
 2. Klicka på önskad knapp eller avgränsare i rutan Tillgängliga knappar i verktygsfältet och klicka sedan på Lägg till.

  Obs! Du kan lägga till avgränsare för att dela in knappar i verktygsfältet i grupper. Avgränsare visas om linjer i verktygsfältet.
Gör så här om du vill ta bort en knapp ur verktygsfältet Standardknappar:
 1. Peka på Verktygsfält på Visa-menyn och sedan på Anpassa.
 2. Klicka på knappen eller avgränsaren som du vill ta bort i rutan Aktuella knappar i verktygsfältet och klicka sedan på Ta bort.
Gör så här om du vill byta plats på knapparna i verktygsfältet:
 1. Peka på Verktygsfält på Visa-menyn och sedan på Anpassa.
 2. Klicka på knappen eller avgränsaren som du vill flytta i rutan Aktuella knappar i verktygsfältet, klicka på Flytta upp eller Flytta ned tills objektet finns på önskad plats och klicka sedan på Stäng.

Så här återställer du standardinställningen för verktygsfältet Standardknappar

Gör så här om du vill återställa verktygsfältet till standardkonfigurationen:
 1. Peka på Verktygsfält på Visa-menyn och sedan på Anpassa.
 2. Klicka på Återställ och sedan på Stäng.

Så här byter du textetiketter och ikonstorlekar

Du kan välja bland olika textetiketter och ikonstorlekar för knapparna i verktygsfältet. Gör så här:
 1. Peka på Verktygsfält på Visa-menyn och sedan på Anpassa.
 2. Klicka på önskade alternativ i rutorna Textalternativ och Ikonalternativ, och klicka sedan på Stäng.
Du kan välja bland följande alternativ för text och ikoner:

Textalternativ:

 • Visa textetiketter: Visar textetiketter för knapparna i verktygsfältet.
 • Textetiketter till höger: Visar endast text för knapparna Föregående, Sök, Favoriter, Mappar och Tidigare.
 • Inga textetiketter: Visar inga textetiketter för knapparna i verktygsfältet.
Ikonalternativ:

 • Stora ikoner: Visar stora knappar. Detta är standardstorleken för knapparna i verktygsfältet.
 • Små ikoner: Visar små ikoner.
Egenskaper

Artikel-id: 198177 – senaste granskning 12/05/2015 10:09:51 – revision: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbui KB198177
Feedback