Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Det går inte att köra flera versioner av Internet Explorer på en och samma instans av Windows

Sammanfattning

Det tillhandahålls varken stöd eller licens för att köra flera versioner av Windows Internet Explorer eller delar av Windows Internet Explorer på en och samma Windows-instans. Microsoft avråder bestämt från att använda någon form av lösning eller tjänst (värdbaserad eller intern) som sammanställer Internet Explorers körbara komponenter, eller delar av komponenterna, i en separat installation. Alla försök att köra flera versioner av Internet Explorer från sådana sammanställda paket resulterar i en konfiguration som inte stöds av Microsoft Support.

Detta gäller även lösningar som försöker använda virtualisering på programnivå för att köra flera sammanställda versioner av Windows Internet Explorer på en och samma operativsysteminstans.

Mer Information
Microsoft stöder lösningar som möjliggör virtuell användning av flera versioner av Windows Internet Explorer via en separat operativsysteminstallation. Det innebär att bara en instans av Windows Internet Explorer stöds per operativsystem.

Microsoft erbjuder tips, riktlinjer och verktyg för att hjälpa kunder att flytta från Windows Internet Explorer 6 till Windows Internet Explorer 8.Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplatser:

Lösningar för virtualisering av Internet Explorer

Flytta från Internet Explorer 6 till Internet Explorer 8 (virtuellt rundabord)

Åtgärda programkompatibilitet vid flytt till Internet Explorer 8 (för IT-proffs)

Åtgärda programkompatibilitet vid flytt till Internet Explorer 8 (för utvecklare)

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2020599 – senaste granskning 04/14/2011 18:39:00 – revision: 1.0

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

  • KB2020599
Feedback
y>amp;did=1&t=">