Beskrivning av felsäker start i Windows 2000

Denna artikel har tidigare publicerats under SV202485
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows XP finns i315222.
Sammanfattning
Windows stöder flera alternativ för felsäker start med laddning av en minimal uppsättning drivrutiner. Du kan använda alternativen för att starta Windows så att du kan modifiera registret eller läsa in eller ta bort drivrutiner.
Mer Information
Gör så här:
 1. Starta om datorn och tryck på F8 när Start-menyn visas.
 2. Välj ett alternativ när menyn Avancerade alternativ för Windows visas och tryck på RETUR.
 3. När Start-menyn visas igen och orden "Felsäkert läge" visas i rött längst ned väljer du önskad installation och trycker på RETUR.
VARNING! Välj inte en installation av Microsoft Windows NT 4.0.

Beskrivning av alternativ för felsäker start

 • Felsäkert läge (Safeboot_Option=Minimal): En minimal uppsättning drivrutiner och tjänster för att starta Windows.
 • Felsäkert läge med nätverk (Safeboot_Option=Network): En minimal uppsättning drivrutiner och tjänster för start av Windows plus drivrutinerna som behövs för att läsa in nätverkstjänster.
 • Felsäkert läge med kommandotolk (Safeboot_Option=Minimal): Samma som Felsäkert läge, förutom att Cmd.exe startas i stället för Utforskaren.
 • Aktivera VGA-läge: Windows startas i läget 640 x 480 med hjälp av den aktuella grafikdrivrutinen (inte Vga.sys). Detta läge är användbart för fall där visningen har konfigurerats med en inställning som bildskärmen inte klarar.

  Obs! I Felsäkert läge och Felsäkert läge med nätverk läses drivrutinen Vga.sys i stället.
 • Senast fungerande konfiguration: Detta startar Windows med hjälp av en tidigare fungerande konfiguration.
 • Återställning av katalogtjänst: Gäller endast Windows-domänkontrollanter och innebär att katalogtjänsten repareras.
 • Felsökningsläge: Felsökningsläget i Windows aktiveras. Felsökningsinformation kan skickas via en seriell kabel till en annan dator där ett felsökningsprogram körs. Det här läget är konfigurerat för användning va COM2.
 • Aktivera startloggning: När datorn startas med något av alternativen för felsäker start, utom Senast fungerande konfiguration, aktiveras loggning. Startloggningstexten sparas i filen Ntbtlog.txt i mappen %systemroot%.
När du använder ett alternativ för felsäker start ställs en miljövariabel in. Denna variabel är "Safeboot_Option" och den ställs in på antingen Nätverk eller Minimal.

Microsofts standard-VGA-drivrutin används för visning (640 x 480 och 16 färger). Du måste logga in i alla lägen (via en domän eller lokal SAM, beroende på vilket läge för felsäker start du väljer).
Egenskaper

Artikel-id: 202485 – senaste granskning 12/05/2015 10:38:48 – revision: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB202485
Feedback