Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Konfigurera omdirigering av ljudinspelning i Windows 7

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2020918
Symptom

Windows 7 och Windows Server 2008 R2 kan du omdirigera ljudinspelningsenheten till en fjärrskrivbordssession med hjälp av anslutning till fjärrskrivbord och funktionen omdirigering inspelning av ljud.

Obs! Omdirigering av ljud-inspelning-funktionen är inte tillgänglig i Windows Professional edition.

Mer information om hur du konfigurerar Windows Server 2008 R2 om du vill omdirigera en ljudsignalen finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd759231.aspx

Denna konfiguration kan vara användbart i en VDI-Scenario som du ansluter till en virtualiserad skrivbordet i Windows 7.

I Windows 7 har inte omdirigering av principen Tillåt inspelningen ska aktiveras för att tillåta omdirigering av ljudinspelning. Om du anger principeninaktiverasinaktiveras omdirigering av ljud inspelning alternativet.

Lösning

Viktigt Det här avsnittet, metod eller aktivitet innehåller information om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem uppstå om du ändrar registret på fel sätt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopiera registret innan du ändrar den. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322756 Hur du säkerhetskopierar och återställer registret i Windows

Följande undernyckel i registret kan du inaktivera funktionen omdirigering för inspelning av ljud:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

fDisableAudioCapture REG_DWORD 0 | 1

Omdirigering av ljud-inspelning är inte tillgängligt om principen eller registret undernyckel i Windows 7 fjärransluten dator ärInaktiverad.

I Windows 7 Enterprise Edition anges den här subey i registret till 1 som standard. Omdirigering av ljud-inspelning är därför inte tillgänglig.

I det här fallet skulle det inte hjälpa så att principen värdet aktiverad. I stället måste du undernyckeln till0.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2020918 – senaste granskning 12/08/2012 00:26:00 – revision: 1.0

  • kbmt KB2020918 KbMtsv
Feedback
/c.microsoft.com/ms.js">